Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. roh USE materiál živočišného původu
 2. rohovina USE materiál živočišného původu
 3. rolnice
 4. rolnická třída
 5. rolnické hnutí
 6. rolnický region USE venkovský region
 7. rolník USE zemědělec
 8. Rom
 9. román USE literatura
 10. ropa
 11. ropná politika
 12. ropná skvrna USE znečišťování ropnými produkty
 13. ropná společnost USE ropný průmysl
 14. ropná technologie USE technologie ropy
 15. ropné pole USE ložisko ropy
 16. ropné znečištění USE znečišťování ropnými produkty
 17. ropný derivát USE ropný produkt
 18. ropný odpad USE průmyslový odpad
 19. ropný produkt
 20. ropný průmysl
 21. ropný průmysl
 22. ropný průzkum USE ropný výzkum
 23. ropný terminál USE skladování uhlovodíků
 24. ropný výzkum
 25. ropovod
 26. Roquefort USE sýr roquefortského typu
 27. Roskilde USE Sjælland
 28. rostlina pro výrobu paliv USE energetická plodina
 29. rostlinná bílkovina
 30. rostlinná říše
 31. rostlinná výroba
 32. rostlinné bohatství USE rostlinné zdroje
 33. rostlinné krmivo
 34. rostlinné máslo
 35. rostlinné řízky USE sadba
 36. rostlinné zdroje
 37. rostlinní škůdci USE zničení úrody
 38. rostlinný odpad USE zemědělský odpad
 39. rostlinný olej
 40. rostlinný produkt
 41. rostlinný produkt USE rostlinná výroba
 42. rostlinný tuk
 43. rostlinolékařská legislativa
 44. rostlinopis USE botanika
 45. rotační čerpadlo USE čerpadlo
 46. roubování USE rozmnožování rostlin
 47. rouhačství USE ateismus
 48. rovná daň USE paušální daň
 49. rovná práva USE rovné zacházení
 50. rovná práva mužů a žen USE rovnost mezi muži a ženami
 51. rovné postavení USE rovné zacházení
 52. rovné zacházení
 53. rovníková Afrika USE střední Afrika
 54. Rovníková celní unie USE Ekonomické a peněžní společenství střední Afriky
 55. Rovníková Guinea
 56. rovníkové pásmo
 57. rovnocenné odměňování
 58. rovnocennost diplomů
 59. rovnocennost dokladů o studiu USE rovnocennost diplomů
 60. rovnocennost dokladů o vykonaných zkouškách USE rovnocennost diplomů
 61. rovnocennost kupní síly USE parita kupní síly
 62. rovnocennost studia USE rovnocennost diplomů
 63. rovnocennost vysvědčení USE rovnocennost diplomů
 64. rovnoprávné zacházení USE rovné zacházení
 65. rovnoprávnost mužů a žen USE rovnost mezi muži a ženami
 66. rovnoprávný obchod USE spravedlivý obchod
 67. rovnost kupní síly USE parita kupní síly
 68. rovnost mezi muži a ženami
 69. rovnost odměňování USE rovnocenné odměňování
 70. rovnost před zákonem
 71. rovnost ras USE rasová diskriminace
 72. rovnováha institucí ES
 73. rovnováha rozpočtu USE vyrovnanost rozpočtu
 74. rovný přístup USE rovné zacházení
 75. royalismus USE monarchismus
 76. royalistická strana USE monarchistická strana
 77. rozbor hospodářské činnosti USE ekonomická analýza
 78. rozbor potravin USE inspekce potravin
 79. rozbor vody USE analýza vody
 80. rozdělení bohatství USE rozdělování bohatství
 81. rozdělení hlasovacích lístků
 82. rozdělení křesel USE rozdělení mandátů
 83. rozdělení mandátů
 84. rozdělení mocí USE oddělení pravomocí
 85. rozdělení na volební kraje
 86. rozdělení na zaměstnance USE rozdělování podle zaměstnaných osob
 87. rozdělení podle stáří USE rozdělení podle věku
 88. rozdělení podle věku
 89. rozdělení podle zaměstnaných osob USE rozdělování podle zaměstnaných osob
 90. rozdělení podniku USE rozpad fúzovaných společností
 91. rozdělení politické strany USE politické rozštěpení
 92. rozdělení pomoci
 93. rozdělení pracovních úkolů USE zlidštění práce
 94. rozdělení pravomocí USE dělba pravomocí
 95. rozdělení příjmů USE rozdělování příjmů
 96. rozdělení trhu
 97. rozdělování bohatství
 98. rozdělování důchodů USE rozdělování příjmů
 99. rozdělování komunitárních fondů
 100. rozdělování na obyvatele USE rozdělování podle počtu obyvatel
 101. rozdělování podle hlav USE rozdělování podle počtu obyvatel
 102. rozdělování podle počtu obyvatel
 103. rozdělování podle zaměstnaných osob
 104. rozdělování příjmů
 105. rozdělování výnosů USE rozdělování příjmů
 106. rozdílné platové podmínky USE ekonomická diskriminace
 107. rozhlas USE rozhlasové vysílání
 108. rozhlasová frekvence USE frekvenční pásmo
 109. rozhlasová stanice USE rozhlasové vysílání
 110. rozhlasové vlny USE frekvenční pásmo
 111. rozhlasové vysílání
 112. rozhlasové vzdělávání USE distanční vzdělávání
 113. rozhlasové zpravodajství USE rozhlasové vysílání
 114. rozhlasový a televizní poplatek USE parafiskalita
 115. rozhlasový poplatek USE parafiskalita
 116. rozhlasový přijímač
 117. rozhlasový přijímač a vysílač USE rozhlasový přijímač
 118. rozhlasový program USE rozhlasové vysílání
 119. rozhlasový vysílač USE rozhlasový přijímač
 120. rozhodčí doložka
 121. rozhodčí řízení
 122. rozhodčí výrok USE mezinárodní arbitráž
 123. rozhodnutí
 124. rozhodnutí ES
 125. rozhodnutí Euratom
 126. rozhodnutí Komise USE rozhodnutí ES
 127. rozhodnutí parlamentu USE usnesení parlamentu
 128. rozhodnutí poslanecké sněmovny USE usnesení parlamentu
 129. rozhodnutí Rady USE rozhodnutí ES
 130. rozhodnutí senátu USE usnesení parlamentu
 131. rozhodnutí Společenství
 132. rozhodovací orgány
 133. rozhodovací pravomoc
 134. rozhodovací proces USE rozhodování
 135. rozhodování
 136. rozhodující podíl USE držba akcií
 137. rozhovory o omezení jaderného zbrojení USE dohoda SALT
 138. rozhovory o omezení strategických zbraní USE dohoda SALT
 139. rozhovory o snižování jaderného zbrojení USE dohoda START
 140. rozhovory START USE dohoda START
 141. rozhovory v Ženevě USE omezení zbrojení
 142. rozinka USE sušený výrobek
 143. rozkol v hnutí USE politické rozštěpení
 144. rozkol ve straně USE politické rozštěpení
 145. rozložení daňového břemene
 146. rozmanitost druhů USE biologická diverzita
 147. rozmanitost kultur USE kulturní pluralismus
 148. rozmístění průmyslu
 149. rozmístění škol USE síť škol
 150. rozmístění vojsk k odpočinku USE ubytování vojsk
 151. rozmisťování elektráren USE umísťování elektráren
 152. rozmnožovací stroj USE kancelářské stroje
 153. rozmnožování rostlin
 154. roznáška
 155. rozpad fúzovaných společností
 156. rozpad hnutí USE politické rozštěpení
 157. rozpad strany USE politické rozštěpení
 158. rozparcelování
 159. rozpětí sazby
 160. rozpětí tarifu USE rozpětí sazby
 161. rozpočet
 162. rozpočet
 163. rozpočet armády USE rozpočet na obranu
 164. rozpočet ES USE rozpočet Společenství
 165. rozpočet kraje
 166. rozpočet místní samosprávy USE obecní rozpočet
 167. rozpočet na obranu
 168. rozpočet na reklamu
 169. rozpočet na vědu a výzkum USE rozpočet na výzkum
 170. rozpočet na výzkum
 171. rozpočet obce USE obecní rozpočet
 172. rozpočet školství
 173. rozpočet Společenství
 174. rozpočet Společenství na výzkum USE výdaje ES na výzkum
 175. rozpočtová disciplína USE rozpočtová politika
 176. rozpočtová disciplína ES
 177. rozpočtová klasifikace USE rozpočtová skladba
 178. rozpočtová nevyrovnanost USE vyrovnanost rozpočtu
 179. rozpočtová politika
 180. rozpočtová pravidla
 181. rozpočtová pravomoc
 182. rozpočtová reforma USE rozpočtová politika
 183. rozpočtová rezerva USE rozpočtová politika
 184. rozpočtová skladba
 185. rozpočtová specifikace
 186. rozpočtová stabilita
 187. rozpočtová suma
 188. rozpočtové absolutorium
 189. rozpočtové hodnocení USE přepočtený rozpočet
 190. rozpočtové příjmy USE rozpočtové zdroje
 191. rozpočtové provizorium USE rozpočtová pravidla
 192. rozpočtové rezervy ES
 193. rozpočtové třídění USE rozpočtová skladba
 194. rozpočtové výdaje
 195. rozpočtové výdaje ES USE výdaje Společenství
 196. rozpočtové zdroje
 197. rozpočtový deficit USE rozpočtový schodek
 198. rozpočtový odhad
 199. rozpočtový přesun
 200. rozpočtový schodek