Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Африканска харта за правата на човека и народите