Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. poradní pravomoc
 2. poradní sekce Evropského zemědělského poradního a záručního fondu USE poradní sekce EZOZF
 3. poradní sekce EZOZF
 4. Poradní shromáždění AKT-ES USE Společné shromáždění AKT-ES
 5. poradní výbor ES
 6. poradní výbor pro zaměstnanost a trh práce USE Výbor pro zaměstnanost a trh práce
 7. pořady pro školy USE distanční vzdělávání
 8. poranění USE úraz
 9. poražená drůbež USE jatečná drůbež
 10. porážka hospodářských zvířat USE porážka zvířat
 11. porážka zvířat
 12. porcelán USE keramika
 13. porcelánové zboží USE keramika
 14. pórek USE cibulová zelenina
 15. pořizování dat
 16. pornografie
 17. pórobeton USE beton
 18. porod USE mateřství
 19. porodné USE mateřský příspěvek
 20. porodní asistentka
 21. porodní bába USE porodní asistentka
 22. porodní bilance USE obnova populace
 23. porodnictví USE gynekologie
 24. porodnost
 25. porotní soud USE trestní soud
 26. portfoliová společnost USE holding
 27. Portoriko
 28. portské víno USE alkoholizované víno
 29. Portugalská Guinea USE Guinea-Bissau
 30. Portugalská republika USE Portugalsko
 31. Portugalská východní Afrika USE Mosambik
 32. Portugalská západní Afrika USE Angola
 33. portugalské regiony
 34. Portugalsko
 35. portugalsky mluvící africké země USE lusofonní Afrika
 36. Portugalský Timor USE Východní Timor
 37. Poručenská rada OSN
 38. poručenství
 39. porucha žláz s vnitřní sekrecí USE endokrinní nemoc
 40. porucha žláz s vnitřním vyměšováním USE endokrinní nemoc
 41. poručnictví USE poručenství
 42. poručník USE poručenství
 43. porušení domovní svobody
 44. porušení komunitárního práva
 45. porušení ozonové vrstvy USE znečišťování stratosféry
 46. porušení smlouvy ES USE porušení komunitárního práva
 47. porušení zákona USE trestný čin
 48. porušování lidských práv USE lidská práva
 49. Porýní
 50. Porýní-Falc
 51. posádka
 52. posílení míru USE udržování míru
 53. posilovna USE sportovní vybavení
 54. poškození USE škoda
 55. poškození materiálu USE odolnost materiálu
 56. poškození z ozáření USE jaderná havárie
 57. poškození zrakových schopností USE oční nemoc
 58. poškozený USE oběť
 59. poškozování životního prostředí
 60. poskytnout peněžní pomoc USE finanční pomoc
 61. poskytnutí dokumentu USE dodání dokumentu
 62. poskytnutí pomoci USE režim pomoci
 63. poskytnutí školního vzdělání USE školní vzdělávání
 64. poskytování pomoci USE hospodářská podpora
 65. poskytování služeb
 66. poskytování úvěru USE úvěr
 67. poskytovatel internetových služeb
 68. poskytovatel internetu USE poskytovatel internetových služeb
 69. poskytovatel přístupu na internet USE poskytovatel internetových služeb
 70. poslanec USE člen parlamentu
 71. poslanec EP
 72. poslanec místního zastupitelského orgánu USE místní poslanec
 73. poslanec místního zastupitelského sboru USE místní poslanec
 74. poslanec parlamentu USE člen parlamentu
 75. poslanecká dieta
 76. poslanecká imunita USE parlamentní imunita
 77. poslanecká sněmovna USE dolní komora
 78. poslanecký klub USE parlamentní klub
 79. poslanecký mandát
 80. poslanecký návrh zákona USE nevládní návrh zákona
 81. posouzení vědeckých a technologických možností USE hodnocení technologií
 82. posouzení výše pomoci USE režim pomoci
 83. post-komunismus USE postkomunismus
 84. pošta a telekomunikace USE spoje
 85. postavení Berlína USE status Berlína
 86. postavení volených zástupců
 87. postavení žen USE ženská otázka
 88. postgraduální studium
 89. postindustriální hospodářství
 90. postindustriální společnost USE postindustriální hospodářství
 91. postkomunismus
 92. postoj Společenství USE názor Společenství
 93. postoupení zemědělských podniků USE převod farem
 94. poštovné USE poštovní sazba
 95. poštovní bankovní služby USE poštovní finanční služby
 96. poštovní cenina USE poštovní sazba
 97. poštovní finanční služby
 98. poštovní sazba
 99. poštovní služba
 100. poštovní známka USE poštovní sazba
 101. postsekundární vzdělání USE vysokoškolské vzdělání
 102. postup v zaměstnání USE pracovní dráha
 103. postupná stávka USE stávka
 104. posudek USE zpráva
 105. posudek Společenství USE názor Společenství
 106. posudek Účetního dvora USE stanovisko Účetního dvora
 107. posudek zaměstnavatele USE hodnocení pracovníka
 108. posuvné měřítko USE měřidla a měřicí zařízení
 109. posvátný text USE svatý text
 110. potaš
 111. potíže dodávky USE bezpečnost dodávky
 112. potkávací světlo USE signalizační zařízení
 113. potlačování terorismu USE terorismus
 114. potok USE vodní tok
 115. potomek
 116. potomstvo USE potomek
 117. potratovost USE přerušení těhotenství
 118. potrava USE výživa
 119. potravina sušená vymražováním USE lyofilizovaný výrobek
 120. potravina v solance USE solený výrobek
 121. potravina v solném roztoku USE solený výrobek
 122. potravina ve slaném nálevu USE solený výrobek
 123. potravinářská chemie
 124. potravinářská legislativa USE potravinová legislativa
 125. potravinářská technologie
 126. potravinářská technologie
 127. potravinářská výroba
 128. potravinářská želatina USE želatina
 129. potravinářské aditivum
 130. potravinářské barvivo
 131. potravinářské obiloviny
 132. Potravinářský a veterinární úřad
 133. potravinářský emulgátor
 134. potravinářský průmysl
 135. potravinářský tuk
 136. potravinová disponibilita USE potravinové zdroje
 137. potravinová inspekce USE inspekce potravin
 138. potravinová kontrola USE inspekce potravin
 139. potravinová legislativa
 140. potravinová nezávislost
 141. potravinová norma
 142. potravinová pohotovost USE potravinové zdroje
 143. potravinová politika
 144. potravinová pomoc
 145. potravinová soběstačnost USE potravinová nezávislost
 146. potravinová závislost USE potravinová nezávislost
 147. potravinové náhražky USE náhražka potravin
 148. potravinové předpisy USE potravinová legislativa
 149. potravinové rezervy USE potravinové zdroje
 150. potravinové zásoby USE potravinové zdroje
 151. potravinové zdroje
 152. potravinový doplněk
 153. potraviny
 154. potraviny
 155. potraviny pro děti USE dětská výživa
 156. potravní daň USE spotřební daň
 157. potravní politika USE potravinová politika
 158. potravní potřeba
 159. potřeba energie
 160. potřeba pracovních sil
 161. potřebný region
 162. potřeby pro domácnost
 163. potrestání USE trestní sankce
 164. potrubí
 165. potrubní doprava USE doprava potrubím
 166. potrubní pošta USE doprava potrubím
 167. potvrzení o pohybu zboží
 168. potvrzení výdajů
 169. poušť
 170. pouštní nomádismus USE kočovnictví
 171. pouštní oblast USE poušť
 172. použité zboží
 173. použitelný právní předpis USE mezinárodní právo soukromé
 174. použití pomoci
 175. použití výpočetní techniky
 176. použitý olej
 177. používání padělaných písemných dokumentů USE padělání písemného dokumentu
 178. používání robotů USE robotizace
 179. pověřenec pro občanské záležitosti USE ombudsman
 180. pověřený obecní úřad USE místní orgány státní správy
 181. povinná destilace USE destilace
 182. povinná škola USE povinná školní docházka
 183. povinná školní docházka
 184. povinné hlasování
 185. povinné pojištění
 186. povinné ručení USE doklady vozidla
 187. povinné spoření USE povinné úspory
 188. povinné úspory
 189. povinné vybavení USE příslušenství vozu
 190. povinné výdaje
 191. povinné vzdělávání USE povinná školní docházka
 192. povinnost mlčenlivosti USE povinnosti úředníka
 193. povinnost nepřijímat dary USE povinnosti úředníka
 194. povinnost nestranného přístupu USE povinnosti úředníka
 195. povinnost školní docházky USE povinná školní docházka
 196. povinnost vzájemné pomoci USE vzájemná pomoc
 197. povinnost zachovávat zákony a ostatní právní předpisy USE povinnosti úředníka
 198. povinnosti občanů
 199. povinnosti úředníka
 200. povinný výtisk