Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. přadná rostlina USE textilní rostlina
 2. přadný len USE len
 3. práh garance
 4. práh záruk USE práh garance
 5. Praha
 6. Prahova
 7. prahová cena
 8. praktické lékařství USE všeobecné lékařství
 9. praktický lékař USE lékař
 10. pramen informací USE informační zdroj
 11. prameny a odvětví práva
 12. prameny práva
 13. pramice USE člun
 14. praní kapitálu USE praní špinavých peněz
 15. praní špinavých peněz
 16. prasata
 17. prášek USE lék
 18. prášek na spaní USE uklidňující prostředek
 19. prášková metalurgie
 20. práškové mléko USE sušené mléko
 21. prášky USE lék
 22. prasnice USE prasata
 23. práva a svobody
 24. práva dítěte
 25. práva etnických menšin USE práva menšin
 26. práva jednotlivce
 27. práva menšin
 28. práva národnostních menšin USE práva menšin
 29. práva nemocného USE práva pacienta
 30. práva obětí USE pomoc obětem trestné činnosti
 31. práva odborových organizací USE práva odborů
 32. práva odborů
 33. práva osobnosti USE práva jednotlivce
 34. práva pacienta
 35. práva poslance USE postavení volených zástupců
 36. práva pracujících USE sociální klauzule
 37. práva senátora USE postavení volených zástupců
 38. práva spotřebitele USE ochrana spotřebitele
 39. pravá úchylka USE krajní pravice
 40. práva úředníka
 41. práva volených zástupců USE postavení volených zástupců
 42. práva výhradního prodeje USE dohoda o výhradní distribuci
 43. práva žen
 44. práva zvířat USE péče o pohodu zvířat
 45. pravděpodobná délka života USE předpokládaná délka života
 46. pravice USE politická pravice
 47. pravice v Evropě USE evropská pravice
 48. pravicový extremismus USE krajní pravice
 49. pravicový list USE politický tisk
 50. pravicový radikalismus USE krajní pravice
 51. pravidelné zaměstnání USE plný pracovní úvazek
 52. pravidla a procedury sestavování rozpočtu USE rozpočtová pravidla
 53. pravidla popisu USE katalogizace
 54. pravidla protokolu USE protokol
 55. pravidla silničního provozu
 56. pravidla výběrového řízení USE přidělení zakázky
 57. pravidlo původu USE původní výrobek
 58. právní akt ES USE právní akt Společenství
 59. právní akt Společenství
 60. právní analogie USE interpretace práva
 61. právní asistence USE právní pomoc
 62. právní bezpečnost USE zásada právní jistoty
 63. právní doktrína
 64. právní forma organizací
 65. právní informatika
 66. právní jistota USE zásada právní jistoty
 67. právní kodifikace USE zákoník
 68. právní komparatistika USE srovnávací právo
 69. právní kooperace USE právní spolupráce
 70. právní metodologie USE metodologie práva
 71. právní myšlení USE filozofie práva
 72. právní normy USE legislativa
 73. právní ochrana USE právo na spravedlnost
 74. právní odpovědnost USE odpovědnost
 75. právní odpovědnost rodiče USE rodičovská pravomoc
 76. právní pomoc
 77. právní porada USE právní pomoc
 78. právní poradce
 79. právní postavení
 80. právní postavení společnosti USE organizace
 81. právní předpisy USE legislativa
 82. právní předpisy místní správy
 83. právní předpisy obcí USE právní předpisy místní správy
 84. právní proces USE soudní řízení
 85. právní řád USE soudní řízení
 86. právní řád ES
 87. právní rádce USE právní poradce
 88. právní řízení USE soudní řízení
 89. právní sociologie USE sociologie práva
 90. právní spolupráce
 91. právní stát
 92. právní status USE právní postavení
 93. právní statut společnosti USE organizace
 94. právní subjektivita
 95. právní teorie USE filozofie práva
 96. právní uznání USE uznání státu
 97. právní věda
 98. právní zájem
 99. právní základ
 100. právní zástupce USE solicitor
 101. právnická osoba
 102. právnická profese
 103. právnické zaměstnání USE právnická profese
 104. právník USE právnická profese
 105. právo USE právní věda
 106. PRÁVO
 107. právo být řádně souzen USE právo na spravedlnost
 108. právo být souzen USE právo na spravedlnost
 109. právo být volen USE pasivní volební právo
 110. právo členských států USE národní právo
 111. právo dozoru
 112. právo dozoru nad dětmi USE právo dozoru
 113. právo dozoru nad nezletilými USE právo dozoru
 114. právo ES USE právo Evropské unie
 115. právo etablovat se USE svoboda usazování
 116. právo EU USE právo Evropské unie
 117. právo Evropské unie
 118. právo Evropské unie
 119. právo iniciovat
 120. právo k nemovitostem USE nemovitý majetek
 121. právo k odrůdě rostliny USE ochrana odrůd rostlin
 122. právo k trvalému pobytu USE povolení k pobytu
 123. právo k věci cizí USE služebnost
 124. právo na bydlení
 125. právo na demonstrace
 126. právo na duševní vlastnictví USE duševní vlastnictví
 127. právo na eutanazii USE eutanazie
 128. právo na fyzickou a psychickou integritu USE právo na fyzickou integritu
 129. právo na fyzickou integritu
 130. právo na fyzickou nedotknutelnost USE právo na fyzickou integritu
 131. právo na informace
 132. právo na kulturu
 133. právo na léčení USE právo na zdraví
 134. právo na milosrdnou smrt USE eutanazie
 135. právo na národní sebeurčení USE sebeurčení
 136. právo na návštěvu obhájce USE právo na obhajobu
 137. právo na obchodní značku
 138. právo na obhajobu
 139. právo na ochranu dat USE datové právo
 140. právo na ochranu podoby
 141. právo na ochranu zdraví USE právo na zdraví
 142. právo na odpočivné požitky USE příspěvek pozůstalým
 143. právo na odpověď USE informační legislativa
 144. právo na opětný prodej originálu uměleckého díla
 145. právo na pokojné shromažďování USE svoboda shromažďování
 146. právo na práci
 147. právo na přiměřené bydlení USE právo na bydlení
 148. právo na přístup k dítěti USE přístup k dětem
 149. právo na respekt k lidskému tělu USE právo na fyzickou integritu
 150. právo na rozvoj
 151. právo na sebeurčení
 152. právo na sebeurčení národa USE sebeurčení
 153. právo na soukromí USE ochrana soukromí
 154. právo na spravedlivý proces USE právo na spravedlnost
 155. právo na spravedlnost
 156. právo na stávku
 157. právo na styk s dítětem USE přístup k dětem
 158. právo na vycestování USE svoboda pohybu
 159. právo na vzdělání
 160. právo na zdraví
 161. právo národů USE právo států
 162. právo národů na sebeurčení USE sebeurčení
 163. právo neobčanů USE cizinecké právo
 164. právo obnovit držení
 165. právo obžalovaného USE právo na obhajobu
 166. právo otevřít podnik USE svoboda usazování
 167. právo pacienta na informace USE práva pacienta
 168. právo podat návrh
 169. právo podat žalobu USE právo podat návrh
 170. právo posouzení
 171. právo přístupu k dítěti USE přístup k dětem
 172. právo protestantských církví
 173. právo regionů USE regionální právo
 174. právo rodiče na styk s dítětem USE přístup k dětem
 175. právo shromažďovací USE právo na demonstrace
 176. právo spolkových zemí USE regionální právo
 177. právo států
 178. právo Unie USE právo Evropské unie
 179. právo uprchlíka USE azylové právo
 180. právo usadit se a pracovat USE svoboda usazování
 181. právo usazování USE svoboda obchodu
 182. právo v oblasti zpracování informací USE datové právo
 183. právo veta USE veto
 184. právo volit
 185. právo volné úvahy při výkonu pravomocí
 186. právo vytvářet odbory USE práva odborů
 187. pravomoc EP USE příslušnost EP
 188. pravomoc exekutivy USE pravomoc výkonné moci
 189. pravomoc instituce
 190. pravomoc parlamentu USE kompetence parlamentu
 191. pravomoc vetovat USE veto
 192. pravomoc vlády USE pravomoc výkonné moci
 193. pravomoc výkonné moci
 194. pravomoci výborů USE komitologie
 195. pravopis USE jazykověda
 196. pravoslaví
 197. pravoslavná církev USE pravoslaví
 198. pravoslavná věrouka USE pravoslaví
 199. pravý střed USE politický střed
 200. praxe v oboru