Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. profesní asociace USE profesní sdružení
 2. profesní etika
 3. profesní jednota USE profesní sdružení
 4. profesní kariéra USE pracovní dráha
 5. profesní komora
 6. profesní kvalifikace USE odborná kvalifikace
 7. profesní mobilita
 8. profesní obchodní společnost
 9. profesní organizace
 10. profesní poradenství
 11. profesní přeškolení USE doplnění kvalifikace
 12. profesní příprava
 13. profesní sdružení
 14. profesní specializace USE doplnění kvalifikace
 15. profesní společenství USE profesní obchodní společnost
 16. profesní společenstvo USE profesní obchodní společnost
 17. profesní spolek USE profesní sdružení
 18. profesní status
 19. profesní tajemství USE služební tajemství
 20. profesní život USE pracovní život
 21. profesor USE učitel
 22. profil
 23. profylaxe USE prevence nemocí
 24. prognostické technologické studie USE výhledové technologické studie
 25. prognostika USE ekonomická prognóza
 26. prognóza na velmi dlouhé období USE výhledová studie
 27. Program dobrovolníků OSN USE Rozvojový program OSN
 28. program Eureka
 29. program financování USE plán financování
 30. program ochrany svědků USE ochrana svědků
 31. Program OSN pro lidská sídla USE Habitat OSN
 32. Program OSN pro mezinárodní kontrolu drog
 33. Program OSN pro rozvoj USE Rozvojový program OSN
 34. Program OSN pro životní prostředí
 35. program pomoci
 36. program rodičovského plánování USE plánování rodičovství
 37. program rozvoje USE plán rozvoje
 38. program rozvoje regionů USE regionální pomoc
 39. program schůze
 40. program Společenství
 41. program strany USE politický program
 42. program vlády USE vládní program
 43. program vynětí půdy z produkce USE vynětí půdy z produkce
 44. program zasedání USE program schůze
 45. programátor USE informační inženýrství
 46. programová produkce
 47. programovací jazyk
 48. programované vyučování
 49. programování USE software
 50. programové prohlášení vlády USE vládní program
 51. programové rozpočtování
 52. programové vybavení USE software
 53. programy a fondy OSN
 54. programy pro výuku USE programované vyučování
 55. programy strukturálních úprav USE strukturální úprava
 56. progresivní materiály USE moderní materiály
 57. progresivní technologie USE nová technologie
 58. prohlášení USE manifest
 59. prohlášení o konfliktu zájmů USE zájmový konflikt
 60. prohlášení tisku USE tiskové komuniké
 61. prohlášení vlády USE stanovisko vlády
 62. prohlášení za mrtvého USE smrt
 63. prohlášení zájmu Společenství
 64. prohlídka
 65. prohlížeč internetových stránek USE webový prohlížeč
 66. prohlížeč webovských stránek USE webový prohlížeč
 67. prohlubování Evropské unie
 68. prohlubování Společenství USE prohlubování Evropské unie
 69. projekt elektrárny USE umísťování elektráren
 70. projekt Eureka USE program Eureka
 71. projev
 72. proklamace USE veřejné prohlášení
 73. prokura USE plná moc
 74. prokuratura USE státní zástupce
 75. proletariát USE dělnická třída
 76. proletarizace USE zbídačování
 77. prominutí daňového dluhu USE odpis daňového dluhu
 78. prominutí dluhu na daních USE odpis daňového dluhu
 79. prominutí vývozního cla
 80. promlčení
 81. promlčení výkonu trestu
 82. promptní trh
 83. pronájem
 84. pronájem auta USE pronájem vozu
 85. pronájem bytu USE pronájem nemovitosti
 86. pronájem domu USE pronájem nemovitosti
 87. pronájem kancelářských prostor USE obchodní pronájem
 88. pronájem nemovitosti
 89. pronájem půdy USE pacht
 90. pronájem vozu
 91. pronájem zemědělské půdy USE pachtovní smlouva
 92. pronajímání USE najímání
 93. pronásledování USE represe
 94. pronikání inovací USE šíření inovací
 95. pronunciamento USE státní převrat
 96. propadnutí práv USE promlčení
 97. propadnutí ve škole USE zaostávání ve škole
 98. propadnutí věcí
 99. propagace
 100. propagace evropské myšlenky USE šíření evropské myšlenky
 101. propagace Evropy USE šíření evropské myšlenky
 102. propagace kultury
 103. propagace zboží USE podpora prodeje
 104. propagační účinek
 105. propaganda USE politická propaganda
 106. propagování kulturních akcí USE propagace kultury
 107. propan
 108. proporcionální zastoupení USE poměrné zastoupení
 109. proporční zastoupení USE poměrné zastoupení
 110. propouštění z ekonomických důvodů
 111. propuštění
 112. propylen USE uhlovodíky
 113. proslov USE projev
 114. proso
 115. prospěchové stipendium USE stipendium
 116. prostá většina
 117. prostituce
 118. prostor svobody, bezpečnosti a práva
 119. prostorové rozložení
 120. prostředek ovlivňující strukturu
 121. prostředí na pracovišti USE pracovní prostředí
 122. prostředky zdravotnické techniky
 123. prostředky zemědělské výroby USE zemědělská výrobní politika
 124. prostředník USE ombudsman
 125. protahování soudního jednání USE nevyřízené soudní spory
 126. protekcionismus
 127. protestanské právo USE právo protestantských církví
 128. protestant USE křesťan
 129. protestantismus
 130. protestantská církev USE protestantismus
 131. protestantská věrouka USE protestantismus
 132. protestantství USE protestantismus
 133. protetické pomůcky USE pomůcky pro postižené osoby
 134. protetika USE prostředky zdravotnické techniky
 135. proti-evropské hnutí USE hnutí proti rozšiřování Evropy
 136. protialkoholická poradna USE alkoholismus
 137. protidrogová politika USE drogová závislost
 138. protidumpingová legislativa
 139. protidumpingové clo
 140. protidumpingové opatření
 141. protiglobalizační hnutí
 142. protihluková bariéra USE ochrana proti hluku
 143. protihluková izolace USE zvuková izolace
 144. protihluková ochrana USE ochrana proti hluku
 145. protikrizový plán
 146. protikuřácká kampaň USE kouření
 147. protinávrh k zákonu USE pozměňovací návrh
 148. protiobchod USE kompenzační obchod
 149. protipěchotní mina USE protipěchotní zbraň
 150. protipěchotní zbraň
 151. protipožární ochrana USE ochrana proti požáru
 152. protipožární opatření USE ochrana proti požáru
 153. protipožární pojištění USE pojištění proti škodě
 154. protiraketová obrana
 155. protiraketová střela USE protiraketová obrana
 156. protirasistické hnutí USE antirasistické hnutí
 157. protisubvenční řízení
 158. protitrustová legislativa
 159. protitrustové opatření USE protitrustová legislativa
 160. protitrustový zákon USE protitrustová legislativa
 161. protiválečné hnutí USE pacifismus
 162. protokol
 163. protokol ES
 164. protokol o dohodě
 165. Protokol o sociální politice USE Úmluva o sociální politice
 166. protokol z Kjóta USE snižování plynných emisí
 167. protokolární řád USE protokol
 168. proton USE elementární částice
 169. prototyp
 170. prováděcí právní předpis USE vyhláška
 171. prováděcí pravomoc
 172. prováděcí předpisy USE delegované zákonodárství
 173. prováděcí program USE operativní program
 174. Provence-Alpes-Côte d'Azur
 175. provincie
 176. provincie Antverpy
 177. provincie Hainaut
 178. provincie Limbourg
 179. provincie Lucemburk
 180. provincie Lutych
 181. provincie Namur
 182. provincie Východní Flandry
 183. provincie Západní Flandry
 184. provitamin USE vitamin
 185. provoz USE závod
 186. provoz na silnici USE silniční provoz
 187. provoz na železnici USE železniční doprava
 188. provozní kapitál
 189. Provozní komise OSN USE technická komise OSN
 190. provozní licence USE patentová licence
 191. provozní náklady
 192. provozní výdaje
 193. provozní výsledek
 194. provozovatel alternativní medicíny
 195. próza USE literatura
 196. prozatímní dvanáctina
 197. prozatímní protidumpingové clo USE protidumpingové clo
 198. prozatímní smlouva ES USE předběžná smlouva ES
 199. prozatímní soudní příkaz USE soudní příkaz
 200. prsten USE bižuterie a zlatnické výrobky