Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. rabín USE duchovenstvo
 2. rabínské právo USE židovské právo
 3. racionalizace USE technika řízení
 4. racionalizace SZP USE reforma společné zemědělské politiky
 5. racionální využití energie USE úspora energie
 6. řád USE vyznamenání
 7. Rada AKT-ES USE Rada ministrů AKT-ES
 8. Rada ANZUS USE ANZUS
 9. Rada arabské hospodářské jednoty
 10. Rada bezpečnosti OSN
 11. Rada celní spolupráce USE Světová celní organizace
 12. Rada EHP
 13. Rada ES USE Rada Evropské unie
 14. Rada EU USE Rada Evropské unie
 15. Rada euro-atlantického partnerství
 16. Rada Evropské unie
 17. Rada Evropských společenství USE Rada Evropské unie
 18. Rada Evropy
 19. Rada kulturní spolupráce USE Rada pro kulturní spolupráci
 20. rada ministrů
 21. Rada ministrů AKT-ES
 22. Rada ministrů EU USE Rada Evropské unie
 23. Rada ministrů hospodářství a financí USE Ecofin
 24. Rada ministrů pro ekonomické a finanční záležitosti USE Ecofin
 25. Rada pobaltských států
 26. Rada přidružení ES
 27. Rada pro Asii a Tichomoří
 28. Rada pro celní spolupráci USE Světová celní organizace
 29. Rada pro ekonomiku a finance USE Ecofin
 30. Rada pro kulturní spolupráci
 31. Rada samosprávných obcí a regionů
 32. Rada severoatlantické spolupráce USE Rada euro-atlantického partnerství
 33. Rada severských zemí USE země Severské rady
 34. Rada Skandinávie USE Severská rada
 35. rada spolupráce USE Rada přidružení ES
 36. Rada spolupráce arabských států Zálivu
 37. Rada spolupráce států Perského zálivu USE Rada spolupráce arabských států Zálivu
 38. Rada unie USE Rada Evropské unie
 39. Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci USE Ecofin
 40. Rada vzájemné hospodářské pomoci USE RVHP
 41. radar USE kontrola rychlosti
 42. radiace USE radiobiologie
 43. radiační dávka USE radiobiologie
 44. radiační ochrana
 45. radiační účinky USE radiobiologie
 46. radikální strana
 47. rádio USE rozhlasový přijímač
 48. radioaktivita
 49. radioaktivní citlivost USE radiobiologie
 50. radioaktivní dávka USE radiobiologie
 51. radioaktivní havárie USE jaderná havárie
 52. radioaktivní izotop USE jaderná chemie
 53. radioaktivní kontaminace USE radioaktivní znečištění
 54. radioaktivní látka USE radioaktivní materiály
 55. radioaktivní materiály
 56. radioaktivní odpad
 57. radioaktivní odpadní voda
 58. radioaktivní prvek USE jaderná chemie
 59. radioaktivní účinky USE radiobiologie
 60. radioaktivní zamořování USE radioaktivní znečištění
 61. radioaktivní znečištění
 62. radiobiologie
 63. radiochemie USE jaderná chemie
 64. radiodiagnostika USE lékařská diagnóza
 65. radiografie USE lékařská diagnóza
 66. radioizotop USE jaderná chemie
 67. radioléčba USE nukleární lékařství
 68. radiologie USE lékařská diagnóza
 69. radiometrie USE geofyzika
 70. radiotelefon USE bezdrátová telekomunikace
 71. radiotelefonie USE telefon
 72. radioterapie USE nukleární lékařství
 73. radiotoxikologie USE toxikologie
 74. radium USE radioaktivní materiály
 75. radiumterapie USE nukleární lékařství
 76. řádná dovolená USE dovolená na zotavenou
 77. radon USE vzácný plyn
 78. radost z práce USE uspokojení z práce
 79. rafinace cukru
 80. rafinace ropy
 81. rafinérie cukru USE cukrovarnický průmysl
 82. rafinérie ropy USE rafinace ropy
 83. rafinovaný cukr USE bílý cukr
 84. RAHJ USE Rada arabské hospodářské jednoty
 85. rain-fed agriculture USE závlahové zemědělství
 86. rajčatový koncentrát USE zeleninový produkt
 87. rajčatový protlak USE zeleninový produkt
 88. rajče USE plodová zelenina
 89. rajské jablíčko USE plodová zelenina
 90. rajský protlak USE zeleninový produkt
 91. rak USE korýši
 92. raketa
 93. raketa země-země USE řízená střela
 94. raketoplán USE nosná raketa
 95. raketová technika USE vesmírná technologie
 96. raketová základna USE vojenská základna
 97. raketový pohon USE vesmírná technologie
 98. Rakouská republika USE Rakousko
 99. rakouské regiony
 100. Rakousko
 101. rakovina
 102. rakovinotvorná látka USE karcinogenní látka
 103. rakovinový nádor USE rakovina
 104. rámcová dohoda
 105. rámcové rozhodnutí
 106. rámcový program USE akční program
 107. rámcový program ES USE program Společenství
 108. rámcový program pro výzkum USE rámcový program pro výzkum a vývoj
 109. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj USE rámcový program pro výzkum a vývoj
 110. rámcový program pro výzkum a vývoj
 111. rámcový program Společenství USE program Společenství
 112. rámcový program VR USE rámcový program pro výzkum a vývoj
 113. Rámcový výzkumný a vývojový program USE rámcový program pro výzkum a vývoj
 114. rámcový zákon
 115. rána USE úraz
 116. rané dětství USE útlé dětství
 117. rané ovoce a zelenina
 118. raník USE noviny
 119. ranvej USE letiště
 120. raport USE zpráva
 121. Rás al-Chajma USE Spojené arabské emiráty
 122. rašelina
 123. rasismus
 124. rasová diskriminace
 125. rasový konflikt
 126. ratifikace dohody
 127. ratifikační listina USE ratifikační pravomoc
 128. ratifikační pravomoc
 129. ratifikační protokol USE ratifikační pravomoc
 130. Razgrad USE Razgradská oblast
 131. Razgradská oblast
 132. razítko USE úřední razítko
 133. RBS USE Rada pobaltských států
 134. RDFP USE rámcový program pro výzkum a vývoj
 135. reaktor nulového výkonu USE jaderný reaktor
 136. reaktorová bezpečnost USE jaderná bezpečnost
 137. realitní kancelář USE obchod s nemovitostmi
 138. realitní společnost pro obchod a průmysl USE investiční společnost
 139. realizace integrovaného rozvoje USE integrovaný program rozvoje
 140. reálná daň USE věcná daň
 141. reálný socialismus USE komunismus
 142. Reblochon USE sýr holandského typu
 143. řeč USE projev
 144. reciprocita práva USE cizinecké právo
 145. řecká Makedonie USE Makedonie
 146. Řecká republika USE Řecko
 147. řecké regiony
 148. Řecko
 149. recyklace kapitálu
 150. recyklace odpadních materiálů USE recyklace odpadu
 151. recyklace odpadu
 152. recyklace špinavých peněz USE praní špinavých peněz
 153. recyklování
 154. recyklování odpadu USE recyklace odpadu
 155. recyklovaný výrobek
 156. redakce zákona USE formulace zákona
 157. ředidlo USE rozpouštědlo
 158. rediskont
 159. redistribuce důchodů USE přerozdělování příjmů
 160. redistribuce výnosů USE přerozdělování příjmů
 161. ředitel akciové společnosti USE ředitel podniku
 162. ředitel podniku
 163. ředitelství USE ústředí firmy
 164. ředkvička USE kořenová zelenina
 165. reemigrace USE zpětná migrace
 166. reemigrant USE zpětná migrace
 167. reeskontní sazba USE rediskont
 168. reexport
 169. referát USE zpráva
 170. referendum
 171. referent odbytu USE obchodní referent
 172. reflektor (vozidlo) USE signalizační zařízení
 173. reforma národního hospodářství USE hospodářská reforma
 174. reforma rozpočtu USE rozpočtová politika
 175. reforma školství
 176. reforma společné zemědělské politiky
 177. reforma státní správy USE správní reforma
 178. reforma strukturálních fondů USE strukturální fondy
 179. reforma SZP USE reforma společné zemědělské politiky
 180. reforma voleb USE volební reforma
 181. reforma volebního systému USE volební reforma
 182. reforma výuky USE reforma školství
 183. reforma základních institucí
 184. reforma zemědělských systémů USE zemědělská reforma
 185. reformní komunismus USE komunismus
 186. reformovaná církev USE protestantismus
 187. refundace dovozu
 188. refundace výroby
 189. refundovaná částka USE kompenzace ztráty z vývozu
 190. regenerace USE prevence nemocí
 191. regenerace odpadu USE recyklace odpadu
 192. region
 193. region hlavního města Bruselu USE bruselský region
 194. region Loiry
 195. region Murcía
 196. region s prvořadou pozorností USE znevýhodněná oblast
 197. region závislý na rybolovu
 198. regionalismus
 199. regionalistická strana
 200. regionalizace