Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. počítačový odborník USE informační inženýrství
 2. počítačový pirát USE počítačové pirátství
 3. počítačový překlad USE strojový překlad
 4. počítačový program USE software
 5. počítačový průmysl USE průmysl informačních technologií
 6. počítačový systém
 7. počítačový virus
 8. podání žaloby USE žaloba
 9. poddýžka USE překližka
 10. podíl na společnosti USE držba akcií
 11. podílnická společnost USE holding
 12. podílnické hospodaření
 13. podílnické pěstování USE podílnické hospodaření
 14. podílnický nájem USE podílnické hospodaření
 15. podílník USE společník
 16. podílové spoluvlastnictví USE spoluvlastnictví
 17. podílový fond USE investiční společnost
 18. podílový ukazatel USE poměr
 19. podíly zaměstnanců USE zaměstnanecké akcie
 20. Podkarpatské vojvodství
 21. podlahové krytiny
 22. podlahový korek USE korek
 23. Podlaské vojvodství
 24. podlitina USE úraz
 25. podloudný obchod USE nedovolený obchod
 26. podmáslí USE vedlejší mléčný výrobek
 27. podmínečné propuštění
 28. podmíněná pomoc USE podmínky pomoci
 29. podmíněné propuštění
 30. podmínky financování USE stanovená kritéria
 31. podmínky pomoci
 32. podmínky pro odchod do důchodu
 33. podmínky pro připuštění ke zkoušce USE připuštění ke zkoušce
 34. podmínky smlouvy USE ustanovení smlouvy
 35. podmínky splácení USE umořování
 36. podmínky výkonu trestu odnětí svobody USE vězeňský režim
 37. podmořské minerální zdroje USE podmořské nerostné zdroje
 38. podmořské nerostné zdroje
 39. podmořské sulfidy USE podmořské nerostné zdroje
 40. podmořské surovinové zdroje USE podmořské nerostné zdroje
 41. podmořský tunel USE tunel
 42. podnebí
 43. podnební pásmo USE klimatické pásmo
 44. podnik jednotlivce
 45. podnik se společnou majetkovou účastí USE společný podnik
 46. podnik se společnou účastí USE společný podnik
 47. podnik se zahraniční účastí USE zahraniční podnik
 48. podnik se zahraničním kapitálem USE zahraniční podnik
 49. podnik služeb
 50. podnik v potížích
 51. podnik v rámci Evropského společenství USE evropský podnik
 52. podnikání USE podnikavost
 53. PODNIKÁNÍ A KONKURENCE
 54. podnikatel
 55. podnikatelská aktivita USE podnikavost
 56. podnikatelská činnost USE předmět podnikání
 57. podnikatelská etika
 58. podnikatelská morálka USE podnikatelská etika
 59. Podnikatelské a inovační centrum USE malé a střední podniky
 60. podnikatelský park USE hospodářský park
 61. podnikatelský záměr USE předmět podnikání
 62. podnikatelství USE podnikavost
 63. podnikavost
 64. podniková doprava USE vnitropodniková doprava
 65. podniková ekonomika USE správa podniku
 66. podniková kultura
 67. podniková norma USE norma
 68. podniková politika
 69. podniková rada
 70. podniková železnice USE železniční doprava
 71. podnikové dotace USE podpora podnikání
 72. podnikové finance USE financování podniku
 73. podnikové označení USE obchodní název
 74. podnikové plánování USE průmyslové plánování
 75. podnikové řízení USE podnikové vedení
 76. podnikové školení USE zaškolování
 77. podnikové vedení
 78. podnikový audit
 79. podnikový management USE vedení společnosti
 80. podnikový rezervní fond
 81. podnikový výzkum
 82. podomní obchod
 83. podomní obchodník USE obchodní zástupce
 84. podpis dohody
 85. podpora USE podpora v nezaměstnanosti
 86. podpora agrárních cen USE podpora zemědělských cen
 87. podpora evropské myšlenky USE šíření evropské myšlenky
 88. podpora Evropského společenství uhlí a oceli USE pomoc Evropského společenství uhlí a oceli
 89. podpora exportu USE podpora vývozu
 90. podpora investic
 91. podpora investování USE investiční podpora
 92. podpora méně rozvinutých regionů USE regionální pomoc
 93. podpora modernizace
 94. podpora národohospodářských odvětví USE podpora sektorové ekonomiky
 95. podpora obchodu
 96. podpora odbytu
 97. podpora odvětví USE podpora sektorové ekonomiky
 98. podpora podnikání
 99. podpora přestavby USE podpora transformace
 100. podpora při návratu
 101. podpora při přestavbě USE podpora transformace
 102. podpora při vynětí půdy z produkce USE vynětí půdy z produkce
 103. podpora při změně struktury USE podpora restrukturalizace
 104. podpora příjmů USE pomoc sociálně znevýhodněným skupinám
 105. podpora prodeje
 106. podpora produkce USE podpora výroby
 107. podpora průmyslu
 108. podpora regionálního rozvoje USE regionální pomoc
 109. podpora regionů USE regionální pomoc
 110. podpora restrukturalizace
 111. podpora sektorové ekonomiky
 112. podpora sektorů národního hospodářství USE podpora sektorové ekonomiky
 113. podpora Společenství USE pomoc Společenství
 114. podpora státu USE státní podpora
 115. podpora strukturálních změn USE podpora restrukturalizace
 116. podpora transformace
 117. podpora trhu
 118. podpora uživatele
 119. podpora v nezaměstnanosti
 120. podpora výroby
 121. podpora vývozu
 122. podpora vývozu ze Společenství USE kompenzace ztráty z vývozu
 123. podpora výzkumu USE politika výzkumu
 124. podpora z veřejných prostředků USE státní podpora
 125. podpora zaměstnanosti
 126. podpora zemědělských cen
 127. podpora zemědělství
 128. podporované území USE rozvojová oblast
 129. podporovaný region USE potřebný region
 130. podpovrchová doprava USE podzemní přeprava
 131. podpovrchové znečištění USE znečišťování půdy
 132. podprodukce USE deficitní výroba
 133. podpůrná cena
 134. podpůrná politika
 135. podpůrné dotace USE podpora podnikání
 136. podpůrný mechanismus
 137. podpůrný obchodní mechanismus USE doplňkový obchodní mechanismus
 138. podpůrný příspěvek USE podpora podnikání
 139. podpůrný rámec ES USE koncepce podpory ES
 140. podpůrný tarif
 141. Podravska
 142. podrobná rozprava USE parlamentní rozprava
 143. podvázání chámovodů USE sterilizace
 144. podvázání vaječníků USE sterilizace
 145. podvod
 146. podvodná reklama USE nekalá reklama
 147. podvodný obchod USE nedovolený obchod
 148. podvody poškozující Evropskou unii
 149. podvýživa
 150. podzemka USE metro
 151. podzemní doprava USE podzemní přeprava
 152. podzemní dráha USE metro
 153. podzemní literatura USE šedá literatura
 154. podzemní přeprava
 155. podzemní skládkování odpadu USE podzemní skladování odpadu
 156. podzemní skládky USE podzemní skladování odpadu
 157. podzemní skladování USE skladování uhlovodíků
 158. podzemní skladování odpadu
 159. podzemní stavby USE inženýrské stavitelství
 160. podzemní těžba USE důlní provoz
 161. podzemní ukládání odpadu USE podzemní skladování odpadu
 162. podzemní voda USE spodní voda
 163. podzemní zásobník USE skladování uhlovodíků
 164. podzemnice olejná
 165. podzemnicový olej
 166. poevropšťování
 167. poezie USE literatura
 168. pohanka
 169. pohlavně nakažlivé nemoci USE pohlavně přenosné nemoci
 170. pohlavně přenosné nemoci
 171. pohlavní choroba USE pohlavně přenosné nemoci
 172. pohlavní diskriminace USE diskriminace na základě pohlaví
 173. pohlavní dospělost USE dospělý
 174. pohlavní nemoc USE pohlavně přenosné nemoci
 175. pohlavní zdraví
 176. pohlavní zmrzačení
 177. pohlavní znetvoření USE pohlavní zmrzačení
 178. pohlavní zneužívání USE sexuálně motivované násilí
 179. pohlavní zohavení USE pohlavní zmrzačení
 180. pohlavnost USE sexualita
 181. pohledávka
 182. pohledávka výživného USE vyživovací povinnost
 183. Pohnpei USE Federativní státy Mikronésie
 184. pohoda zvířat USE péče o pohodu zvířat
 185. pohonná hmota USE palivo
 186. pohonná látka USE motorové palivo
 187. pohoří
 188. pohostinství USE hromadné stravování
 189. pohotovost USE neodkladná lékařská péče
 190. pohotovost dodávek USE bezpečnost dodávky
 191. pohotovostní hmotnost USE hmotnost a rozměry
 192. pohotovostní medicína USE neodkladná lékařská péče
 193. pohotovostní síly USE nadnárodní ozbrojené síly
 194. pohraničí USE pohraniční oblast
 195. pohraniční doprava USE přeshraniční doprava
 196. pohraniční migrace
 197. pohraniční oblast
 198. pohraniční policie USE polovojenské síly
 199. pohraniční prostor USE pohraniční oblast
 200. pohraniční území USE pohraniční oblast