Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. fiskální soustava USE daňová soustava
 2. fitink USE potrubí
 3. fitness centrum USE sportovní vybavení
 4. fixní investiční statky USE výrobní prostředky
 5. fixní kapitál USE výrobní prostředky
 6. fixní výrobní statky USE výrobní prostředky
 7. flanderská oblast
 8. Flandry
 9. Flevoland
 10. flexibilita pracovní síly
 11. flexibilita zaměstnání USE flexibilita pracovní síly
 12. flexibilní pracovní doba USE pružná pracovní doba
 13. flóra USE rostlinná říše
 14. flotila USE vojenské námořnictvo
 15. fluktuační pásmo
 16. fluor
 17. fluorid USE chemická sůl
 18. fluorit USE chemická sůl
 19. fluorovodíková kyselina USE anorganická kyselina
 20. FNOR USE finanční nástroj pro orientaci rybolovu
 21. fólie
 22. folklor USE regionální kultura
 23. folkloristika USE etnologie
 24. Fond ES pro měnovou spolupráci USE Evropský fond pro měnovou spolupráci
 25. fond ISPA USE předvstupní pomoc
 26. fond koheze USE Fond soudržnosti
 27. Fond obnovy Rady Evropy USE fondy Rady Evropy
 28. Fond OSN pro děti a mládež USE Unicef
 29. Fond OSN pro kapitálový rozvoj USE Rozvojový program OSN
 30. Fond OSN pro záležitosti populace USE Populační fond OSN
 31. fond pracovní doby USE pracovní doba
 32. Fond Rady Evropy pro znovuosídlení USE fondy Rady Evropy
 33. Fond solidarity pro mobilitu mládeže USE fondy Rady Evropy
 34. Fond soudržnosti
 35. fondy ES
 36. fondy kolektivního investování USE investiční společnost
 37. Fondy obnovy Rady Evropy USE fondy Rady Evropy
 38. fondy Rady Evropy
 39. fondy Společenství USE fondy ES
 40. fonetika USE jazykověda
 41. fonologie USE jazykověda
 42. forma státu USE politický režim
 43. forma vlády USE politický režim
 44. Formosa USE Tchaj-wan
 45. formulace zákona
 46. formulář
 47. formy a metody vzdělávání USE pedagogická metoda
 48. formy diskriminace USE antidiskriminační politika
 49. Fórum jižního Tichomoří USE Fórum tichomořských ostrovů
 50. Fórum OSN o lesích USE technická komise OSN
 51. Fórum tichomořských ostrovů
 52. fosfáty
 53. fosfor
 54. fosfor bílý USE fosfor
 55. fosfor červený USE fosfor
 56. fosforan USE chemická sůl
 57. fosforečná hnojiva USE průmyslová hnojiva
 58. fosforečná kyselina USE anorganická kyselina
 59. fosforečnan USE chemická sůl
 60. fosforečnany USE fosfáty
 61. fosforičitá kyselina USE anorganická kyselina
 62. fosforičitan USE chemická sůl
 63. fosforit USE podmořské nerostné zdroje
 64. fosforitá kyselina USE anorganická kyselina
 65. fosforitan USE chemická sůl
 66. fosfornan USE chemická sůl
 67. fosilní palivo
 68. fotbalové chuligánství USE chuligánství
 69. fotobuňka USE fotočlánek
 70. fotochemické výrobky USE fotografický materiál
 71. fotochemie
 72. fotočlánek
 73. fotoelektrický článek USE fotočlánek
 74. fotoenergie USE solární energie
 75. fotograf USE umělecká profese
 76. fotografické přístroje USE fotografický materiál
 77. fotografický materiál
 78. fotografie USE obrazové umění
 79. fotokompozice USE tiskárna (instituce)
 80. fotokopie USE reprodukování
 81. fotokopírka USE kancelářské stroje
 82. fotokopírování USE reprodukování
 83. fotomateriál USE fotografický materiál
 84. fotometrie USE analytická chemie
 85. foton USE elementární částice
 86. FRA USE Agentura Evropské unie pro základní práva
 87. frakce USE parlamentní klub
 88. fraktura USE úraz
 89. Franche-Comté
 90. franchising
 91. Francie
 92. Francouzská Guyana
 93. Francouzská jižní a antarktická území
 94. francouzská oblast
 95. Francouzská Polynésie
 96. Francouzská republika USE Francie
 97. francouzská zámořská území
 98. Francouzská Západní Indie USE Francouzské Antily
 99. Francouzské Antily
 100. francouzské regiony
 101. francouzské zámořské departementy
 102. francouzské zámořské země a území USE francouzská zámořská území
 103. francouzsky mluvící oblast USE francouzská oblast
 104. francouzsky mluvící země USE jazyková skupina
 105. frankofonní Afrika
 106. frankofonní země USE jazyková skupina
 107. franková oblast USE měnová oblast
 108. franšizing USE franchising
 109. franšizingová smlouva USE franchising
 110. FRDP USE rámcový program pro výzkum a vývoj
 111. Frederiksberg USE Hovedstaden
 112. Frederiksborg USE Hovedstaden
 113. free-on-board USE cena fob
 114. frekvenční pásmo
 115. frekventovaná silnice USE silniční síť
 116. freony USE látky znečišťující stratosféru
 117. freudismus USE psychoanalýza
 118. fréza USE obráběcí stroj
 119. Frísko
 120. Frontex
 121. FSMJ USE fondy Rady Evropy
 122. FTAA USE Americká zóna volného obchodu
 123. Fudžajra USE Spojené arabské emiráty
 124. fundamentalismus USE extremismus
 125. Funen USE Syddanmark
 126. fungicidy USE pesticidy
 127. funkční období USE poslanecký mandát
 128. funkční skupina AD USE správní úředník
 129. funkční skupina administrátor USE správní úředník
 130. Furlandsko-Julské Benátsko
 131. futures USE termínový trh
 132. fúze podniků
 133. fúzní reaktor USE jaderný reaktor
 134. fúzování dvou stran USE založení strany
 135. FVO USE Potravinářský a veterinární úřad
 136. FYROM USE Bývalá jugoslávská republika Makedonie
 137. fytofarmaceutické produkty USE přípravky ochrany rostlin
 138. fytologie USE botanika
 139. fytopatologie USE choroba rostliny
 140. fytosanitární inspekce USE ochrana rostlin
 141. fytosanitární kontrola USE ochrana rostlin
 142. fytosanitární legislativa USE rostlinolékařská legislativa
 143. fyzická osoba
 144. fyzické násilí
 145. fyzicko-geografické prostředí
 146. fyzický rozvojový plán USE rozvojový plán podniku
 147. fyzický zeměpis USE zeměpis
 148. fyzika USE fyzikální vědy
 149. fyzika atmosféry USE meteorologie
 150. fyzika plasmy
 151. fyzikální chemie USE chemie
 152. fyzikální proces
 153. fyzikální vědy
 154. fyziologická rukojeť USE pracovní fyziologie
 155. fyziologie povolání USE pracovní fyziologie
 156. fyziologie práce USE pracovní fyziologie
 157. fyziologie zaměstnání USE pracovní fyziologie
 158. fyzioterapeut USE pomocná lékařská profese