Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

генетично модифициран организъм