Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество