Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. hodnocení pomocí
 2. hodnocení pracovníka
 3. hodnocení projektu
 4. hodnocení rizik USE řízení rizik
 5. hodnocení technologií
 6. hodnocení vědomostí USE ověřování znalostí
 7. hodnocení vlivů na životní prostředí USE vliv na životní prostředí
 8. hodnocení zdrojů USE oceňování zdrojů
 9. hodnota firmy USE goodwill
 10. hodnota obchodu
 11. hodnota znečištění USE stupeň znečištění
 12. Holandská Guayana USE Surinam
 13. Holandská Guyana USE Surinam
 14. Holandsko USE Nizozemsko
 15. holding
 16. holdingová společnost USE holding
 17. holokaust USE trestný čin proti lidskosti
 18. home banking USE elektronické bankovnictví
 19. home computing
 20. homeopat USE provozovatel alternativní medicíny
 21. homeopatický lék
 22. homeopatický přípravek USE homeopatický lék
 23. homeopatie USE alternativní medicína
 24. homeopatikum USE homeopatický lék
 25. homogenizované mléko
 26. homologace
 27. homologace tarifů USE schválení tarifů
 28. homopolymer USE polymer
 29. homosexuál USE sexuální menšina
 30. hon USE lov
 31. honba USE lov
 32. Hondtova metoda USE rozdělení mandátů
 33. Honduras
 34. Honduraská republika USE Honduras
 35. Hongkong
 36. honitba USE lov
 37. honoráře USE nemzdové příjmy
 38. hora USE pohoří
 39. hořčice USE koření
 40. hořčík
 41. HORECA USE hromadné stravování
 42. horizontální dohoda
 43. horké peníze USE spekulační prostředky
 44. horké prameny USE geotermální energie
 45. hořlavá látka USE hořlavina
 46. hořlavina
 47. hormon
 48. hormonální antikoncepce USE antikoncepce
 49. horní komora
 50. Horní Normandie
 51. horní Norrland USE Övre Norrland
 52. Horní Rakousko
 53. Horní Rakousy USE Horní Rakousko
 54. horní sněmovna USE horní komora
 55. horní třída
 56. Horní Volta USE Burkina Faso
 57. horní vrstva USE horní třída
 58. horních deset tisíc USE horní třída
 59. hornický průmysl USE těžební průmysl
 60. hornictví USE těžební průmysl
 61. horník
 62. horská oblast USE horský region
 63. horské území USE horský region
 64. horský les
 65. horský region
 66. horstvo USE pohoří
 67. HORTEC USE hromadné stravování
 68. hospitalizace
 69. hospitalizace na psychiatrické klinice USE internace na psychiatrii
 70. hospitalizační náklady
 71. hospoda USE hromadné stravování
 72. hospodaření města
 73. hospodaření s odpadem USE nakládání s odpadem
 74. hospodaření s vodou USE zpracování vody
 75. hospodaření se zdroji
 76. hospodaření v horských oblastech USE hospodaření v podhorských oblastech
 77. hospodaření v podhorských oblastech
 78. Hospodářská a celní unie západní Afriky USE Západoafrická ekonomická a měnová unie
 79. Hospodářská a měnová unie
 80. Hospodářská a sociální rada OSN USE Ecosoc
 81. hospodářská a sociální soudržnost
 82. hospodářská autonomie USE hospodářská nezávislost
 83. hospodářská činnost USE ekonomická aktivita
 84. hospodářská deprese USE hospodářská recese
 85. hospodářská diskriminace USE ekonomická diskriminace
 86. hospodářská dohoda
 87. hospodářská geografie USE hospodářský zeměpis
 88. hospodářská infrastruktura
 89. hospodářská integrace USE ekonomická integrace
 90. hospodářská koncentrace
 91. hospodářská konjunktura USE hospodářský rozvoj
 92. hospodářská konverze USE ekonomická konverze
 93. hospodářská kooperace USE hospodářská spolupráce
 94. hospodářská kriminalita USE hospodářský trestný čin
 95. hospodářská krize USE hospodářská recese
 96. hospodářská nerovnost USE ekonomická disparita
 97. hospodářská nestabilita USE hospodářské výkyvy
 98. hospodářská nezávislost
 99. hospodářská oblast
 100. hospodářská obnova
 101. hospodářská podpora
 102. hospodářská politika
 103. hospodářská politika
 104. hospodářská pomoc
 105. hospodářská práva USE ekonomická práva
 106. hospodářská přestavba
 107. hospodářská prognóza USE ekonomická prognóza
 108. hospodářská recese
 109. hospodářská reforma
 110. hospodářská reklama USE propagace
 111. hospodářská restrukturalizace USE ekonomická transformace
 112. hospodářská rozdílnost USE ekonomická disparita
 113. hospodářská samostatnost USE hospodářská nezávislost
 114. hospodářská sféra USE ekonomický sektor
 115. hospodářská situace
 116. hospodářská součinnost USE hospodářská spolupráce
 117. hospodářská soutěž USE soutěžní politika
 118. hospodářská spolupráce
 119. hospodářská spolupráce mezi rozvojovými zeměmi USE spolupráce Jih-Jih
 120. hospodářská stabilita USE stabilizace hospodářství
 121. hospodářská stagnace
 122. hospodářská statistika
 123. hospodářská struktura
 124. hospodářská struktura
 125. hospodářská teorie USE ekonomie
 126. hospodářská transformace USE ekonomická transformace
 127. hospodářská unie
 128. Hospodářská unie Belgie a Lucemburska USE Belgicko-lucemburská hospodářská unie
 129. Hospodářská unie Belgie, Lucemburska a Nizozemska USE Benelux
 130. Hospodářská unie Beneluxu USE Benelux
 131. Hospodářská unie střední Afriky USE Ekonomické a peněžní společenství střední Afriky
 132. hospodářská závislost USE hospodářská nezávislost
 133. hospodářská zóna USE hospodářská oblast
 134. hospodářská zvířata
 135. hospodářské aspekty USE ekonomické podmínky
 136. hospodářské budovy USE zemědělské budovy
 137. hospodářské náčiní USE zemědělské náčiní
 138. hospodářské odvětví USE ekonomický sektor
 139. hospodářské oživení USE hospodářská obnova
 140. hospodářské plánování
 141. hospodářské podmínky USE ekonomické podmínky
 142. hospodářské právo veřejné
 143. hospodářské priority
 144. hospodářské prognózování USE hospodářské plánování
 145. hospodářské prostředky USE ekonomické zdroje
 146. hospodářské rozhodování USE hospodářská politika
 147. hospodářské sankce
 148. hospodářské sbližování
 149. Hospodářské sdružení států západní Afriky USE Hospodářské společenství států západní Afriky
 150. Hospodářské společenství států střední Afriky
 151. Hospodářské společenství států západní Afriky
 152. Hospodářské společenství západní Afriky USE Západoafrická ekonomická a měnová unie
 153. Hospodářské společenství západoafrických států USE Hospodářské společenství států západní Afriky
 154. hospodářské stroje USE zemědělské stroje
 155. hospodářské styky USE hospodářské vztahy
 156. hospodářské území USE hospodářská oblast
 157. hospodářské vazby USE vzájemná hospodářská závislost
 158. hospodářské vybavení USE zemědělská technika
 159. hospodářské výkyvy
 160. hospodářské vztahy
 161. hospodářské změny USE hospodářské výkyvy
 162. hospodářské zvíře
 163. Hospodářský a sociální výbor ES USE Evropský hospodářský a sociální výbor
 164. hospodářský agregát USE souhrnná ekonomická veličina
 165. hospodářský cyklus
 166. hospodářský dopad USE hospodářský důsledek
 167. hospodářský důsledek
 168. hospodářský liberalismus
 169. hospodářsky méně vyvinuté země USE méně vyvinuté země
 170. hospodářský park
 171. hospodářský podvod USE hospodářský trestný čin
 172. hospodářský postih USE hospodářské sankce
 173. hospodářský prostor USE hospodářská oblast
 174. hospodářský protekcionismus USE protekcionismus
 175. hospodářský řád USE hospodářský systém
 176. hospodářský rozmach USE hospodářský rozvoj
 177. hospodářský rozvoj
 178. hospodářský růst
 179. hospodářsky slabé území USE znevýhodněná oblast
 180. hospodářský start
 181. hospodářský systém
 182. hospodářský trestný čin
 183. hospodářský ukazatel
 184. hospodářský výsledek zemědělství
 185. hospodářsky vyspělá země USE průmyslová země
 186. hospodářský vývoj USE hospodářská situace
 187. hospodářský vzestup USE hospodářský rozvoj
 188. hospodářský zeměpis
 189. hospodářství
 190. hospodářství v přechodné fázi USE hospodářství v přechodném období
 191. hospodářství v přechodném období
 192. hospodářství založené na znalostech USE znalostní ekonomika
 193. hosteska USE posádka
 194. hostinec USE hromadné stravování
 195. hotel USE hotelový průmysl
 196. hoteliér USE hotelový průmysl
 197. hotelierství USE hotelová profese
 198. hotelnictví USE hotelová profese
 199. hotelová profese
 200. hotelová škola USE hotelová profese