Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. OAJ USE Africká unie
 2. OAPEC USE Organizace arabských zemí vyvážejících ropu
 3. OAS USE Organizace amerických států
 4. OAU USE Africká unie
 5. obal USE obalový materiál
 6. Obalno-kraška
 7. obalová jednotka USE obalový materiál
 8. obalová technika
 9. obalový materiál
 10. občan důchodového věku USE starý člověk
 11. občan Společenství
 12. občan státu USE státní občan
 13. občan třetího státu USE cizí státní občan
 14. občan třetího věku USE starý člověk
 15. občanská iniciativa USE petice
 16. občanská nauka USE občanská výchova
 17. občanská neposlušnost
 18. občanská policie
 19. občanská práva
 20. občanská rezistence USE občanská neposlušnost
 21. občanská smlouva solidarity USE registrované partnerství
 22. občanská společnost
 23. občanská válka
 24. občanská výchova
 25. občanské hlídky USE občanská policie
 26. občanské povinnosti USE povinnosti občanů
 27. občanské právo
 28. občanské právo
 29. občanské právo hmotné USE vlastnictví
 30. občanské svobody USE občanská práva
 31. občansko-správní vztahy
 32. občanskoprávní návrh USE občanskoprávní žaloba
 33. občanskoprávní odpovědnost
 34. občanskoprávní proces USE občanskoprávní řízení
 35. občanskoprávní řízení
 36. občanskoprávní sdružení
 37. občanskoprávní žaloba
 38. občanský průkaz USE identifikační průkaz
 39. občanský svazek USE registrované partnerství
 40. občanský zákoník
 41. občanství USE státní občanství
 42. občanství EU
 43. občasník USE periodikum
 44. obchod USE maloobchodní prodejna
 45. obchod
 46. OBCHOD
 47. obchod od domu k domu USE podomní obchod
 48. obchod podle skupin zemí
 49. obchod podle výrobků
 50. obchod podle zemí
 51. obchod s dětmi USE obchodování s lidmi
 52. obchod s kulturou USE obchod s uměním
 53. obchod s malou prodejní plochou USE samostatný obchodník
 54. obchod s nemovitostmi
 55. obchod s orgány
 56. obchod s pracovní silou USE nelegální pracovník
 57. obchod s uměním
 58. obchod se samoobsluhou
 59. obchod se starožitnostmi USE obchod s uměním
 60. obchod se státy mimo Společenství
 61. obchod se zbraněmi
 62. obchod se ženami USE obchodování s lidmi
 63. obchod Sever-Jih
 64. obchod uvnitř Společenství
 65. obchod Východ-Západ
 66. obchod zemědělskými výrobky
 67. obchodní a průmyslová komora
 68. obchodní agent USE obchodní zástupce
 69. obchodní akademie USE obchodní vzdělávání
 70. obchodní akce USE obchodní událost
 71. obchodní arbitráž
 72. obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví USE TRIPS
 73. obchodní banka USE komerční banka
 74. obchodní bariéra USE obchodní omezení
 75. obchodní bilance
 76. obchodní cestující
 77. obchodní dohoda
 78. obchodní dům USE supermarket
 79. obchodní etika USE podnikatelská etika
 80. obchodní fakulta USE obchodní vzdělávání
 81. obchodní filiálka
 82. obchodní informace
 83. obchodní informatika USE informatika v obchodu a managementu
 84. obchodní jednání USE obchodní záležitost
 85. obchodní komora USE obchodní a průmyslová komora
 86. obchodní konflikt USE obchodní spor
 87. obchodní kontrakt USE obchodní smlouva
 88. obchodní legislativa USE obchodní právo
 89. obchodní licence
 90. obchodní loďstvo
 91. obchodní makléř USE obchodní zprostředkovatel
 92. obchodní monopol USE monopol
 93. obchodní morálka USE podnikatelská etika
 94. obchodní námořnictvo USE obchodní loďstvo
 95. obchodní název
 96. obchodní nebo výrobní družstvo USE družstvo
 97. obchodní omezení
 98. obchodní operace
 99. obchodní park USE hospodářský park
 100. obchodní pobočka USE obchodní filiálka
 101. obchodní politika
 102. obchodní politika
 103. obchodní povolání USE zaměstnanec obchodu
 104. obchodní pravidla
 105. obchodní právo
 106. obchodní právo veřejné USE hospodářské právo veřejné
 107. obchodní případ USE obchodní záležitost
 108. obchodní přístav USE přístav
 109. obchodní pronájem
 110. obchodní prostředník USE obchodní zprostředkovatel
 111. obchodní referent
 112. obchodní rejstřík
 113. obchodní restrikce USE obchodní omezení
 114. obchodní řetězec USE obchodní filiálka
 115. obchodní rozpětí
 116. obchodní salon USE obchodní událost
 117. obchodní síť USE distribuce
 118. obchodní směnka USE převoditelný cenný papír
 119. obchodní smírčí soud USE obchodní arbitráž
 120. obchodní smlouva
 121. obchodní smlouva ES
 122. obchodní soud
 123. obchodní spolupráce
 124. obchodní spor
 125. obchodní statistika USE statistika obchodu
 126. obchodní systém USE obchodní politika
 127. obchodní taktika zvyšování přitažlivosti výrobku USE inzerování zboží
 128. obchodní transakce USE obchodní záležitost
 129. obchodní událost
 130. obchodní úsek USE odbytový podnik
 131. obchodní úvěr
 132. obchodní veletrh USE obchodní událost
 133. obchodní výstava USE obchodní událost
 134. obchodní vzdělávání
 135. obchodní vztahy
 136. obchodní zákoník
 137. obchodní záležitost
 138. obchodní zástupce
 139. obchodní značka
 140. obchodní známka USE značka
 141. obchodní zprostředkovatel
 142. obchodní zprostředkovatel za provizi USE zástupce na provizi
 143. obchodník
 144. obchodník v drobném USE maloobchod
 145. obchodník za zprostředkovatelskou odměnu USE zástupce na provizi
 146. obchodování s drogami
 147. obchodování s lidmi
 148. obchodování s osobou důvěrně obeznámenou USE insider trading
 149. obchodování ve velkém USE velkoobchod
 150. obchodovatelné emisní povolení
 151. obchodovatelné limity znečištění USE obchodovatelné emisní povolení
 152. obchodovatelné povolení na znečištění USE obchodovatelné emisní povolení
 153. obchvat USE magistrála
 154. obdělávaná plocha USE zemědělsky využívaná půda
 155. obdělávaná půda USE zemědělsky využívaná půda
 156. obdělávání půdy USE příprava půdy
 157. obdělávání zemědělské půdy
 158. obdukce USE soudní lékařství
 159. obec
 160. obecná rozprava USE parlamentní rozprava
 161. obecná sociální práva pracujících USE sociální klauzule
 162. obecná úmrtnost USE úmrtnost
 163. obecné principy práva
 164. obecně prospěšný podnik
 165. obecně závazné vyhlášky obcí USE právní předpisy místní správy
 166. obecní cesta USE venkovská komunikace
 167. obecní finance USE finance místních úřadů
 168. obecní hospodářství USE veřejný sektor
 169. obecní nařízení USE právní předpisy místní správy
 170. obecní policie USE městská policie
 171. obecní politika USE urbanismus
 172. obecní půda
 173. obecní radní USE místní poslanec
 174. obecní rozpočet
 175. obecní samospráva USE územní samospráva
 176. obecní správa USE místní orgány státní správy
 177. obecní úřad USE místní orgány státní správy
 178. obecní volby USE místní volby
 179. obecní vyhláška USE právní předpisy místní správy
 180. obecní zastupitelstvo USE místní poslanec
 181. obecný soud
 182. oběť
 183. oběť války USE válečná oběť
 184. obezita USE nutriční nemoc
 185. oběžník
 186. obhájce lidských práv USE hnutí za lidská práva
 187. obhospodařovaná plocha USE zemědělsky využívaná půda
 188. obhospodařovaná půda USE zemědělsky využívaná půda
 189. obhospodařovaná výměra
 190. obhospodařování rybných zdrojů USE rybářské obhospodařování
 191. obilná mouka
 192. obilné destiláty USE destiláty
 193. obilné kroupy
 194. obilné pálenky USE destiláty
 195. obilné vločky
 196. obilní drť USE obilní šrot
 197. obilní šrot
 198. obilný výrobek
 199. obiloviny
 200. obiloviny pro výrobu chleba