Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. Evropský odborový institut pro výzkum, vzdělávání a BOZP USE Evropský odborový institut
 2. evropský ombudsman USE evropský veřejný ochránce práv
 3. Evropský parlament
 4. Evropský parlamentní výbor USE výbor EP
 5. evropský patent
 6. Evropský patentový úřad
 7. evropský podnik
 8. Evropský policejní úřad USE Europol
 9. evropský politický národ USE evropská identita
 10. evropský příkaz k zadržení USE evropský zatýkací rozkaz
 11. evropský průmysl USE evropský průmyslový prostor
 12. evropský průmyslový prostor
 13. evropský region
 14. evropský řidičský průkaz
 15. evropský rok USE evropská kulturní událost
 16. Evropský rozhlasový svaz USE Evropská unie pro rozhlasové vysílání
 17. Evropský rozvojový fond
 18. Evropský sbor USE Evropské ozbrojené síly
 19. Evropský sociální fond
 20. evropský sociální prostor
 21. evropský sociální rozpočet
 22. Evropský soud pro lidská práva
 23. Evropský soudní dvůr USE Soudní dvůr Evropských společenství
 24. evropský soudní prostor
 25. evropský společný podnik USE společný podnik
 26. Evropský svaz vnitrozemské plavby
 27. evropský symbol
 28. evropský systém integrovaných účtů USE evropský účetní systém
 29. Evropský systém pro mezinárodní výměnu informací o volných pracovních místech a žádostí o zaměstnání USE systém EURES
 30. Evropský systém satelitní navigace USE satelitní navigace
 31. Evropský systém šíření pracovní nabídky a poptávky USE systém EURES
 32. evropský systém účetnictví USE evropský účetní systém
 33. Evropský systém ústředních bank
 34. evropský trh USE eurotrh
 35. Evropský účetní dvůr
 36. evropský účetní systém
 37. Evropský univerzitní institut
 38. Evropský univerzitní institut ve Florencii USE Evropský univerzitní institut
 39. Evropský úřad pro bezpečnost potravin
 40. Evropský úřad pro boj proti podvodům
 41. Evropský úřad pro ochranné známky USE Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu
 42. Evropský úřad pro patenty USE Evropský patentový úřad
 43. Evropský úřad pro sledování rasismu a nepřátelství vůči cizincům USE Agentura Evropské unie pro základní práva
 44. Evropský úřad pro spotřebitelské svazy USE BEUC
 45. Evropský úřad pro výběr personálu
 46. Evropský úřad spotřebitelských svazů USE BEUC
 47. Evropský úřad svazů spotřebitelů USE BEUC
 48. evropský úředník
 49. evropský veřejný ochránce práv
 50. evropský volební systém
 51. Evropský výbor pro boj proti drogám USE orgán policejní a soudní spolupráce EU
 52. Evropský výbor pro normalizaci
 53. Evropský výbor pro normalizaci v elektronice USE Cenelec
 54. evropský zatykač USE evropský zatýkací rozkaz
 55. evropský zatýkací rozkaz
 56. evropský zemědělský model
 57. Evropský zemědělský orientační a záruční fond USE EZOZF
 58. Evropský zemědělský poradní a záruční fond USE EZOZF
 59. evropský zmocněnec pro stížnosti USE evropský veřejný ochránce práv
 60. evropský znak USE evropský symbol
 61. excize USE pohlavní zmrzačení
 62. exekuce USE výkon rozhodnutí
 63. exekuční právo USE výkon rozhodnutí
 64. exekuční řízení USE výkon rozhodnutí
 65. exekuční výpověď z bytu USE vystěhování z bytu
 66. exekuční vystěhování USE vystěhování z bytu
 67. exekutiva USE výkonná moc
 68. exekutivní moc USE výkonná moc
 69. exekutivní orgán USE výkonný orgán
 70. exilová vláda
 71. existenční minimum USE životní minimum
 72. exkomunikace USE vyloučení ze společnosti
 73. expanze podniku USE růst podniku
 74. experiment na lidech USE pokus na lidech
 75. experiment na zvířatech USE pokus na zvířatech
 76. experimentální farma USE pokusný podnik
 77. experimentální podnik USE pokusný podnik
 78. experimentální reaktor USE jaderný reaktor
 79. experimentální škola USE nová pedagogika
 80. experimentální třída USE nová pedagogika
 81. experimentální učební plán USE nová pedagogika
 82. expert USE osoba samostatně výdělečně činná
 83. expertíza USE poradenství
 84. expertní systém USE umělá inteligence
 85. explozivní epidemie USE epidemie
 86. export USE vývoz
 87. export odpadu USE vývoz odpadu
 88. export ze Společenství USE vývoz Společenství
 89. exportní cena USE vývozní cena
 90. exportní výroba USE vývozní odvětví průmyslu
 91. expres USE vysokorychlostní doprava
 92. expropriace USE vyvlastnění
 93. extenzivní hospodářství
 94. exteritorialita
 95. externí konkurs ES USE výběrové řízení ES
 96. externí pracovníci USE smluvní pracovníci
 97. externí pracovník USE osoba samostatně výdělečně činná
 98. externí spolupráce USE pracovní poměr na dobu určitou
 99. externí studium USE distanční vzdělávání
 100. externista USE pracovní poměr na dobu určitou
 101. externisté USE smluvní pracovníci
 102. extradice USE vydání
 103. extranet
 104. extrateritoriální jurisdikce USE extrateritoriální pravomoc soudu
 105. extrateritoriální pravomoc soudu
 106. Extremadura USE Estremadura
 107. extremismus
 108. extremistická strana
 109. extrémní levice USE krajní levice
 110. extrémní pravice USE krajní pravice
 111. EZOZF
 112. EZPZF USE EZOZF