Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

планиране на бюджета на Общността