Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. republikové mandátové číslo USE rozdělení hlasovacích lístků
 2. řešení sporů
 3. resocializace USE znovuzapojení do společnosti
 4. respirační afekce USE onemocnění cest dýchacích
 5. restaurace USE hromadné stravování
 6. restaurační zařízení USE hromadné stravování
 7. restaurant USE hromadné stravování
 8. restituce USE odškodnění
 9. restituce kulturního majetku USE kulturní majetek
 10. restorativní spravedlnost USE nápravná justice
 11. restriktivní obchodní opatření USE restriktivní obchodní postup
 12. restriktivní obchodní postup
 13. restrukturace a stabilizace půdního fondu USE rozparcelování
 14. restrukturalizace půdního fondu
 15. restrukturalizace výroby USE výrobní politika
 16. restrukturalizační dotace USE podpora restrukturalizace
 17. resumé
 18. resuscitační lékařská péče USE neodkladná lékařská péče
 19. retardovaný člověk USE mentálně postižený člověk
 20. řetězec prodejen USE obchodní filiálka
 21. retroaktivita zákona
 22. retrospektivní bibliografie USE bibliografie
 23. Réunion
 24. revalorizace USE revalvace
 25. revalorizace mezd USE navýšení mezd
 26. revalvace
 27. reverend USE duchovenstvo
 28. revitalizace měst USE obnova města
 29. revize USE audit
 30. revize dohody
 31. revize smlouvy USE revize dohody
 32. revize smlouvy ES USE změna smlouvy ES
 33. revize SZP USE reforma společné zemědělské politiky
 34. revize účtů USE audit
 35. revize zákona USE novela zákona
 36. revizor účtů USE účetní
 37. revokace zákona USE derogace
 38. revoluce USE politické násilí
 39. revoluční vláda USE povstalecká vláda
 40. řez USE ořezávání
 41. řezání kovů USE zpracování kovů
 42. rezervace
 43. rezervace fauny USE přírodní rezervace
 44. rezervace lovné zvěře USE přírodní rezervace
 45. rezervace rostlin USE přírodní rezervace
 46. rezervační systém USE rezervace
 47. rezervní měna
 48. rezervní pneumatika USE pneumatika
 49. rezervované místo USE rezervace
 50. rezervy
 51. rezervy EAGGF USE rozpočtové rezervy ES
 52. rezidence USE sídlo
 53. rezidua pesticidů
 54. reziduum USE odpad
 55. režijní jízdenka USE jízdenka
 56. režijní náklady
 57. režijní průkaz USE jízdenka
 58. režim dvou politických stran USE vláda dvou politických stran
 59. režim jedné politické strany
 60. režim jednotné platby
 61. režim jednotné platby na plochu USE režim jednotné platby
 62. režim jednotné platby pro zemědělský podnik USE režim jednotné platby
 63. režim pomoci
 64. režim produkce
 65. režim všeobecných preferencí USE všeobecné preference
 66. režim výroby USE režim produkce
 67. režisér USE komunikační profese
 68. rezistence materiálu USE odolnost materiálu
 69. řezivo USE stavební dřevo
 70. režná USE destiláty
 71. řeznictví USE masný průmysl
 72. rezoluce
 73. rezoluce EP USE rezoluce Evropského parlamentu
 74. rezoluce ES USE rezoluce Společenství
 75. rezoluce Evropského parlamentu
 76. rezoluce OSN
 77. rezoluce parlamentu USE usnesení parlamentu
 78. rezoluce Rady USE usnesení Rady Evropské unie
 79. rezoluce Rady Evropské unie USE usnesení Rady Evropské unie
 80. rezoluce Rady Evropy USE usnesení Rady Evropy
 81. rezoluce Společenství
 82. rhodská skupina USE orgán policejní a soudní spolupráce EU
 83. Rhone-Alpes
 84. Ribe USE Syddanmark
 85. ribonukleová kyselina USE DNK
 86. řícení skal USE přírodní katastrofa
 87. ricinové semeno USE skočec
 88. říční cesta USE doprava po plavební cestě
 89. říční doprava USE doprava po plavební cestě
 90. říční energie USE vodní energie
 91. říční hydrologie USE hydrologie
 92. říční komunikace USE doprava po plavební cestě
 93. říční loďstvo
 94. říční okružní plavba USE říční turistika
 95. říční plavba
 96. říční přeprava
 97. říční přístav USE přístav
 98. říční průplav USE vnitrozemská vodní cesta
 99. říční turistika
 100. říční výlet USE říční turistika
 101. řidič USE jízdní personál
 102. řídicí aparát USE management
 103. řídící pracovník
 104. řídící skupina II USE orgán policejní a soudní spolupráce EU
 105. řídící výbor ES
 106. Řídící výbor pro kulturní dědictví USE Rada pro kulturní spolupráci
 107. Řídící výbor pro kulturu USE Rada pro kulturní spolupráci
 108. Řídící výbor pro vysoké školství a vědu USE Rada pro kulturní spolupráci
 109. Řídící výbor pro vzdělávání USE Rada pro kulturní spolupráci
 110. řidičský průkaz
 111. řidičský výcvik USE dopravní školení
 112. Riga
 113. rigorózní práce USE kandidátská práce
 114. římské právo
 115. římskokatolická církev USE katolicismus
 116. Ringkoebimg USE Midtjylland
 117. Rio de Oro USE Západní Sahara
 118. Rioja
 119. Rioská skupina
 120. risk management USE řízení rizik
 121. řítivé zemětřesení USE zemětřesení
 122. řízená ekonomika
 123. řízená střela
 124. řízení USE mechanismus řízení
 125. řízení celních kvót USE celní kvóta
 126. řízení cen
 127. řízení chovu ryb USE rybářské obhospodařování
 128. řízení jakosti průmyslových výrobků
 129. řízení jakosti zemědělských výrobků USE kontrola kvality zemědělských výrobků
 130. řízení lidských zdrojů USE personální oddělení
 131. řízení likvidity USE kontrola likvidity
 132. řízení obchodu
 133. řízení odpadů USE prevence znečištění
 134. řízení podle cílů USE manažerské plánování
 135. řízení podnikové činnosti USE správa podniku
 136. řízení podniku USE správa podniku
 137. řízení podniku ve finanční oblasti USE finanční řízení
 138. řízení produkce USE výrobní politika
 139. řízení projektu USE vedení projektu
 140. řízení rizik
 141. řízení schůzí
 142. řízení společnosti USE podnikové vedení
 143. řízení území USE územní management
 144. řízení vnějších hranic EU USE vnější hranice Evropské unie
 145. řízení výroby
 146. řízení vztahů se zákazníky USE zákazníci
 147. řízení zemědělství
 148. řízený trh USE oficiální trh
 149. riziko onemocnění USE zdravotní riziko
 150. riziko povolání USE bezpečnost při práci
 151. riziko průmyslových nehod USE průmyslové ekologické riziko
 152. riziko z ozáření USE jaderná havárie
 153. riziková práce USE bezpečnost při práci
 154. rizikový kapitál
 155. RNA USE DNK
 156. RNK USE DNK
 157. roajalismus USE monarchismus
 158. roajalistická strana USE monarchistická strana
 159. robot USE robotika
 160. robotika
 161. robotizace
 162. ročenka
 163. rock USE hudba
 164. roční dovolená USE dovolená na zotavenou
 165. roční důchod zemědělce USE ukončení zemědělské činnosti
 166. rodiče USE příbuzenský vztah
 167. rodící žena USE mateřství
 168. rodička USE mateřství
 169. rodičovská dovolená
 170. rodičovská odpovědnost
 171. rodičovská pravomoc
 172. rodičovské plánování USE plánování rodičovství
 173. rodičovský příspěvek
 174. rodina
 175. rodina
 176. rodina jednotlivce USE jednočlenná domácnost
 177. rodina manžela USE širší rodina
 178. rodina manželky USE širší rodina
 179. rodina s jedním rodičem USE neúplná rodina
 180. rodina s nezaopatřenými dětmi USE rodina
 181. rodinná politika
 182. rodinná pracovní síla
 183. rodinná rozluka USE soudní rozluka
 184. rodinná solidarita
 185. rodinná výpomoc
 186. rodinné hospodaření
 187. rodinné násilí USE domácí násilí
 188. rodinné právo
 189. rodinné přídavky
 190. rodinné prostředí USE rodina
 191. rodinný domek USE rodinný dům
 192. rodinný dům
 193. rodinný podnik
 194. rodinný příjem USE příjem domácnosti
 195. rodinný rozpočet
 196. rodinný stav
 197. rodná řeč USE mateřský jazyk
 198. rodné číslo USE identifikační průkaz
 199. rodný jazyk USE mateřský jazyk
 200. rodové jméno USE příjmení