Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. přerušení těhotenství
 2. presbyter USE duchovenstvo
 3. přesčas
 4. přesčasová hodina USE přesčas
 5. přeshraniční doprava
 6. přeshraniční pracovník
 7. přeshraniční spolupráce
 8. přeshraniční tok dat
 9. přesídlení USE migrace
 10. přeškolení na jinou práci USE rekvalifikace
 11. přeškolení pracovníků USE rekvalifikace
 12. přeškolení znalostí USE doplnění kvalifikace
 13. přesměrování zemědělské výroby
 14. přesná optika USE výroba optických přístrojů
 15. přesná přístrojová technika USE přesný přístroj
 16. přesné strojírenství
 17. přesné zařízení USE přesný přístroj
 18. přesný přístroj
 19. přesouvání souborů USE downloading
 20. Prešovský
 21. přestavba USE politická reforma
 22. přestavba průmyslu
 23. přestavbová pomoc USE podpora transformace
 24. Prestel USE interaktivní videotex
 25. přestupek USE správní delikt
 26. přestupek proti životnímu prostředí USE trestný čin proti životnímu prostředí
 27. přestupkový soud USE trestní soud
 28. přestupní jízdenka USE jízdenka
 29. presumpce neviny USE právo na obhajobu
 30. přesun obyvatelstva
 31. přesun průmyslu do zahraničí
 32. přesun stáda USE přemístění stáda
 33. přesun za prací USE stěhování za prací
 34. přesuny prostředků USE rozpočtový přesun
 35. přetahování pracovních sil USE přetahování pracovníků
 36. přetahování pracovníků
 37. převedení průmyslu na mírovou výrobu USE přestavba průmyslu
 38. prevence ekologických rizik USE předcházení ekologickým rizikům
 39. prevence konfliktů USE předcházení konfliktům
 40. prevence mezinárodních konfliktů USE předcházení konfliktům
 41. prevence nemocí
 42. prevence otěhotnění USE antikoncepce
 43. prevence ozbrojených konfliktů USE předcházení konfliktům
 44. prevence proti znečištění USE prevence znečištění
 45. prevence úrazů v domácnosti USE mimopracovní úraz
 46. prevence zločinnosti USE boj proti zločinnosti
 47. prevence zločinnosti mládeže USE boj proti zločinnosti
 48. prevence znečištění
 49. preventivní destilace USE destilace
 50. preventivní lékařství USE prevence nemocí
 51. preventivní ochrana USE prevence nemocí
 52. preventivní péče USE prevence nemocí
 53. preventivní ústup z trhu USE stažení z trhu
 54. preventivní výchovný pobyt USE zvláštní výchovná péče
 55. převod farem
 56. převod práva na důchod
 57. převod úvěru
 58. převod vlastnického práva USE převod vlastnictví
 59. převod vlastnictví
 60. převoditelný cenný papír
 61. převoz nemocných
 62. převoz raněných USE převoz nemocných
 63. převzetí podniků USE fúze podniků
 64. přezbrojení USE znovuvyzbrojení
 65. prezentace zboží USE inzerování zboží
 66. prezident USE hlava státu
 67. prezident EP USE předseda EP
 68. prezident Komise ES USE předseda Komise ES
 69. prezident republiky USE hlava státu
 70. prezidentská republika USE prezidentský režim
 71. prezidentské volby
 72. prezidentský režim
 73. prezidentský systém USE prezidentský režim
 74. přezkoumávání rozhodnutí v soudním řízení USE odvolání
 75. přežvýkavci USE skot
 76. přibližování legislativy
 77. příbory USE potřeby pro domácnost
 78. příbřežní rybolov
 79. příbřežní vrtání USE šelfové vrtání
 80. příbuzenský poměr USE příbuzenský vztah
 81. příbuzenský vztah
 82. příbuzenstvo USE příbuzenský vztah
 83. příchuť USE zchutňující látka
 84. příčina úmrtí USE smrt
 85. příčina – následek USE analýza příčin
 86. příčinnost USE analýza příčin
 87. přidaná hodnota
 88. přídavek na dítě USE rodinné přídavky
 89. přídavek státu USE státní podpora
 90. přídavky USE rodinné přídavky
 91. příděl prostředků na správu USE správní výdaje
 92. příděl rozpočtových prostředků
 93. příděl z rozpočtových peněz USE příděl rozpočtových prostředků
 94. přidělení k výkonu služby USE mobilita pracovní síly
 95. přidělení práce USE dělba práce
 96. přidělení prostředků USE alokace zdrojů
 97. přidělení půdy USE využití půdy
 98. přidělení zakázky
 99. přidělování bytů
 100. přidělování celních kvót USE celní kvóta
 101. přídní vlajka USE lodní vlajka
 102. přidružená země
 103. přidružený stát USE přidružená země
 104. příhraničí USE pohraniční oblast
 105. příhraniční doprava USE přeshraniční doprava
 106. příhraniční pracovník USE přeshraniční pracovník
 107. příhraniční spolupráce USE přeshraniční spolupráce
 108. příjem
 109. příjem domácnosti
 110. příjem farmáře USE příjem zemědělce
 111. příjem Společenství USE vlastní zdroje
 112. příjem z vývozu
 113. příjem zemědělce
 114. příjem – platba
 115. příjemce pomoci USE přijímací země
 116. přijetí návrhu zákona USE schválení zákona
 117. přijetí rozpočtu
 118. přijetí zákona USE schválení zákona
 119. přijímač USE bezdrátová telekomunikace
 120. přijímací řízení USE nábor
 121. přijímací země
 122. přijímací zkouška USE zkouška
 123. přijímání ke studiu USE výběr žáků
 124. přijímání nových pracovníků USE nábor
 125. příjmení
 126. příjmová politika
 127. příkazové plánování USE hospodářské plánování
 128. přikrývka USE textilní výrobek
 129. příležitostná práce USE příležitostné zaměstnání
 130. příležitostné zaměstnání
 131. příliv kapitálu USE pohyb kapitálu
 132. přímá aplikovatelnost
 133. přímá daň
 134. přímá datová služba
 135. přímá demokracie
 136. přímá investice
 137. přímá účinnost USE přímá aplikovatelnost
 138. primárky
 139. primární právo USE smlouvy EU
 140. primární produkt USE základní výrobek
 141. primární sektor
 142. primární sféra USE primární sektor
 143. primární volby USE primárky
 144. primas USE duchovenstvo
 145. primátor USE místní poslanec
 146. přímé hlasování USE všeobecné volební právo
 147. přímé náklady
 148. přímé volby USE všeobecné volební právo
 149. přímé volební právo USE všeobecné volební právo
 150. příměří
 151. příměstská čtvrť USE předměstí
 152. příměstská doprava
 153. primitivní náboženství
 154. přímořská oblast USE pobřežní oblast
 155. přímořský region USE pobřežní oblast
 156. přímý potomek USE potomek
 157. přímý prodej
 158. princip finanční spoluúčasti USE princip spolufinancování
 159. princip komunitizace USE komunitizace
 160. princip předběžné opatrnosti USE zásada předběžné opatrnosti
 161. princip proporcionality USE zásada proporcionality
 162. princip reciprocity USE cizinecké právo
 163. princip rovnosti USE rovné zacházení
 164. princip spolufinancování
 165. princip subsidiarity
 166. princip svobody volného moře USE svoboda volného moře
 167. princip trhu USE tržní ekonomika
 168. princip vzájemného uznávání
 169. princip znečišťovatel – plátce USE zásada „znečišťovatel platí“
 170. princip „kdo znečišťuje, ten platí“ USE zásada „znečišťovatel platí“
 171. prioritní opatření USE hospodářské priority
 172. prioritní region
 173. případová studie
 174. příplatek USE vedlejší příjmy
 175. příplatek za klučení pařezů
 176. připojení k dohodě USE přistoupení k dohodě
 177. připojení k úmluvě USE přistoupení k dohodě
 178. připojení ke konvenci USE přistoupení k dohodě
 179. připojení ke smlouvě USE přistoupení k dohodě
 180. připojení území USE vojenská okupace
 181. připojení vody USE rozvod vody
 182. přípojná hmotnost USE hmotnost a rozměry
 183. příprava ekonomických programů USE hospodářské plánování
 184. příprava jídel USE hotové potraviny
 185. příprava na nové povolání USE rekvalifikace
 186. příprava obilnin USE obilný výrobek
 187. příprava při zaměstnání
 188. příprava programů ekonomického rozvoje USE hospodářské plánování
 189. příprava půdy
 190. příprava regionálních programů USE regionální plánování
 191. příprava rozpočtu Společenství
 192. příprava spotřebitelského balení USE balení
 193. příprava spotřebitelského balení podle hmotnosti USE balení
 194. příprava spotřebitelského balení podle objemu USE balení
 195. příprava učitelů USE vzdělávání pedagogů
 196. příprava vajec USE vaječný výrobek
 197. přípravek na ochranu rostlin USE průmysl pesticidů
 198. přípravky na hubení hmyzu USE insekticidy
 199. přípravky na hubení plevelů USE herbicidy
 200. přípravky ochrany rostlin