Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. metrová textilie USE textilní výrobek
 2. Mexiko
 3. Meziamerická rozvojová banka
 4. Meziamerický soud pro lidská práva
 5. mezigenerační konflikt USE generační konflikt
 6. meziknihovní výpůjční služba USE výměna publikací
 7. mezikontinentální doprava
 8. mezikontinentální organizace USE světová organizace
 9. mezikontinentální přeprava USE mezikontinentální doprava
 10. mezikontinentální střela
 11. mezilidské vztahy
 12. mezinárodně právní odpovědnost USE mezinárodní právní odpovědnost
 13. mezinárodní adopce
 14. Mezinárodní agentura atomové energie USE Mezinárodní agentura pro atomovou energii
 15. Mezinárodní agentura pro atomovou energii
 16. Mezinárodní agentura pro energii
 17. mezinárodní akvizice podniků USE mezinárodní fúze
 18. mezinárodní arbitráž
 19. mezinárodní asociace USE mezinárodní organizace
 20. Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu USE IATA
 21. Mezinárodní asociace pro rozvoj
 22. mezinárodní automobilové pojištění USE doklady vozidla
 23. Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj
 24. mezinárodní bezpečnost
 25. Mezinárodní Červený kříž USE Červený kříž
 26. mezinárodní charta
 27. mezinárodní chemické názvosloví USE chemický výrobek
 28. mezinárodní daňové právo
 29. mezinárodní dělba práce
 30. mezinárodní dluh USE zahraniční dluh
 31. mezinárodní dobrovolnické organizace USE dobrovolník mezinárodní pomoci
 32. mezinárodní dobrovolník USE dobrovolník mezinárodní pomoci
 33. mezinárodní dohoda
 34. mezinárodní dohoda EU USE mezinárodní dohoda
 35. mezinárodní dokument USE mezinárodní nástroj
 36. Mezinárodní dokumentační sdružení
 37. mezinárodní doprava
 38. mezinárodní ekonomické právo USE mezinárodní hospodářské právo
 39. Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí USE IFLA
 40. Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červený půlměsíc USE Červený kříž
 41. mezinárodní finance
 42. Mezinárodní finanční korporace
 43. mezinárodní finanční krize USE měnová krize
 44. mezinárodní finanční trh USE finanční trh
 45. Mezinárodní fond pro ohrožené děti USE Unicef
 46. Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj
 47. mezinárodní fúze
 48. mezinárodní fúze podniků USE mezinárodní fúze
 49. mezinárodní hospodářské právo
 50. mezinárodní hospodářství USE světová ekonomika
 51. mezinárodní humanitární právo
 52. mezinárodní instituce USE mezinárodní organizace
 53. Mezinárodní institut pro plánovanou výchovu
 54. mezinárodní instrument USE mezinárodní nástroj
 55. mezinárodní investice
 56. mezinárodní jednání
 57. mezinárodní kartel
 58. Mezinárodní knihovnická asociace USE IFLA
 59. mezinárodní kodex chování USE kodex chování
 60. mezinárodní kompetence USE vnější příslušnost ES
 61. Mezinárodní konfederace práce USE odborová konfederace
 62. Mezinárodní konfederace svobodných odborů USE Mezinárodní odborová konfederace
 63. mezinárodní konference
 64. Mezinárodní konference práce
 65. mezinárodní konflikt
 66. mezinárodní kongres USE mezinárodní konference
 67. mezinárodní konvence USE mezinárodní úmluva
 68. mezinárodní kooperace USE mezinárodní spolupráce
 69. mezinárodní kosmické právo USE kosmické právo
 70. mezinárodní kriminalita USE organizovaný zločin
 71. mezinárodní krize USE mezinárodní konflikt
 72. mezinárodní letecké právo USE letecké právo
 73. mezinárodní letiště USE letiště
 74. mezinárodní likvidita
 75. mezinárodní měna
 76. Mezinárodní měnový fond
 77. mezinárodní měnový systém
 78. mezinárodní mezikontinentální organizace USE světová organizace
 79. Mezinárodní migrační výbor USE Mezinárodní organizace pro migraci
 80. mezinárodní mořské právo USE mořské právo
 81. Mezinárodní námořní organizace
 82. mezinárodní nástroj
 83. mezinárodní nevládní organizace USE nevládní organizace
 84. mezinárodní norma
 85. Mezinárodní normalizační organizace USE ISO
 86. mezinárodní občanské právo USE mezinárodní právo soukromé
 87. mezinárodní obchod
 88. mezinárodní obchod
 89. mezinárodní obchodní arbitráž
 90. Mezinárodní obchodní centrum UNCTAD/WTO USE Centrum mezinárodního obchodu
 91. Mezinárodní obchodní podmínky USE Incoterms
 92. mezinárodní obchodní právo
 93. mezinárodní obchodní rozhodčí řízení USE mezinárodní obchodní arbitráž
 94. mezinárodní obchodní smírčí řízení USE mezinárodní obchodní arbitráž
 95. mezinárodní obchodní zákony USE mezinárodní obchodní právo
 96. Mezinárodní odborová konfederace
 97. mezinárodní orgán USE mezinárodní organizace
 98. MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE
 99. mezinárodní organizace
 100. Mezinárodní organizace civilního letectví USE Mezinárodní organizace pro civilní letectví
 101. Mezinárodní organizace hotelových a restauračních asociací USE hromadné stravování
 102. Mezinárodní organizace kriminální policie USE Interpol
 103. Mezinárodní organizace práce
 104. Mezinárodní organizace pro civilní letectví
 105. Mezinárodní organizace pro migraci
 106. Mezinárodní organizace pro normalizaci USE ISO
 107. Mezinárodní organizace pro zdraví zvířat
 108. mezinárodní otázka
 109. mezinárodní ozbrojený konflikt USE mezinárodní konflikt
 110. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech USE Charta lidských práv
 111. mezinárodní pakt OSN USE mezinárodní úmluva OSN
 112. mezinárodní peněžní trh USE peněžní trh
 113. mezinárodní pěstounská péče USE mezinárodní adopce
 114. mezinárodní platba
 115. mezinárodní podnik USE nadnárodní společnost
 116. mezinárodní politika
 117. mezinárodní politika
 118. mezinárodní pomoc
 119. mezinárodní pracovní právo
 120. mezinárodní pracovní zákony USE mezinárodní pracovní právo
 121. mezinárodní právní odpovědnost
 122. mezinárodní právo
 123. mezinárodní právo
 124. mezinárodní právo soukromé
 125. mezinárodní právo veřejné
 126. mezinárodní přeprava USE mezinárodní doprava
 127. mezinárodní provoz USE mezinárodní doprava
 128. mezinárodní půjčka
 129. mezinárodní role EU
 130. mezinárodní role Evropské unie USE mezinárodní role EU
 131. mezinárodní role Společenství USE mezinárodní role EU
 132. mezinárodní rovnováha
 133. mezinárodní rovnováha USE mezinárodní bezpečnost
 134. mezinárodní rozepře USE mezinárodní spor
 135. mezinárodní rozhodčí řízení USE mezinárodní arbitráž
 136. Mezinárodní rybářská komise severozápadního Atlantiku USE Severozápadní atlantická rybářská organizace
 137. mezinárodní sankce
 138. mezinárodní schůzka
 139. mezinárodní sdružení USE mezinárodní organizace
 140. Mezinárodní sdružení letecké dopravy USE IATA
 141. Mezinárodní sdružení pro sociální zabezpečení
 142. Mezinárodní sdružení rýnské dopravy USE Evropský svaz vnitrozemské plavby
 143. mezinárodní setkání USE mezinárodní schůzka
 144. mezinárodní silniční doprava
 145. mezinárodní škola
 146. Mezinárodní školský úřad USE Mezinárodní úřad pro vzdělávání
 147. mezinárodní sloučení podniků USE mezinárodní fúze
 148. mezinárodní smírčí řízení USE mezinárodní arbitráž
 149. mezinárodní smlouva USE mezinárodní dohoda
 150. mezinárodní smlouvy a vnitrostátní právo USE mezinárodní – vnitrostátní právo
 151. mezinárodní soud
 152. Mezinárodní soudní dvůr
 153. mezinárodní soudní tribunál USE Mezinárodní trestní tribunál
 154. mezinárodní soutěž
 155. mezinárodní spojení podniků USE mezinárodní fúze
 156. mezinárodní spolupráce
 157. mezinárodní spor
 158. mezinárodní srovnávání vzdělávání USE srovnávací vzdělávání
 159. mezinárodní statistika
 160. Mezinárodní středisko pro řešení investičních sporů
 161. mezinárodní styky USE mezinárodní vztahy
 162. mezinárodní svaz USE mezinárodní organizace
 163. mezinárodní tarif
 164. Mezinárodní telekomunikační unie
 165. Mezinárodní trestní dvůr
 166. mezinárodní trestní právo
 167. Mezinárodní trestní tribunál
 168. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii USE Mezinárodní trestní tribunál
 169. Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu USE Mezinárodní trestní tribunál
 170. mezinárodní trh
 171. mezinárodní tribunál USE mezinárodní soud
 172. mezinárodní úloha Evropské unie USE mezinárodní role EU
 173. mezinárodní úmluva
 174. Mezinárodní úmluva o fyzické ochraně jaderného materiálu USE Mezinárodní agentura pro atomovou energii
 175. mezinárodní úmluva OSN
 176. Mezinárodní úmluvy o lidských a občanských právech USE Charta lidských práv
 177. mezinárodní unie USE mezinárodní organizace
 178. Mezinárodní unie pro telekomunikace USE Mezinárodní telekomunikační unie
 179. Mezinárodní unie říční dopravy USE Evropský svaz vnitrozemské plavby
 180. mezinárodní úřad USE mezinárodní organizace
 181. Mezinárodní úřad práce
 182. Mezinárodní úřad pro školství USE Mezinárodní úřad pro vzdělávání
 183. Mezinárodní úřad pro vzdělávání
 184. mezinárodní úvěr
 185. mezinárodní úžina USE úžina
 186. mezinárodní věci USE zahraniční politika
 187. mezinárodní veřejná funkce
 188. mezinárodní vodní cesta
 189. mezinárodní vody
 190. Mezinárodní výbor Červeného kříže USE Červený kříž
 191. Mezinárodní výbor pro kontrolu narkotik
 192. mezinárodní vypořádání USE mezinárodní platba
 193. Mezinárodní výzkumný a vzdělávací institut pro problematiku postavení žen
 194. mezinárodní vztahy
 195. MEZINÁRODNÍ VZTAHY
 196. mezinárodní vztahy Společenství USE vnější vztahy Evropské unie
 197. mezinárodní záležitosti USE mezinárodní politika
 198. mezinárodní zasedání USE mezinárodní konference
 199. mezinárodní zprostředkování USE mezinárodní arbitráž
 200. mezinárodní zúčtování USE mezinárodní platba