Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

икономическо престъпление