Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

обществено - частно партньорство