Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Европейска конференция на профсъюзите