Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. prázdná kazeta USE magnetický nosič
 2. prázdniny USE dovolená
 3. prázdniny na venkově USE přírodní turistika
 4. prázdný hlasovací lístek
 5. pražený slad USE slad
 6. přebytečná energie USE úspora energie
 7. přebytečné zásoby
 8. přebytky produkce USE výrobní přebytek
 9. přebytky výroby USE výrobní přebytek
 10. přečerpávání zdrojů
 11. přechod k mléčnému skotu USE přechod k produkci hovězího skotu
 12. přechod k produkci hovězího skotu
 13. přechod k zahradnictví
 14. přechod vlastnického práva USE převod vlastnictví
 15. přechodné bydliště USE místo přechodného pobytu
 16. přechodné období
 17. přechodné zaměstnání USE pracovní poměr na dobu určitou
 18. přechodný pobyt USE trvalý pobyt
 19. přečin USE trestný čin
 20. předání dat USE zprostředkování dat
 21. předání dokumentu USE dodání dokumentu
 22. předání spisů USE dodání dokumentu
 23. předávání informací USE zprostředkování dat
 24. předávání vězňů USE soudní spolupráce
 25. předběžná cenzura USE cenzura
 26. předběžná otázka
 27. předběžná smlouva ES
 28. předběžná záležitost USE předběžná otázka
 29. předběžné opatření USE předběžná otázka
 30. předběžné zadržení USE policejní zadržení
 31. předběžný návrh rozpočtu
 32. předběžný návrh rozpočtu ES
 33. předčasná manželství USE nucený sňatek
 34. předčasné ukončení studia
 35. předčasné volby
 36. předčasný důchod
 37. předčasný odchod do důchodu USE předčasný důchod
 38. předčasný odchod z aktivního života USE předčasný důchod
 39. předcházení ekologickým rizikům
 40. předcházení konfliktům
 41. předcházení nemocem USE prevence nemocí
 42. předcházení podvodům USE podvod
 43. předcházení úrazům USE úrazová prevence
 44. předcházení válce USE předcházení konfliktům
 45. předem stanovená cena
 46. Předjordánsko USE palestinská autonomní území
 47. předkupní právo
 48. předložení účtů USE zveřejnění účtů
 49. předměstí
 50. předměstská čtvrť USE předměstí
 51. předměstská doprava USE příměstská doprava
 52. předměstská zóna USE předměstí
 53. předmět dvojího využití USE zboží dvojího využití
 54. předmět podnikání
 55. předmětový katalog USE katalog
 56. předměty osobní potřeby USE osobní vlastnictví
 57. předpisy pro investování USE regulace investic
 58. předpisy Společenství USE nařízení Společenství
 59. předpisy v ochraně rostlin USE rostlinolékařská legislativa
 60. předpisy ve veterinární medicíně USE veterinární legislativa
 61. předplatní jízdenka USE jízdenka
 62. předpokládaná délka života
 63. předpověď hospodářského vývoje USE ekonomická prognóza
 64. předpověď konjunktury USE ekonomická prognóza
 65. předpověď počasí USE meteorologie
 66. předpověď populačního růstu USE populační prognóza
 67. předpovídání zemětřesení USE seizmologie
 68. předprofesní příprava USE profesní příprava
 69. předseda USE předseda instituce
 70. předseda EP
 71. předseda instituce
 72. předseda Komise ES
 73. předseda parlamentu
 74. předseda rady ministrů USE premiér
 75. předseda senátu USE předseda parlamentu
 76. předseda sněmovny USE předseda parlamentu
 77. předseda vlády USE premiér
 78. předsednictví v Radě EU
 79. předsednictví v Radě Evropské unie USE předsednictví v Radě EU
 80. předsednictvo EP
 81. předsednictvo parlamentu USE úřad parlamentu
 82. předsednictvo Parlamentu ES USE předsednictvo EP
 83. předsednictvo strany USE užší vedení strany
 84. předškolní výchova
 85. předškolní zařízení USE hlídání dětí
 86. předstartovní financování USE startovní kapitál
 87. předstartovní kapitál USE startovní kapitál
 88. představa USE image
 89. představení se zvířaty
 90. představenstvo USE správní rada
 91. představený kláštera USE instituce náboženství
 92. představitel odborů USE zástupce odborů
 93. představitelé zaměstnanců USE zastoupení zaměstnanců
 94. představitelé zemědělského sektoru USE zájmové subjekty zemědělského sektoru
 95. předsunutý důchodový věk USE předčasný důchod
 96. předvalek USE ingot
 97. předvařená potravina USE hotové potraviny
 98. předvolební kampaň USE volební kampaň
 99. předvolební klání USE volební kampaň
 100. předvolební reklama USE volební propagace
 101. předvstupní nástroj USE předvstupní pomoc
 102. předvstupní pomoc
 103. předvstupní strategie
 104. preference Společenství
 105. preferenční celní sazby
 106. preferenční cena
 107. preferenční clo USE preferenční celní sazby
 108. preferenční dohoda
 109. preferenční hlasování
 110. preferenční úroková sazba USE subvence na úhradu úroků
 111. prehistorické náboženství USE primitivní náboženství
 112. prehistorie
 113. přehled USE resumé
 114. přehled hospodářské situace USE ekonomický přehled
 115. přehnojování USE znečišťování ze zemědělských zdrojů
 116. přehrada USE inženýrské stavby
 117. přehradní plavba USE říční plavba
 118. překážka obchodu USE obchodní omezení
 119. překážka rozvoje
 120. překlad
 121. překlad textu USE překlad
 122. překládání USE překlad
 123. překladatel USE překlad
 124. Překladatelské centrum pro orgány Evropské unie
 125. Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie USE Překladatelské centrum pro orgány Evropské unie
 126. překladový slovník USE slovník
 127. překližka
 128. prekluze USE promlčení
 129. překonaná technologie USE zastaralá technologie
 130. překročení pravomoci USE zneužití pravomoci
 131. překročení rychlosti USE kontrola rychlosti
 132. překrývání příjmů USE souběh příjmů
 133. přelidnění
 134. přeložení podniku USE přesun průmyslu do zahraničí
 135. přeložení pracovníka USE přeřazení na jinou práci
 136. přeměna energie
 137. přeměna hospodářství USE hospodářská přestavba
 138. prémie
 139. prémie za ukončení produkce USE vynětí půdy z produkce
 140. premiér
 141. přemístění podniku
 142. přemístění stáda
 143. přemístění výroby USE přesun průmyslu do zahraničí
 144. přemísťování průmyslových činností USE přesun průmyslu do zahraničí
 145. přenesená působnost USE přenesení pravomoci
 146. přenesení kompetence USE přenesení pravomoci
 147. přenesení plné moci USE přenesení pravomoci
 148. přenesení podpisového práva USE přenesení pravomoci
 149. přenesení pravomoci
 150. přenesený výkon státní správy USE přenesení pravomoci
 151. přenos dat
 152. přenos informace USE výměna informací
 153. přenos kompetencí USE přenos příslušnosti
 154. přenos příslušnosti
 155. přenos technologie USE transfer technologie
 156. přenosná jízdenka USE jízdenka
 157. přenosná nemoc USE infekční nemoc
 158. přenosná spongiformní encefalopatie USE onemocnění nervového systému
 159. přenosný tisk USE tiskárna (instituce)
 160. přenosová síť
 161. přepadení USE vojenský zásah
 162. přepočítací koeficient
 163. přepočítací kurz USE přepočítací koeficient
 164. přepočtený rozpočet
 165. přepracování odpadu USE recyklace odpadu
 166. přepracování paliva
 167. přeprava cestujících USE osobní doprava
 168. přeprava do vnitrozemí
 169. přeprava energie
 170. přeprava nebezpečného nákladu
 171. přeprava nebezpečného zboží USE přeprava nebezpečného nákladu
 172. přeprava nebezpečných látek USE přeprava nebezpečného nákladu
 173. přeprava po silnici USE silniční doprava
 174. přeprava zboží USE nákladní doprava
 175. přeprava zvířat
 176. přepravka USE obalový materiál
 177. přepravní člun USE rybářská loď
 178. přepravní doba
 179. přepravní kapacita
 180. přepravní pramice USE trajekt
 181. přepravní předpisy
 182. přepravní prostředek USE dopravní prostředek
 183. přepravní řád USE přepravní předpisy
 184. přepravní smlouva USE smlouva o dopravě
 185. přepravní společnost USE dopravní podnik
 186. přepravník USE kontejner
 187. přeřazení na jinou práci
 188. přeřazení na nižší pracovní funkci
 189. přeřazení odsouzeného
 190. přeřazení pracovníka USE přeřazení na jinou práci
 191. přerozdělení majetku USE rozparcelování
 192. přerozdělení příjmů USE přerozdělování příjmů
 193. přerozdělení vlastnictví USE rozparcelování
 194. přerozdělování důchodů USE přerozdělování příjmů
 195. přerozdělování příjmů
 196. přerozdělování výnosů USE přerozdělování příjmů
 197. přerušení hospodářských styků USE hospodářské sankce
 198. přerušení pomoci USE pozastavení pomoci
 199. přerušení práce z technických důvodů
 200. přerušení studia USE předčasné ukončení studia