Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. e-commerce USE elektronický obchod
 2. e-doprava USE inteligentní transportní systém
 3. e-fórum USE diskusní fórum
 4. e-government USE elektronická správa
 5. e-kniha USE elektronické publikování
 6. e-mail USE elektronická pošta
 7. e-obchod USE elektronický obchod
 8. e-obchodování USE elektronický obchod
 9. e-podpis USE elektronický podpis
 10. e-správa USE elektronická správa
 11. e-vláda USE elektronická správa
 12. EA USE Evropská asociace
 13. EAC USE Evropská asociace pro spolupráci
 14. EAC (Východoafrické společenství) USE Východoafrické společenství
 15. EADI
 16. EAEC USE Evropské společenství pro atomovou energii
 17. EAES USE Evropská společnost pro atomovou energii
 18. EANE USE Agentura pro nukleární energii
 19. EAPC USE Rada euro-atlantického partnerství
 20. EAR USE Evropská agentura pro obnovu
 21. EASA USE Evropská agentura pro bezpečnost letectví
 22. ebenové dřevo USE tropické dřevo
 23. EBOP
 24. EBOR
 25. EBRD USE EBOR
 26. EBU USE Evropská unie pro rozhlasové vysílání
 27. ECA USE regionální komise OSN
 28. ECAC USE Evropská konference pro civilní letectví
 29. ECB USE Evropská centrální banka
 30. ECC-net USE Síť evropských spotřebitelských center
 31. ECCAS USE Hospodářské společenství států střední Afriky
 32. ECDPC USE Evropské středisko pro prevenci a kontrolu chorob
 33. ECE USE regionální komise OSN
 34. ECHA USE Evropská agentura pro chemické látky
 35. ECHELON USE špionáž
 36. ECHO USE Úřad pro humanitární pomoc Evropského společenství
 37. echografie USE lékařská diagnóza
 38. ECLAC USE regionální komise OSN
 39. ECMT USE Evropská konference ministrů dopravy
 40. Ecofin
 41. Ecosoc
 42. ECOWAS USE Hospodářské společenství států západní Afriky
 43. ECPRD USE Evropské středisko pro parlamentní výzkum a dokumentaci
 44. ECU
 45. EDA USE Evropská obranná agentura
 46. editace textů
 47. editor USE nakladatelství
 48. editování textů USE editace textů
 49. EDPS USE Evropský inspektor ochrany údajů
 50. EEA USE Evropský hospodářský prostor
 51. EEG USE lékařská diagnóza
 52. EES USE evropská strategie zaměstnanosti
 53. EESC USE Evropský hospodářský a sociální výbor
 54. efektivní využívání energie USE výkonnost energetiky
 55. efektivnost USE produktivita
 56. EFICS USE Evropský lesnický informační a komunikační systém
 57. EFMS USE Evropský fond pro měnovou spolupráci
 58. EFRR USE Evropský fond pro regionální rozvoj
 59. EFSA USE Evropský úřad pro bezpečnost potravin
 60. EFTA USE ESVO
 61. Egejské moře
 62. Egypt
 63. Egyptská arabská republika USE Egypt
 64. EHP USE Evropský hospodářský prostor
 65. EHSV USE Evropský hospodářský a sociální výbor
 66. EIA USE vliv na životní prostředí
 67. EIB USE Evropská investiční banka
 68. eidam USE tvrdý sýr
 69. EIPA USE Evropský institut veřejné správy
 70. EKG USE lékařská diagnóza
 71. ekologická daň
 72. ekologická ekonomie USE environmentální ekonomie
 73. ekologická havárie USE havarijní znečištění
 74. ekologická ideologie USE ekologismus
 75. ekologická legislativa USE ekologické právo
 76. ekologická nálepka
 77. ekologická nika USE biotop
 78. ekologická norma
 79. ekologická odpovědnost
 80. ekologická politika
 81. ekologická politika
 82. ekologická politika Společenství
 83. ekologická politika společnosti USE sociální odpovědnost podniků
 84. ekologická potravina USE biopotravina
 85. ekologická rovnováha
 86. ekologická statistika USE statistika životního prostředí
 87. ekologická strana
 88. ekologická technologie USE čistá technologie
 89. ekologická turistika
 90. ekologická výroba USE čistá technologie
 91. ekologické hnutí
 92. ekologické investice USE ekonomické nástroje životního prostředí
 93. ekologické povědomí USE ekologické vzdělávání
 94. ekologické právo
 95. ekologické předpisy USE ekologické právo
 96. ekologické řízení území USE územní management
 97. ekologické vědy USE ekologie
 98. ekologické vozidlo
 99. ekologické vzdělávání
 100. ekologické zákony USE ekologické právo
 101. ekologické zemědělské hospodářství USE ekologické zemědělství
 102. ekologické zemědělství
 103. ekologický benzin USE bezolovnatý benzin
 104. ekologický cestovní ruch USE ekologická turistika
 105. ekologický delikt USE trestný čin proti životnímu prostředí
 106. ekologický přestupek USE trestný čin proti životnímu prostředí
 107. ekologický průmysl USE čistá technologie
 108. ekologický trestný čin USE trestný čin proti životnímu prostředí
 109. ekologicky uvědomělý rozvoj USE trvale udržitelný rozvoj
 110. ekologický vliv USE vliv na životní prostředí
 111. ekologický výzkum USE výzkum životního prostředí
 112. ekologický zemědělský výrobek USE biopotravina
 113. ekologie
 114. ekologismus
 115. ekonometrický model USE ekonomický model
 116. ekonometrie
 117. Ekonomická a měnová unie USE Hospodářská a měnová unie
 118. Ekonomická a měnová unie západní Afriky USE Západoafrická ekonomická a měnová unie
 119. Ekonomická a sociální komise OSN pro Asii a Tichomoří USE regionální komise OSN
 120. Ekonomická a sociální komise OSN pro západní Asii USE regionální komise OSN
 121. ekonomická a sociální práva USE sociální práva
 122. ekonomická a sociální soudržnost USE hospodářská a sociální soudržnost
 123. ekonomická aktivita
 124. ekonomická analýza
 125. ekonomická analýza
 126. ekonomická autonomie USE hospodářská nezávislost
 127. ekonomická diskriminace
 128. ekonomická disparita
 129. ekonomická dohoda USE hospodářská dohoda
 130. ekonomická expanze USE hospodářský růst
 131. ekonomická geografie USE hospodářský zeměpis
 132. ekonomická geografie
 133. ekonomická globalizace USE globalizace
 134. ekonomická harmonizace USE hospodářské sbližování
 135. ekonomická hodnota
 136. ekonomická implikace USE hospodářský důsledek
 137. ekonomická infrastruktura USE hospodářská infrastruktura
 138. ekonomická integrace
 139. Ekonomická komise OSN pro Afriku USE regionální komise OSN
 140. Ekonomická komise OSN pro Evropu USE regionální komise OSN
 141. Ekonomická komise OSN pro Latinskou Ameriku a karibskou oblast USE regionální komise OSN
 142. ekonomická konvergence USE hospodářské sbližování
 143. ekonomická konverze
 144. ekonomická kooperace USE hospodářská spolupráce
 145. ekonomická kriminalita USE hospodářský trestný čin
 146. ekonomická nauka USE ekonomie
 147. ekonomická nevyváženost USE ekonomická disparita
 148. ekonomická podpora USE hospodářská podpora
 149. ekonomická politika USE hospodářská politika
 150. ekonomická pomoc USE hospodářská pomoc
 151. ekonomická práva
 152. ekonomická přestavba USE ekonomická konverze
 153. ekonomická prognostika USE ekonomická prognóza
 154. ekonomická prognóza
 155. ekonomická propojenost USE vzájemná hospodářská závislost
 156. ekonomická reforma USE hospodářská reforma
 157. ekonomická rezerva
 158. ekonomická samostatnost USE hospodářská nezávislost
 159. ekonomická spolupráce USE hospodářská spolupráce
 160. ekonomická statistika USE hospodářská statistika
 161. ekonomická studie USE ekonomická analýza
 162. ekonomická teorie USE ekonomie
 163. ekonomická transformace
 164. ekonomická volba USE hospodářská politika
 165. ekonomická výpomoc USE hospodářská podpora
 166. ekonomická závislost USE hospodářská nezávislost
 167. Ekonomické a peněžní společenství centrální Afriky USE Ekonomické a peněžní společenství střední Afriky
 168. Ekonomické a peněžní společenství střední Afriky
 169. ekonomické hledisko USE hospodářský důsledek
 170. ekonomické hodnocení USE ekonomická analýza
 171. ekonomické informace USE ekonomické zpravodajství
 172. ekonomické nástroje ochrany a tvorby životního prostředí USE ekonomické nástroje životního prostředí
 173. ekonomické nástroje životního prostředí
 174. ekonomické pásmo USE hospodářská oblast
 175. ekonomické podmínky
 176. ekonomické poměry USE ekonomické podmínky
 177. ekonomické programování USE hospodářské plánování
 178. ekonomické sankce USE hospodářské sankce
 179. ekonomické slaďování USE hospodářské sbližování
 180. ekonomické vyrovnávání USE hospodářské sbližování
 181. ekonomické vzdělávání USE obchodní vzdělávání
 182. ekonomické vztahy USE hospodářské vztahy
 183. ekonomické zájmové sdružení
 184. ekonomické zdroje
 185. ekonomické zpravodajství
 186. ekonomický agregát USE souhrnná ekonomická veličina
 187. ekonomický celní režim USE celní režim s dočasným zrušením cel
 188. ekonomicky činná zemědělská populace
 189. ekonomicky činné obyvatelstvo
 190. ekonomický dopad USE hospodářský důsledek
 191. ekonomický důsledek USE hospodářský důsledek
 192. ekonomický liberalismus USE hospodářský liberalismus
 193. ekonomický model
 194. ekonomický obor USE obchodní vzdělávání
 195. ekonomický odhad USE ekonomická prognóza
 196. ekonomický podvod USE hospodářský trestný čin
 197. ekonomický přehled
 198. ekonomický přídavek USE hospodářská podpora
 199. ekonomický příspěvek USE hospodářská podpora
 200. ekonomický přístup USE hospodářská politika