Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Институт на ООН по разоръжаването