Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. nápoje
 2. nápoje a cukr
 3. nápravná justice
 4. nápravné opatření USE pokuta
 5. nápravně výchovná instituce USE nápravně výchovné zařízení
 6. nápravně výchovné zařízení
 7. nápravně výchovný ústav pro mladistvé
 8. nápravová hmotnost USE hmotnost a rozměry
 9. nápravová síla USE nápravový tlak
 10. nápravový tlak
 11. naprostá většina USE nadpoloviční většina
 12. nářadí
 13. náramkové hodinky USE hodinářský průmysl
 14. nárazníkové zásoby USE vyrovnávací zásoby
 15. nářečí USE regionální jazyk
 16. nařízení
 17. nařízení ES USE nařízení Společenství
 18. nařízení Euratom
 19. nařízení Evropské unie USE nařízení Společenství
 20. nařízení Komise
 21. nařízení okresních úřadů USE právní předpisy místní správy
 22. nařízení Rady USE nařízení Komise
 23. nařízení Společenství
 24. nařízení správy USE směrnice
 25. nařizovací moc
 26. narkomanie USE drogová závislost
 27. narkotikum USE omamná látka
 28. národ USE etnická skupina
 29. národně-osvobozenecké hnutí USE hnutí za národní osvobození
 30. národně-osvobozenecký boj USE válka za nezávislost
 31. národněhospodářský agregát USE souhrnná ekonomická veličina
 32. národní agrární politika USE národní zemědělská politika
 33. národní banka USE centrální banka
 34. národní bezpečnost USE veřejná bezpečnost
 35. národní bibliografie USE bibliografie
 36. národní dluh USE státní dluh
 37. národní doprava
 38. národní důchod
 39. národní ekonomika USE národní hospodářství
 40. národní financování USE státní financování
 41. národní hnutí USE vlastenecké hnutí
 42. národní hospodářství
 43. národní hymna USE hymna
 44. národní identita
 45. národní implementace evropské legislativy USE národní implementace práva Společenství
 46. národní implementace práva Společenství
 47. národní implementační opatření USE implementující opatření státu
 48. národní knihovna
 49. národní kultura USE národní identita
 50. národní legislativa USE národní právo
 51. národní majetek USE veřejný majetek
 52. národní mandát USE poslanecký mandát
 53. národní měna
 54. národní nezávislost
 55. národní norma USE norma
 56. národní obrana USE obranná politika
 57. národní památka USE památka
 58. národní park
 59. národní parlament
 60. národní podnik USE veřejné vlastnictví
 61. národní politika – komunitární politika USE politika Společenství – národní politika
 62. národní právní systém USE národní právo
 63. národní právní úprava USE národní právo
 64. národní právo
 65. národní přírodní památka USE chráněné území
 66. národní přírodní rezervace USE přírodní rezervace
 67. národní příslušnost USE etnická skupina
 68. národní produkce
 69. národní rozpočet USE státní rozpočet
 70. národní sebeurčení USE sebeurčení
 71. Národní shromáždění USE dolní komora
 72. národní sjednocení
 73. národní škola
 74. národní socialismus USE nacionální socialismus
 75. národní stát USE národní identita
 76. národní statistika
 77. národní suverenita USE územní suverenita
 78. národní tarif USE vnitřní tarif
 79. národní telekomunikační politika USE telekomunikační politika
 80. národní trh USE domácí trh
 81. národní účet USE národní účty
 82. národní účetnictví USE národní účty
 83. národní účty
 84. národní účty
 85. národní vlajka USE lodní vlajka
 86. národní výbor USE místní orgány státní správy
 87. národní výdaje USE státní výdaje
 88. národní zemědělská politika
 89. národnost lodí USE lodní vlajka
 90. národnostní menšina
 91. národohospodářská bilance USE národní účty
 92. národohospodářské bilance USE analýza vstupů a výstupů
 93. národohospodářské konto USE národní účty
 94. národohospodářské plánování USE ústřední plánování
 95. národohospodářský plán USE ústřední plánování
 96. národohospodářský účet USE národní účty
 97. národohospodářství USE ekonomie
 98. národopis USE etnografie
 99. nárok USE pohledávka
 100. nárůst produkce USE zvýšení výroby
 101. nárůst výroby USE zvýšení výroby
 102. nárys USE plán
 103. nasazení výpočetní techniky USE použití výpočetní techniky
 104. nascentní vodík USE vodík
 105. násilí
 106. násilí mezi žáky a studenty USE násilí ve školách
 107. násilí mládeže
 108. násilí státu
 109. násilí v rodině USE domácí násilí
 110. násilí ve školách
 111. násilné mizení osob USE mizení osob
 112. násilnost mládeže USE násilí mládeže
 113. násilný odsun USE deportovaná osoba
 114. násilný odsun etnika USE etnické čistky
 115. nášlapná mina USE protipěchotní zbraň
 116. následná cenzura USE cenzura
 117. následnictví států
 118. následování rodinného příslušníka USE stěhování rodiny
 119. nasolená potravina USE solený výrobek
 120. nasolená strava USE solený výrobek
 121. nástavba USE vysokoškolské vzdělání
 122. naštípané dříví USE palivové dříví
 123. nastolení míru
 124. nástrčka a přívodka USE elektrická zařízení
 125. nástroj ISPA USE předvstupní pomoc
 126. nástroj předvstupní pomoci USE předvstupní pomoc
 127. nástroj předvstupních strukturálních politik USE předvstupní pomoc
 128. nástroje Společenství USE fondy ES
 129. nástup do práce USE vstup do zaměstnání
 130. natalita USE porodnost
 131. nátěrové hmoty
 132. nátlaková skupina USE zájmová skupina
 133. NATO
 134. naturalizace USE udělení občanství
 135. naturální mzda
 136. naturální pomoc
 137. naučný slovník USE encyklopedie
 138. nauka o informacích USE informační věda
 139. nauka o zemědělství USE agronomie
 140. nauka o zemětřesení USE seizmologie
 141. nauka o životním prostředí USE ekologie
 142. nauky o Zemi USE vědy o Zemi
 143. Nauru
 144. Nauruská republika USE Nauru
 145. náušnice USE bižuterie a zlatnické výrobky
 146. Navarra
 147. návěs USE užitkové vozidlo
 148. navigace pomocí satelitu USE satelitní navigace
 149. navigační přístroj USE navigační zařízení
 150. navigační systém USE navigační zařízení
 151. navigační zařízení
 152. návod USE příručka
 153. navrácení kulturního majetku USE kulturní majetek
 154. navracení majetku USE odškodnění
 155. návrat do práce USE opětovné zapojení do pracovního procesu
 156. návrat do vlasti USE zpětná migrace
 157. návrat do zaměstnání USE opětovné zapojení do pracovního procesu
 158. návrat na trh práce USE opětovné zapojení do pracovního procesu
 159. navrátilec USE zpětná migrace
 160. návrh USE žaloba
 161. návrh ES
 162. návrh financování USE plán financování
 163. návrh na odklad USE odročení projednávání
 164. návrh na vyslovení nedůvěry
 165. návrh rozpočtu
 166. návrh rozpočtu ES
 167. návrh zákona USE zákonodárná iniciativa
 168. návrh zákona od VÚSC USE nevládní návrh zákona
 169. navýšení kapitálu
 170. navýšení mezd
 171. název firmy USE obchodní název
 172. název výrobku USE obchodní název
 173. názor Společenství
 174. názorná pomůcka USE učební pomůcka
 175. názorové hnutí
 176. názorový oponent USE názorový protivník
 177. názorový protivník
 178. názvosloví IUPAC USE chemický výrobek
 179. názvosloví zemědělských výrobků
 180. názvy zemědělských výrobků USE názvosloví zemědělských výrobků
 181. NCI USE Nové nástroje Společenství
 182. NDR USE Německá demokratická republika
 183. NEA USE Agentura pro nukleární energii
 184. nealkoholický nápoj
 185. Neamt
 186. neangažovaná země USE neúčast
 187. nebezpečí konfliktu zájmů USE zájmový konflikt
 188. nebezpečí nákazy USE zdravotní riziko
 189. nebezpečí onemocnění USE zdravotní riziko
 190. nebezpečí požáru USE průmyslové ekologické riziko
 191. nebezpečí výbuchu USE průmyslové ekologické riziko
 192. nebezpečná látka
 193. nebezpečný odpad
 194. nebezpečný produkt USE nebezpečná látka
 195. nebožka USE smrt
 196. nebožtík USE smrt
 197. necírkevní škola USE laické školství
 198. nečlenská země eurozóny
 199. nečlenský stát eurozóny USE nečlenská země eurozóny
 200. nedobrovolná migrace USE nucená migrace