Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

териториално право