Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. CA USE položky závazků
 2. CABEI USE Středoamerická banka ekonomické integrace
 3. Cabinda USE Angola
 4. CACM USE Středoamerický společný trh
 5. CAD USE počítačový design
 6. Čad
 7. Čadská republika USE Čad
 8. čaj
 9. Calarasi
 10. Camembert USE měkký sýr
 11. camp USE kemp
 12. camping USE kemp
 13. Cantal USE sýr holandského typu
 14. Caras-Severin
 15. Caricom
 16. Carifta USE Caricom
 17. Cartagenská dohoda USE Andská skupina
 18. Cartagenská smlouva USE Andská skupina
 19. cash flow
 20. časopis USE periodikum
 21. časová studie USE studie práce
 22. časové razítko USE elektronický podpis
 23. časově vymezené spoluvlastnictví
 24. časový plán HMU
 25. část spolurozhodovací procedury USE dohadovací řízení
 26. částečná směnitelnost USE směnitelnost měny
 27. částečný invalida USE zdravotně postižený člověk
 28. částečný invalidní důchod USE invalidní pojištění
 29. částečný pracovní úvazek
 30. částečný úvazek USE částečný pracovní úvazek
 31. částka osvobozená od daně USE obnos nepodléhající zdanění
 32. CC USE konzulát
 33. CCNR USE Ústřední komise pro plavbu na Rýně
 34. CCT USE společný celní sazebník
 35. CCT cla USE cla podle CCT
 36. CD USE diplomatické zastoupení
 37. CD disk USE zvukový nosič
 38. CD-ROM USE optický nosič
 39. CD-ROM drive USE disková jednotka
 40. CDB USE Karibská rozvojová banka
 41. CDCC USE Rada pro kulturní spolupráci
 42. CDCULT USE Rada pro kulturní spolupráci
 43. CDED USE Rada pro kulturní spolupráci
 44. CDESR USE Rada pro kulturní spolupráci
 45. CDP USE EBOP
 46. CDPAT USE Rada pro kulturní spolupráci
 47. CEB USE fondy Rady Evropy
 48. čečenská otázka
 49. čečenský konflikt USE čečenská otázka
 50. cech USE profesní organizace
 51. CECLES USE Evropská kosmická agentura
 52. čedar USE tvrdý sýr
 53. Cedefop
 54. čedič USE zeminy a kámen
 55. CEDP USE EBOP
 56. cedulová banka USE centrální banka
 57. CEEFAX USE vysílaný videotext
 58. CEEP USE Evropské středisko podniků s veřejnou účastí
 59. CEFTA
 60. cejchování USE tržní zvyklosti
 61. Cejlon USE Srí Lanka
 62. čekanka USE listová zelenina
 63. Celebas USE Sulawesi
 64. Celebes USE Sulawesi
 65. celer USE listová zelenina
 66. celer hlíznatý USE kořenová zelenina
 67. celibát USE svobodný stav
 68. celková ekonomická veličina USE souhrnná ekonomická veličina
 69. celková hmotnost úplně zatíženého vozidla USE hmotnost a rozměry
 70. celková povolená hmotnost USE hmotnost a rozměry
 71. celková výkonová hmotnost USE hmotnost a rozměry
 72. celkový povolený úlovek USE povolený úlovek
 73. celkový rozpočet ES USE všeobecný rozpočet ES
 74. celkový úlovek
 75. Celní a hospodářská unie střední Afriky USE Ekonomické a peněžní společenství střední Afriky
 76. celní bariéra
 77. celní delikty
 78. celní dluh
 79. celní dluh při dovozu USE celní dluh
 80. celní dluh při vývozu USE celní dluh
 81. celní dohoda
 82. celní doklad
 83. celní formality
 84. celní hodnota
 85. celní hranice USE clo
 86. celní koncese USE preferenční celní sazby
 87. celní kontrola
 88. celní kvóta
 89. celní legislativa USE celní právo
 90. celní nomenklatura USE nomenklatura celního sazebníku
 91. celní ochrana USE celní bariéra
 92. celní odbavení USE celní formality
 93. celní omezení USE celní bariéra
 94. celní podvody USE celní delikty
 95. celní politika
 96. celní politika
 97. celní poplatky USE cla
 98. celní povolení USE potvrzení o pohybu zboží
 99. celní právo
 100. celní předpisy USE celní právo
 101. celní překážka USE celní bariéra
 102. celní prohlášení USE celní formality
 103. celní propustka USE potvrzení o pohybu zboží
 104. celní režim s dočasným zrušením cel
 105. celní režim Společenství
 106. celní sazebník
 107. celní sklad
 108. celní skladiště USE celní sklad
 109. celní spolupráce
 110. celní strop
 111. celní tranzit
 112. celní úleva USE preferenční celní sazby
 113. celní unie
 114. Celní unie jižní Afriky
 115. Celní unie rovníkové oblasti USE Ekonomické a peněžní společenství střední Afriky
 116. celní úprava USE celní právo
 117. celní úředník USE celník
 118. celní území EHS USE celní území ES
 119. celní území ES
 120. celní výhoda USE preferenční celní sazby
 121. celní výjimka
 122. celní zákon USE celní právo
 123. celní zóna USE clo
 124. celnice USE clo
 125. celník
 126. celoevropská síť USE transevropská síť
 127. celofán USE celulóza
 128. celonárodní hnutí USE názorové hnutí
 129. celoplošné vysílání USE frekvenční pásmo
 130. celostátní (federální) vláda USE vláda
 131. celostátní daň
 132. celostátní parlament USE národní parlament
 133. celostátní statistika USE národní statistika
 134. celostátní volby USE všeobecné volby
 135. celosvětová dohoda USE mezinárodní dohoda
 136. celosvětové zásoby USE světové zásoby
 137. celovečerní film USE filmová tvorba
 138. celoživotní odborná příprava USE průběžná profesní příprava
 139. celoživotní profesní příprava USE průběžná profesní příprava
 140. celoživotní učení USE celoživotní vzdělávání
 141. celoživotní vzdělávání
 142. celulosa USE celulóza
 143. celulóza
 144. CEMAC USE Ekonomické a peněžní společenství střední Afriky
 145. cement
 146. cementárna USE cement
 147. cementová omítka USE omítky
 148. CEN USE Evropský výbor pro normalizaci
 149. CEN-SAD USE Společenství sahelsko-saharských států
 150. cena akcií USE kurz cenných papírů
 151. cena bez daně
 152. cena cif
 153. cena do odvolání
 154. cena do zrušení USE cena do odvolání
 155. cena dopravy USE cena za dopravu
 156. cena energie
 157. cena ES USE společná cenová politika
 158. cena fob
 159. cena franko hranice
 160. cena importu USE dovozní cena
 161. cena komunikací USE komunikační sazby
 162. cena plavební komory
 163. cena potravin
 164. cena pozemku
 165. cena rovnající se nákladům USE nákladová cena
 166. cena světového trhu USE světová cena
 167. cena telefonního hovoru USE komunikační sazby
 168. cena telefonního spojení USE komunikační sazby
 169. cena úvěru USE výpůjční náklady
 170. cena v rámci Společenství USE společná cenová politika
 171. cena včetně dopravy USE dopravné
 172. cena výrobce
 173. cena za dopravu
 174. cena za jednotku USE jednotková cena
 175. cena za kulturu USE kulturní ocenění
 176. cena za literaturu USE kulturní ocenění
 177. cena za parkování USE parkovací poplatek
 178. cena zemědělské půdy
 179. cena zemědělských výrobků
 180. Cenelec
 181. ceník
 182. cenné papíry
 183. cenová disparita USE cenová nerovnost
 184. cenová dotace USE cenová podpora
 185. cenová hladina USE cenový index
 186. cenová liberalizace USE volná cena
 187. cenová nerovnost
 188. cenová podpora
 189. cenová politika
 190. cenová přirážka
 191. cenová regulace
 192. cenová stabilita
 193. cenová úroveň USE cenový index
 194. cenové předpisy USE cenová regulace
 195. cenové rozpětí
 196. cenové výkyvy USE pohyb cen
 197. cenový index
 198. cenový kartel USE dohoda o cenách
 199. cenový limit USE minimální cena
 200. cenový mechanismus USE tvorba cen