Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

икономическа инфраструктура