Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Международна банка за реконструкция и развитие