Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. IAEA USE Mezinárodní agentura pro atomovou energii
 2. Ialomita
 3. Iasi
 4. IASS USE Mezinárodní sdružení pro sociální zabezpečení
 5. IATA
 6. IBE USE Mezinárodní úřad pro vzdělávání
 7. Ibertex USE interaktivní videotex
 8. IBRD USE Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj
 9. ICAO USE Mezinárodní organizace pro civilní letectví
 10. ICFTU USE Mezinárodní odborová konfederace
 11. ichtyologie USE zoologie
 12. ICSID USE Mezinárodní středisko pro řešení investičních sporů
 13. ICT průmysl USE průmysl informačních technologií
 14. ICTR USE Mezinárodní trestní tribunál
 15. ICTY USE Mezinárodní trestní tribunál
 16. IDA USE Mezinárodní asociace pro rozvoj
 17. IDB USE Meziamerická rozvojová banka
 18. idemnita USE parlamentní imunita
 19. identifikační průkaz
 20. ideologie USE politická ideologie
 21. IEA USE Mezinárodní agentura pro energii
 22. IES USE společné výzkumné středisko
 23. IFAD USE Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj
 24. IFC USE Mezinárodní finanční korporace
 25. IFLA
 26. IGC USE mezivládní konference Evropských společenství
 27. IHPC USE společné výzkumné středisko
 28. IIEP USE Mezinárodní institut pro plánovanou výchovu
 29. Ile-de-France
 30. ilegitimita USE legitimita
 31. ILO USE Mezinárodní organizace práce
 32. ilustrace
 33. image
 34. imám USE duchovenstvo
 35. IMF USE Mezinárodní měnový fond
 36. imigrace
 37. imigrant USE migrující
 38. IMO USE Mezinárodní námořní organizace
 39. imobilní osoba USE zdravotně postižený člověk
 40. IMP USE Integrovaný program pro Středomoří
 41. IMPEL USE ekologické právo
 42. Imperialiho metoda USE rozdělení mandátů
 43. imperialismus
 44. imperiální politika USE imperialismus
 45. implementace norem USE sladění norem
 46. implementace směrnic ES USE implementující opatření státu
 47. implementace zákona USE aplikace zákona
 48. implementující nařízení
 49. implementující opatření státu
 50. import USE dovoz
 51. import do Společenství USE dovoz Společenství
 52. imunita člena parlamentu USE parlamentní imunita
 53. imunizace USE očkování
 54. imunologie
 55. INCB USE Mezinárodní výbor pro kontrolu narkotik
 56. Incoterms
 57. index výroby USE výrobní statistika
 58. index životních nákladů USE životní náklady
 59. index znečištění USE stupeň znečištění
 60. indexace cen
 61. indexace dokumentů
 62. indexace mezd USE mzdová indexace
 63. Indián USE autochtonní obyvatelstvo
 64. Indická republika USE Indie
 65. Indický oceán
 66. Indie
 67. indikativní plánování USE hospodářské plánování
 68. indikátor divergence
 69. indikátor odchylky USE indikátor divergence
 70. indikátor prostředí životního
 71. indium USE speciální kovy
 72. individuální doprava
 73. individuální pracovní právo USE pracovní právo
 74. individuální rozhodnutí ESUO
 75. individuální správní akt USE správní rozhodnutí
 76. Indonésie
 77. Indonéská republika USE Indonésie
 78. indukované zemětřesení USE zemětřesení
 79. industrializace
 80. industrializační politika USE industrializace
 81. industriální společnost USE průmyslová ekonomika
 82. industriální zóna USE průmyslový region
 83. inertní plyn USE vzácný plyn
 84. infarkt USE kardiovaskulární onemocnění
 85. infekce USE infekční nemoc
 86. infekční nemoc
 87. infekční onemocnění USE infekční nemoc
 88. infekční žloutenka USE infekční nemoc
 89. inflace
 90. influenza ptáků USE ptačí chřipka
 91. infodálnice USE informační dálnice
 92. informace
 93. informace a zpracování informací
 94. informace pro spotřebitele
 95. informační analýza
 96. informační centrum USE informační středisko
 97. informační dálnice
 98. informační inženýr USE informační inženýrství
 99. informační inženýrství
 100. informační kampaň USE kampaň na získání veřejnosti
 101. informační kancelář USE informační středisko
 102. Informační kancelář pro válečné zajatce OSN USE válečný zajatec
 103. informační kód USE kódování
 104. informační legislativa
 105. informační médium
 106. informační politika
 107. informační povolání USE informační profese
 108. informační příručka USE příručka
 109. informační profese
 110. informační prostředek USE informace
 111. informační průmysl
 112. informační servis USE informační služba
 113. informační síť
 114. informační služba
 115. informační společnost
 116. informační středisko
 117. informační systém
 118. informační systém pro potřeby řízení
 119. informační systém pro řízení USE informační systém pro potřeby řízení
 120. informační technika USE informační technologie
 121. informační technologie
 122. informační věda
 123. informační zdroj
 124. informatická profese USE informační inženýrství
 125. informatické povolání USE informační inženýrství
 126. informatik USE informační inženýrství
 127. informatika
 128. informatika a průmysl zpracování dat
 129. informatika v obchodu a managementu
 130. informatizace společnosti USE vliv informačních technologií
 131. informování USE informace
 132. informování pracovníků
 133. informování veřejnosti USE kampaň na získání veřejnosti
 134. informování zaměstnanců USE informování pracovníků
 135. informovanost USE know-how
 136. infračervené záření USE neionizující záření
 137. infrastruktura cestovního ruchu
 138. ingot
 139. iniciativa ES
 140. iniciativa pro hospodářský růst v Evropě
 141. inkompatibilita USE neslučitelnost
 142. inkoust USE kancelářské potřeby
 143. inkoustová tiskárna USE tiskárna (počítač)
 144. inkunábule
 145. inovace USE nový výrobek
 146. inovovaný výrobek USE nový výrobek
 147. input-output analýza USE analýza vstupů a výstupů
 148. insekticidy
 149. insider trading
 150. insolventnost USE solventnost
 151. inspekce Euratomu USE jaderná bezpečnost
 152. inspekce MAAE USE jaderná bezpečnost
 153. inspekce ochrany zdraví USE zdravotní inspekce
 154. inspekce potravin
 155. inspekce v ochraně rostlin USE ochrana rostlin
 156. inspektor rybolovu USE rybářská inspekce
 157. instantní čaj USE instantní výrobek
 158. instantní kakao USE instantní výrobek
 159. instantní káva USE instantní výrobek
 160. instantní výrobek
 161. instituce a zaměstnanci Společenství
 162. instituce AKT-ES
 163. instituce EEA (Evropský hospodářský prostor) USE instituce EHP
 164. instituce EHP
 165. instituce EU USE instituce Evropské unie
 166. instituce Evropské unie
 167. instituce náboženství
 168. instituce Společenství USE instituce Evropské unie
 169. institucionální kompetence USE pravomoc instituce
 170. institucionální kooperace USE spolupráce mezi institucemi
 171. institucionální orgány ES USE orgán nebo agentura EU
 172. institucionální přestavba USE reforma základních institucí
 173. institucionální reforma USE reforma základních institucí
 174. institucionální smlouva
 175. institucionální spolupráce USE spolupráce mezi institucemi
 176. institucionální struktura
 177. institucionální zákon
 178. Institut OSN pro sociální rozvoj
 179. Institut OSN pro výchovu a výzkum
 180. Institut pro budoucí technologická studia USE společné výzkumné středisko
 181. Institut pro energii USE společné výzkumné středisko
 182. Institut pro latinskoamerickou integraci
 183. Institut pro normalizaci USE normalizace
 184. Institut pro ochranu a bezpečnost občanů USE společné výzkumné středisko
 185. Institut pro referenční materiály a měření USE společné výzkumné středisko
 186. institut pro technologie USE vysokoškolské vzdělání
 187. Institut pro transurany USE společné výzkumné středisko
 188. Institut pro vzdělávání a výzkum (OSN)
 189. Institut pro zdraví a ochranu spotřebitelů USE společné výzkumné středisko
 190. Institut pro životní prostředí a udržitelnost USE společné výzkumné středisko
 191. Instraw USE Mezinárodní výzkumný a vzdělávací institut pro problematiku postavení žen
 192. instruktážní příručka USE příručka
 193. instruktor USE učitel
 194. Instrument for Structural Policies for Pre-accession USE předvstupní pomoc
 195. INTAL USE Institut pro latinskoamerickou integraci
 196. integrace do společnosti USE začlenění do společnosti
 197. integrace hendikepovaných osob USE integrace postižených osob
 198. integrace imigrantů USE integrace přistěhovalců
 199. integrace invalidních osob USE integrace postižených osob
 200. integrace migrujících USE integrace přistěhovalců