Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

изключване от международна организация