Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. jihovýchodní Asie
 2. jihovýchodní Evropa USE západní Balkán
 3. Jihovýchodní Slovinsko
 4. Jihovýchodoasijská smlouva USE SEATO
 5. Jihovýchodoasijský pakt USE SEATO
 6. jihozápadní Anglie
 7. jikry USE rybí výrobek
 8. jíl USE zeminy a kámen
 9. jinoch USE mladý člověk
 10. jirchárna USE kožešiny a jejich zpracování
 11. jirchářství USE kožešiny a jejich zpracování
 12. jistič USE elektrická zařízení
 13. jisticí zařízení USE bezpečnostní zařízení
 14. jistota USE záruka
 15. jistota dodávky USE bezpečnost dodávky
 16. jízdenka
 17. jízdné USE cestovní náhrady
 18. jízdní personál
 19. jízdní řád USE osobní doprava
 20. jižní Afrika
 21. Jižní Alföld
 22. Jižní Amerika
 23. jižní Asie
 24. jižní část Egejského moře USE jižní Egejské moře
 25. Jižní Dánsko USE Syddanmark
 26. jižní Egejské moře
 27. Jižní Estonsko
 28. jižní Evropa
 29. Jižní Finsko
 30. Jižní Georgie USE Falklandské ostrovy
 31. Jižní Holandsko
 32. jižní Irsko USE Irsko
 33. Jižní Jemen USE Jemen
 34. Jižní Jutland USE Syddanmark
 35. Jižní Jutsko USE Syddanmark
 36. Jižní Korea
 37. Jižní ledové moře
 38. jižní pól USE Antarktida
 39. Jižní Rhodesie USE Zimbabwe
 40. Jižní Sandwichovy ostrovy USE Falklandské ostrovy
 41. jižní Švédsko USE Sydsverige
 42. jižní Velká nížina USE Jižní Alföld
 43. Jižní Zadunají
 44. jmění USE bohatství
 45. jméno firmy USE obchodní název
 46. jmenovací moc
 47. jmenování poslanců
 48. jmenování pracovníků
 49. jmenovité hlasování USE hlasování podle jmen
 50. JOAC USE evropská politika zbrojení
 51. jod
 52. jodid USE chemická sůl
 53. jodovodíková kyselina USE anorganická kyselina
 54. jogurt
 55. Joint European Torus
 56. joint venture USE společný podnik
 57. Jönköping
 58. Jónské ostrovy
 59. Jordánské hášimovské království USE Jordánsko
 60. Jordánsko
 61. jubileum USE oslava
 62. judaismus
 63. judikatura USE interpretace práva
 64. judikatura ES USE výklad zákonů ES
 65. judikatura Soudního dvora ES USE rozsudek Soudního dvora ES
 66. Jugoslávie
 67. junior USE mladý člověk
 68. jurisprudence USE výklad zákonů ES
 69. justice USE soudní systém
 70. justice a vnitřní věci USE prostor svobody, bezpečnosti a práva
 71. justiční omyl
 72. juta
 73. JVV USE prostor svobody, bezpečnosti a práva