Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Многостранна (мултилатерална) инвестиционна агенция за гаранции