Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Южноазиатска асоциация за регионално сътрудничество