Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

полицейско сътрудничество в ЕС