Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. evropská charta
 2. Evropská charta základních lidských práv USE Charta základních lidských práv Evropské unie
 3. evropská daňová spolupráce
 4. Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečného zboží
 5. Evropská dohoda o přepravě nebezpečných látek po Rýnu USE dohoda ADN
 6. Evropská dohoda o přidružení
 7. Evropská dohoda o silniční dopravě
 8. evropská energetická charta
 9. evropská hymna USE evropský symbol
 10. evropská identita
 11. evropská integrace
 12. Evropská investiční banka
 13. Evropská jednotka pro soudní spolupráci USE Eurojust
 14. evropská jednotka rychlé reakce USE evropské síly rychlé reakce
 15. Evropská komise
 16. Evropská komise pro lidská práva USE Evropský soud pro lidská práva
 17. Evropská konfederace odborových svazů
 18. evropská konference
 19. Evropská konference ministrů dopravy
 20. Evropská konference pro civilní letectví
 21. Evropská konference pro správu pošt a telekomunikací USE CEPT
 22. evropská konvence
 23. evropská konvergence USE evropská integrace
 24. evropská kooperace USE evropská spolupráce
 25. evropská kooperace ve zbrojních programech USE evropská politika zbrojení
 26. Evropská kosmická agentura
 27. evropská kulturní akce USE evropská kulturní událost
 28. evropská kulturní událost
 29. Evropská laboratoř fyziky částic USE CERN
 30. Evropská léková agentura USE Evropská agentura pro léčivé přípravky
 31. evropská lesnická politika
 32. evropská lesnická strategie USE evropská lesnická politika
 33. Evropská liga pro hospodářskou spolupráci
 34. evropská medaile USE vyznamenání
 35. evropská měna
 36. Evropská měnová dohoda USE Evropská měnová úmluva
 37. evropská měnová jednotka USE evropská měna
 38. Evropská měnová úmluva
 39. Evropská měnová unie USE Evropský měnový systém
 40. evropská mezibankovní úroková sazba USE EURIBOR
 41. Evropská mimosoudní síť USE Síť evropských spotřebitelských center
 42. Evropská monitorovací a informační síť pro životní prostředí USE Evropská agentura pro životní prostředí
 43. evropská myšlenka USE evropské hnutí
 44. Evropská nadace odborného vzdělávání
 45. Evropská nadace pro vzdělávání USE Evropská nadace odborného vzdělávání
 46. Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
 47. evropská národnost USE evropská identita
 48. evropská norma
 49. Evropská obranná agentura
 50. evropská obranná politika
 51. evropská organizace
 52. evropská organizace
 53. Evropská organizace pro bezpečnost letecké navigace USE Eurocontrol
 54. Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu USE Eurocontrol
 55. Evropská organizace pro jaderný výzkum USE CERN
 56. Evropská organizace pro kosmický výzkum USE Evropská kosmická agentura
 57. evropská organizace pro normalizaci
 58. Evropská organizace pro telekomunikační družice USE EUTELSAT
 59. Evropská organizace spotřebitelů USE BEUC
 60. Evropská platební unie
 61. evropská podnikatelská síť USE mezipodniková spolupráce
 62. Evropská policejní akademie
 63. Evropská politická spolupráce
 64. Evropská politická unie
 65. evropská politika sousedských vztahů
 66. evropská politika sousedství USE evropská politika sousedských vztahů
 67. evropská politika zbrojení
 68. evropská pravice
 69. evropská příslušnost USE evropská identita
 70. evropská průmyslová strategie USE průmyslová politika ES
 71. Evropská rada
 72. Evropská rada pro jaderný výzkum USE CERN
 73. Evropská rada zaměstnanců
 74. evropská referenční úroková sazba USE EURIBOR
 75. evropská regionální organizace USE evropská organizace
 76. Evropská satelitní organizace USE EUTELSAT
 77. evropská síť podnikatelských a inovačních center USE mezipodniková spolupráce
 78. evropská škola
 79. Evropská skupina (eurozóna)
 80. Evropská skupina (NATO)
 81. evropská sociální charta
 82. evropská sociální oblast USE evropský sociální prostor
 83. evropská sociální politika
 84. Evropská soudní síť USE soudní spolupráce EU v trestních věcech
 85. Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci USE soudní spolupráce EU v občanských věcech
 86. Evropská soudní síť v trestních věcech USE soudní spolupráce EU v trestních věcech
 87. Evropská společenství
 88. evropská společnost
 89. Evropská společnost pro atomovou energii
 90. evropská spolupráce
 91. Evropská spolupráce v oblasti vědeckého a technického výzkumu
 92. evropská strana
 93. evropská strategie zaměstnanosti
 94. Evropská telekomunikační satelitní organizace USE EUTELSAT
 95. evropská televize
 96. evropská účetní jednotka USE evropská měna
 97. evropská účetní soustava USE evropský účetní systém
 98. evropská úmluva USE Evropská úmluva o ochraně lidských práv
 99. Evropská úmluva o lidských právech USE Evropská úmluva o ochraně lidských práv
 100. Evropská úmluva o ochraně lidských práv
 101. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod USE Evropská úmluva o ochraně lidských práv
 102. Evropská unie
 103. Evropská unie konfederací průmyslu a zaměstnavatelů USE BusinessEurope
 104. Evropská unie pro rozhlasové vysílání
 105. evropská ústava
 106. Evropská ústřední banka USE Evropská centrální banka
 107. evropská územní oblast USE evropský region
 108. evropská veřejná služba
 109. evropská vize USE vize Evropy
 110. evropská vlajka USE evropský symbol
 111. evropská volební soustava USE evropský volební systém
 112. evropská zahraniční politika USE společná zahraniční a bezpečnostní politika
 113. Evropská zbrojní agentura USE evropská politika zbrojení
 114. evropská zbrojní politika USE evropská politika zbrojení
 115. Evropská zbrojní spolupráce USE evropská politika zbrojení
 116. Evropská železniční agentura pro bezpečnost a interoperabilitu USE Evropská agentura pro železnice
 117. evropská značka
 118. evropská známka USE evropský symbol
 119. Evropská zóna volného obchodu USE ESVO
 120. evropská zúčtovací jednotka USE evropská měna
 121. evropské agentury USE orgán nebo agentura EU
 122. Evropské centrum podniků veřejného sektoru USE Evropské středisko podniků s veřejnou účastí
 123. Evropské centrum pro odborné školství USE Cedefop
 124. Evropské centrum pro výzkum vesmíru USE Evropská kosmická agentura
 125. evropské družstvo
 126. Evropské ekonomické zájmové sdružení
 127. evropské hnutí
 128. evropské město kultury USE evropská kulturní událost
 129. Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
 130. Evropské monitorovací středisko USE orgán nebo agentura EU
 131. evropské nadace USE orgán nebo agentura EU
 132. Evropské obranné společenství USE Západoevropská unie
 133. Evropské organizace pro vývoj kosmických startovacích zařízení USE Evropská kosmická agentura
 134. Evropské ozbrojené síly
 135. evropské podnikatelské a inovační centrum USE malé a střední podniky
 136. evropské právo USE právo Evropské unie
 137. evropské sbližování USE evropská integrace
 138. Evropské sdružení institucí pro výzkum a vzdělávání v oblasti rozvoje USE EADI
 139. Evropské sdružení pro jaderný výzkum USE CERN
 140. Evropské sdružení vnitrostátních center pro produktivitu
 141. Evropské sdružení volného obchodu USE ESVO
 142. evropské síly rychlé reakce
 143. Evropské služby zaměstnanosti USE systém EURES
 144. evropské soukromé mezinárodní právo USE evropské soukromé právo
 145. evropské soukromé právo
 146. Evropské společenství
 147. Evropské společenství pro atomovou energii
 148. Evropské společenství uhlí a oceli
 149. EVROPSKÉ SPOLEÈENSTVÍ
 150. Evropské spotřebitelské informační centrum USE Síť evropských spotřebitelských center
 151. evropské státy USE Evropa
 152. evropské strategické zbraně USE eurorakety
 153. Evropské středisko podniků s veřejnou účastí
 154. Evropské středisko podniků s veřejnou účastí a podniků obecného hospodářského zájmu USE Evropské středisko podniků s veřejnou účastí
 155. Evropské středisko pro parlamentní výzkum a dokumentaci
 156. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu chorob
 157. Evropské středisko pro sledování drog USE Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
 158. Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie USE Agentura Evropské unie pro základní práva
 159. Evropské středisko pro veřejné podnikání USE Evropské středisko podniků s veřejnou účastí
 160. evropské televizní dílo USE evropská televize
 161. evropské volby
 162. evropské volební právo USE evropský volební systém
 163. evropské zasedání USE evropská konference
 164. evropské země USE Evropa
 165. evropsko-arabská kooperace USE evropsko-arabská spolupráce
 166. evropsko-arabská spolupráce
 167. evropsko-arabské rozhovory USE evropsko-arabská spolupráce
 168. evropsko-arabský dialog USE evropsko-arabská spolupráce
 169. Evropsko-středomořská spolupráce USE Evropsko-středomořské partnerství
 170. Evropsko-středomořské partnerství
 171. evropský audiovizuální prostor
 172. evropský cestovní pas
 173. Evropský družicový navigační systém USE satelitní navigace
 174. evropský duch USE evropské hnutí
 175. evropský federalismus USE evropské hnutí
 176. Evropský fond pro měnovou spolupráci
 177. Evropský fond pro mládež USE fondy Rady Evropy
 178. Evropsky fond pro přizpůsobeni se globalizaci
 179. Evropský fond pro regionální rozvoj
 180. Evropský fond rozvoje USE Evropský rozvojový fond
 181. Evropský hospodářský a sociální výbor
 182. Evropský hospodářský prostor
 183. Evropský inspektor ochrany údajů
 184. Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích USE ETSI
 185. Evropský institut pro veřejnou správu USE Evropský institut veřejné správy
 186. Evropský institut ve Florencii USE Evropský univerzitní institut
 187. Evropský institut veřejné správy
 188. Evropský investiční fond
 189. evropský jazyk
 190. evropský komisař USE člen Komise ES
 191. evropský komunikační satelit USE satelitní přenos
 192. evropský kongres USE evropská konference
 193. Evropský lesnický informační a komunikační systém
 194. Evropský měnový fond
 195. Evropský měnový institut
 196. Evropský měnový systém
 197. evropský model zemědělského hospodaření USE evropský zemědělský model
 198. evropský model zemědělství USE evropský zemědělský model
 199. evropský normalizační institut USE evropská organizace pro normalizaci
 200. Evropský odborový institut