Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Организация за забрана на химическите оръжия