Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Южноафриканска общност за развитие