Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

смесени индустрии