Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

отношения управляващи - управлявани