Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. odstrašovací síla USE zastrašování
 2. odstředěné mléko USE odtučněné mléko
 3. odstředivé čerpadlo USE čerpadlo
 4. odstředivky USE textilní stroj
 5. odstupné
 6. odstupující člen USE poslanecký mandát
 7. odstupující kabinet USE poslanecký mandát
 8. odstupující poslanec USE poslanecký mandát
 9. odsun USE deportovaná osoba
 10. odsun obyvatel USE přesun obyvatelstva
 11. odsun zajatců USE deportovaná osoba
 12. odsunutí USE odročení projednávání
 13. odtučněné mléko
 14. odumírání USE smrt
 15. odvetná opatření USE mezinárodní sankce
 16. odvětrávání USE klimatizace
 17. odvětví hraček USE výroba hraček
 18. odvětví skla a jemné keramiky USE keramika
 19. odvětví služeb USE průmysl služeb
 20. odvětvová asociace USE mezioborová dohoda
 21. odvětvová bilance zemědělství USE účty agrárního sektoru
 22. odvětvová dohoda
 23. odvětvová kolektivní smlouva USE kolektivní smlouva
 24. odvětvová politika USE strukturální politika
 25. odvětvové plánování USE sektorové plánování
 26. odvětvové sdružení USE mezioborová dohoda
 27. odvětvový svaz USE mezioborová dohoda
 28. odvod při spoluzodpovědnosti USE spoluzodpovědnost výrobce
 29. odvodní povinnost USE základní vojenská služba
 30. odvodňování
 31. odvolací soud USE soud vyšší instance
 32. odvolání
 33. odvolání k soudu USE správní žaloba
 34. odvolání oficiální cestou USE správní odvolání
 35. odvolání ve správním řízení USE správní odvolání
 36. odvolání vlády USE otázka důvěry
 37. odvolání z funkce USE propuštění
 38. odvoz odpadu USE zneškodňování odpadu
 39. odvozený lék USE generické léčivo
 40. odvozený právní předpis USE vyhláška
 41. odzbrojení
 42. OECD
 43. OERS USE Evropská kosmická agentura
 44. oficiální dokument USE úřední dokument
 45. oficiální jazyk
 46. oficiální návštěva
 47. oficiální program USE oficiální návštěva
 48. oficiální publikace USE úřední dokument
 49. oficiální ročenka USE ročenka
 50. oficiální statistika
 51. oficiální trh
 52. ofset USE tiskárna (instituce)
 53. ofsetový tisk USE tiskárna (instituce)
 54. ohebný kabel USE elektrický kabel
 55. oheň USE požár
 56. OHIM USE Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu
 57. ohlášení investic USE regulace investic
 58. ohlášení kandidatury
 59. ohlášení restriktivních praktik
 60. ohlášení státní pomoci USE kontrola státní pomoci
 61. ohnivzdorný materiál USE tepelně odolný materiál
 62. ohňostroj
 63. ohrožené pracovní příležitosti USE ochrana pracovních příležitostí
 64. ohrožení přírody USE přírodní riziko
 65. ohrožený druh USE chráněný druh
 66. OIE USE Mezinárodní organizace pro zdraví zvířat
 67. okenní sklo USE sklo
 68. okopávání USE ořezávání
 69. okraj společnosti USE vyloučení ze společnosti
 70. okrajová čtvrť USE předměstí
 71. okrajová oblast USE okrajové území
 72. okrajové území
 73. okrasná rostlina USE zahradnictví
 74. okresní shromáždění USE místní orgány státní správy
 75. okresní správa USE místní orgány státní správy
 76. okresní úřad USE místní orgány státní správy
 77. okružní list papeže USE papežská listina
 78. okultismus USE náboženská sekta
 79. okupace území USE vojenská okupace
 80. okupační armáda USE vojenská okupace
 81. okupační mocnost USE vojenská okupace
 82. okupovaná palestinská území USE palestinská autonomní území
 83. okupované palestinské území USE palestinská otázka
 84. okupované území
 85. okurka USE plodová zelenina
 86. okurka nakládačka USE plodová zelenina
 87. okyselování životního prostředí USE acidifikace životního prostředí
 88. OLAF USE Evropský úřad pro boj proti podvodům
 89. olefin USE uhlovodíky
 90. olejnatá plodina
 91. olejnatá rostlina
 92. olejnaté semeno USE olejnatá rostlina
 93. oligarchie
 94. oligopol
 95. oligopol kupujících USE nákupní oligopol
 96. oligopol poptávky USE nákupní oligopol
 97. oligopsonie USE nákupní oligopol
 98. oliheň USE měkkýši
 99. oliva
 100. olivové reziduum USE oliva
 101. olivový olej
 102. Olomoucký
 103. olověný odpad USE kovový odpad
 104. olovnaté sklo USE sklo
 105. olovo
 106. Olt
 107. olympiáda USE olympijské hry
 108. olympijské hry
 109. omamná látka
 110. omamný prostředek USE omamná látka
 111. Omán
 112. Ománský sultanát USE Omán
 113. ombudsman
 114. ombudsman ES USE evropský veřejný ochránce práv
 115. OMC USE otevřená metoda koordinace
 116. omezené šíření informací
 117. omezení obchodu USE obchodní omezení
 118. omezení pomoci USE pozastavení pomoci
 119. omezení produkce USE výrobní kvóty
 120. omezení rybolovu USE rybolovná práva
 121. omezení rychlosti USE kontrola rychlosti
 122. omezení svobody
 123. omezení svobody pohybu USE omezení svobody
 124. omezení ve výrobě USE výrobní kvóty
 125. omezení výroby USE výrobní kvóty
 126. omezení zbrojení
 127. omezovací klauzule
 128. omezování emisí USE prevence znečištění
 129. omezování osobní svobody
 130. omezování soutěže
 131. omítky
 132. omluvená nepřítomnost v práci
 133. omračování zvířat USE porážka zvířat
 134. on line databáze USE přímá datová služba
 135. on line databázová služba USE přímá datová služba
 136. on line obchodování USE elektronický obchod
 137. on line přístup k databázi USE přímá datová služba
 138. onemocnění USE nemoc
 139. onemocnění cest dýchacích
 140. onemocnění dýchacích cest USE onemocnění cest dýchacích
 141. onemocnění ledvin USE nemoc ledvin
 142. onemocnění nervového systému
 143. onemocnění očí USE oční nemoc
 144. onemocnění oka USE oční nemoc
 145. onemocnění srdce a cév USE kardiovaskulární onemocnění
 146. ontologie USE filozofie
 147. onus USE důkaz
 148. OOP USE Organizace pro osvobození Palestiny
 149. OOPEC USE Úřad pro úřední tisky
 150. opadavý strom USE listnatý strom
 151. opakování ročníku USE zaostávání ve škole
 152. opakování třídy USE zaostávání ve škole
 153. opat USE instituce náboženství
 154. opatření na kontrolu emisí USE opatření na kontrolu znečištění
 155. opatření na kontrolu škodlivin USE opatření na kontrolu znečištění
 156. opatření na kontrolu znečištění
 157. opatření na podporu rozvoje USE rozvojová politika
 158. opatření ochrany svědků USE ochrana svědků
 159. opatření přechodného období USE přechodné období
 160. opatření proti diskriminaci USE antidiskriminační politika
 161. opatření proti hluku USE ochrana proti hluku
 162. opatření proti monopolům USE kontrola restriktivních praktik
 163. opatření proti omezujícím postupům USE kontrola restriktivních praktik
 164. opatření proti plýtvání
 165. opatření proti znečištění USE prevence znečištění
 166. opatření s rovnocenným účinkem
 167. opatření správního úřadu USE správní opatření
 168. opatření vlády USE správní opatření
 169. opatrování dětí USE hlídání dětí
 170. opatrovnictví USE poručenství
 171. opatství USE instituce náboženství
 172. OPCW USE Organizace pro zákaz chemických zbraní
 173. OPEC
 174. open systems interconnection USE počítačová kompatibilita
 175. opera USE kulturní představení
 176. operace USE chirurgie
 177. operace na volném trhu USE kontrola likvidity
 178. operační systém
 179. operační výdaje ES
 180. operační výzkum USE technika řízení
 181. operativní léčba USE chirurgie
 182. operativní program
 183. operativní regionální program USE operativní program
 184. operativní rozpočet ESUO
 185. operativní účet
 186. opěrátko USE bezpečnostní zařízení
 187. opereta USE kulturní představení
 188. opětné vyzbrojení USE znovuvyzbrojení
 189. opětné začlenění do společnosti USE znovuzapojení do společnosti
 190. opětný prodej originálu USE právo na opětný prodej originálu uměleckého díla
 191. opětovné využití odpadu USE recyklace odpadu
 192. opětovné začlenění na trh práce USE opětovné zapojení do pracovního procesu
 193. opětovné zapojení do pracovního procesu
 194. opevnění USE vojenská základna
 195. opiát USE omamná látka
 196. opice
 197. oplodnění in vitro USE oplodnění ve zkumavce
 198. oplodnění ve zkumavce
 199. OPOCE USE Úřad pro úřední tisky
 200. Opolské vojvodství