Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Европейски център за парламентарни проучвания и документация