Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. politický tisk
 2. politický trend USE politické zaměření
 3. politický únos
 4. politický uprchlík
 5. politický vězeň
 6. politický zeměpis
 7. politický život USE politika
 8. POLITICKÝ ŽIVOT
 9. politický život a bezpečnost veřejnosti
 10. politik
 11. politika
 12. politika abstence USE neúčast ve volbách
 13. politika cestovního ruchu
 14. politika dvou bloků
 15. politika ES na ochranu životního prostředí USE ekologická politika Společenství
 16. politika evropského sousedství USE evropská politika sousedských vztahů
 17. politika financování
 18. politika kooperace USE politika spolupráce
 19. politika mládeže
 20. politika na ochranu životního prostředí USE ekologická politika
 21. politika obrany USE obranná politika
 22. politika ochrany životního prostředí USE ekologická politika
 23. politika omezování USE politika úsporných opatření
 24. politika pomoci
 25. politika pomoci rodině USE rodinná politika
 26. politika porodnosti
 27. politika práce USE politika zaměstnanosti
 28. politika pro mladé USE politika mládeže
 29. politika rozvoje měst USE urbanismus
 30. politika růstu USE rozvojová politika
 31. politika Společenství
 32. politika Společenství – národní politika
 33. politika spolupráce
 34. politika spolupráce
 35. politika spotřeby USE spotřebitelská politika
 36. politika státní podpory USE podpůrná politika
 37. politika státních zásahů v ekonomice USE intervenční politika
 38. politika subvencování USE podpůrná politika
 39. politika těžby uhlí
 40. politika úsporných opatření
 41. politika v oblasti vědy USE politika výzkumu
 42. politika ve světovém měřítku USE světová politika
 43. politika volného času USE volný čas
 44. politika volného trhu USE kontrola likvidity
 45. politika výzkumu
 46. politika vzdělávání
 47. politika zaměstnanosti
 48. politika zaměstnanosti Společenství USE komunitární politika zaměstnanosti
 49. politika zastrašování USE zastrašování
 50. politika zbrojení
 51. politika zemědělských struktur
 52. politika „znečišťovatel platí“ USE zásada „znečišťovatel platí“
 53. politologie
 54. polodrahokamy USE bižuterie a zlatnické výrobky
 55. poloha elektrárny USE umísťování elektráren
 56. polokov
 57. poloostrov Peloponés USE Peloponés
 58. polotovar
 59. poloveřejná doprava
 60. poloviční úvazek USE částečný pracovní úvazek
 61. polovodič USE elektronická součástka
 62. polovojenské síly
 63. položky závazků
 64. Polská republika USE Polsko
 65. polské regiony
 66. Polsko
 67. polutanty USE škodliviny
 68. polyamidové hedvábí USE syntetické vlákno
 69. polyester USE plast
 70. polyesterové hedvábí USE syntetické vlákno
 71. polyethylen USE plast
 72. polyetylen USE plast
 73. polygamie
 74. polygrafický průmysl USE tiskárna (instituce)
 75. polymer
 76. polymetalické rudy USE neželezné rudy
 77. Polynésie
 78. polyol USE chemický alkohol
 79. polypropylen USE plast
 80. polystyren USE plast
 81. polytoxikomanie USE drogová závislost
 82. polyuretan USE plast
 83. polyuretanová pěna USE plast
 84. polyurethan USE plast
 85. polyvinylchlorid USE plast
 86. pomelo USE citrusové ovoce
 87. poměr
 88. pomeranč USE citrusové ovoce
 89. poměrná většina USE prostá většina
 90. poměrné hlasování USE poměrné zastoupení
 91. poměrné zastoupení
 92. pomluva
 93. pomoc chudým USE pomoc sociálně znevýhodněným skupinám
 94. pomoc cizí zemi USE pomoc do zahraničí
 95. pomoc do domácnosti
 96. pomoc do zahraničí
 97. pomoc ES USE koncepce podpory ES
 98. pomoc Evropského společenství USE pomoc Společenství
 99. pomoc Evropského společenství uhlí a oceli
 100. pomoc Montánní unie USE pomoc Evropského společenství uhlí a oceli
 101. pomoc nízkopříjmovým skupinám USE pomoc sociálně znevýhodněným skupinám
 102. pomoc občanům USE sociální práce
 103. pomoc obětem katastrof USE pomoc obětem neštěstí
 104. pomoc obětem neštěstí
 105. pomoc obětem trestné činnosti
 106. pomoc obětem zločinů USE pomoc obětem trestné činnosti
 107. pomoc od nevládních organizací USE soukromá pomoc
 108. pomoc poškozeným USE pomoc obětem neštěstí
 109. pomoc postiženým USE pomoc obětem trestné činnosti
 110. pomoc při návratu USE podpora při návratu
 111. pomoc při odstraňování min USE boj proti minám
 112. pomoc při vytváření pracovních míst USE podpora zaměstnanosti
 113. pomoc problémovým regionům USE regionální pomoc
 114. pomoc průmyslu USE podpora průmyslu
 115. pomoc regionům USE regionální pomoc
 116. pomoc rozvojovým zemím USE rozvojová pomoc
 117. pomoc sociálně slabým USE pomoc sociálně znevýhodněným skupinám
 118. pomoc sociálně znevýhodněným skupinám
 119. pomoc soukromým podnikatelům USE podpora podnikání
 120. pomoc Společenství
 121. pomoc státu USE státní podpora
 122. pomoc třetím zemím USE rozvojová pomoc
 123. pomoc uprchlíkům
 124. pomoc v nouzi USE naléhavá pomoc
 125. pomoc ve vzdělání
 126. pomoc výrobcům USE podpora výroby
 127. pomoc zaostávajícím oblastem USE regionální pomoc
 128. pomocná lékařská profese
 129. pomocná síla
 130. pomocná škola USE speciální vzdělávání
 131. pomocné orgány Společenství
 132. pomocné práce USE pomocná síla
 133. pomocné sbory policie USE občanská policie
 134. pomocník USE pomocná síla
 135. pomocník v rozvojové zemi USE náhradní služba v rozvojové zemi
 136. pomocný dělník
 137. pomocný lékařský personál USE pomocná lékařská profese
 138. pomocný orgán OSN
 139. pomocný orgán Spojených národů USE pomocný orgán OSN
 140. pomocný personál USE pomocná síla
 141. Pomořanské vojvodství
 142. pompel USE citrusové ovoce
 143. pomůcky pro postižené osoby
 144. Pomurska
 145. ponorka
 146. ponorková základna USE vojenská základna
 147. ponorné čerpadlo USE čerpadlo
 148. Pont-l'Eveque USE měkký sýr
 149. pop USE duchovenstvo
 150. popálenina USE úraz
 151. popírání boha USE ateismus
 152. popis práce
 153. popis výrobku USE označení výrobku
 154. poplatek z počtu náprav
 155. poplatek za mezipřistání
 156. poplatek za použití dopravní cesty USE tarifikace infrastruktury
 157. poplatek za průjezd nákladního vozu USE poplatek z počtu náprav
 158. poplatky z dovozu cukru a glukózy USE daň z cukru
 159. poplatky za vypouštění odpadních vod USE ekologická daň
 160. poplatky za znečišťování životního prostředí USE ekologická daň
 161. poplatky za zneškodňování odpadu USE ekologická daň
 162. poprodejní servis
 163. poprodejní služby USE poprodejní servis
 164. popruh USE galanterie
 165. poptávka USE nabídka a poptávka
 166. poptávka po energii USE potřeba energie
 167. poptávka po práci USE poptávka po zaměstnání
 168. poptávka po pracovní síle USE potřeba pracovních sil
 169. poptávka po zaměstnání
 170. populační bilance USE obnova populace
 171. populační cenzus USE sčítání lidu
 172. populační exploze USE růst počtu obyvatel
 173. Populační fond OSN
 174. populační obnova USE obnova populace
 175. populační politika
 176. populační předpověď USE populační prognóza
 177. populační prognóza
 178. populační statistika USE demografická statistika
 179. popularizace vědeckých poznatků USE popularizace vědy
 180. popularizace vědy
 181. popularizace vědy a techniky USE popularizace vědy
 182. populárně naučná literatura USE popularizace vědy
 183. populárně vědecká literatura USE popularizace vědy
 184. populárně vědecký pořad USE popularizace vědy
 185. populární hudba USE hudba
 186. populismus USE populizmus
 187. populizmus
 188. pór USE listová zelenina
 189. pořad dne USE program schůze
 190. pořad schůze USE program schůze
 191. porada s pracovníky
 192. porada se zaměstnanci USE porada s pracovníky
 193. pořádání znalostí USE znalostní management
 194. poradce USE osoba samostatně výdělečně činná
 195. poradenská a informační sféra USE kvartérní sektor
 196. poradenská činnost USE poradenství
 197. poradenství
 198. poradenství pro volbu povolání USE profesní poradenství
 199. pořádkové síly USE policie
 200. poradní lidové hlasování USE referendum