Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. s.r.o. USE společnost s ručením omezeným
 2. SAARC USE Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráci
 3. Saba
 4. Sabah USE Malajsie
 5. šablona USE měřidla a měřicí zařízení
 6. sacharin USE náhražka potravin
 7. sacharóza
 8. SACU USE Celní unie jižní Afriky
 9. sada programů USE software
 10. sadba
 11. SADC USE Rozvojové společenství jižní Afriky
 12. sádlo
 13. SADR USE Západní Sahara
 14. sádra
 15. sádrokartonová deska USE sádra
 16. safír USE drahokamy
 17. Saharská arabská demokratická republika USE Západní Sahara
 18. Sahel
 19. sahelská Afrika USE Sahel
 20. sahelské země USE Sahel
 21. Saint Marcellin USE měkký sýr
 22. Saint Pierre a Miquelon
 23. Saint-Barthélemy
 24. Salaj
 25. Šalamounovy ostrovy
 26. salátová zelenina USE listová zelenina
 27. Salcbursko
 28. salicylová kyselina USE organická kyselina
 29. šalotka USE cibulová zelenina
 30. SALT USE dohoda SALT
 31. Salvador
 32. Salvadorská republika USE Salvador
 33. Salzburg USE Salcbursko
 34. samizdat USE šedá literatura
 35. Samoa
 36. samofinancování
 37. samoobsluha USE obchod se samoobsluhou
 38. samoobslužná prodejna USE obchod se samoobsluhou
 39. samoregulace USE samospráva
 40. samoregulační opatření USE dohoda o dobrovolném omezení
 41. samospráva
 42. samospráva pracovníků
 43. samospráva zaměstnanců USE samospráva pracovníků
 44. samosprávná obec
 45. samosprávný volně přidružený stát USA USE Portoriko
 46. samostatná výdělečná činnost
 47. samostatně žijící osoba USE jednočlenná domácnost
 48. samostatnost invalidních osob USE samostatnost postižených osob
 49. samostatnost postižených osob
 50. samostatnost zdravotně postižených USE samostatnost postižených osob
 51. samostatný maloobchodník USE samostatný obchodník
 52. samostatný obchod USE samostatný obchodník
 53. samostatný obchodník
 54. samostudium USE domácí studium
 55. samovolný potrat USE přerušení těhotenství
 56. samovražda USE sebevražda
 57. samozásobení USE soběstačnost
 58. samozásobitelské hospodaření
 59. samozásobitelské hospodářství USE subsistenční ekonomie
 60. samozásobitelské pěstování rostlin
 61. samoživitel USE svobodná matka
 62. samoživitelka USE svobodná matka
 63. šampaňské USE sekt
 64. šampon USE kosmetický přípravek
 65. San Marino
 66. sanace USE dekontaminace
 67. sanace hospodářství USE hospodářská přestavba
 68. sanace průmyslu USE reorganizace průmyslu
 69. sanační technika USE dekontaminace
 70. sanační technologie USE dekontaminace
 71. sanitární instalace
 72. sanitka USE převoz nemocných
 73. sankce Společenství
 74. sankce za znečištění USE zásada „znečišťovatel platí“
 75. Sanmarinská republika USE San Marino
 76. Santa Lucia USE Svatá Lucie
 77. Sapard USE předvstupní pomoc
 78. SAPs USE strukturální úprava
 79. Sarawak USE Malajsie
 80. Sardinie
 81. Šardžá USE Spojené arabské emiráty
 82. šaría USE islámské právo
 83. Sársko
 84. Sasko
 85. Sasko-Anhaltsko
 86. satelit USE družice
 87. satelit pro přímý přenos USE satelitní přenos
 88. satelitní město
 89. satelitní navigace
 90. satelitní navigační a poziční systém USE satelitní navigace
 91. satelitní přenos
 92. satelitní středisko Evropské unie
 93. šatovka USE textilní výrobek
 94. Satu Mare
 95. šaty USE oděv
 96. Saúdská Arábie
 97. Saúdskoarabské království USE Saúdská Arábie
 98. Savinjska
 99. sazárna USE tiskárna (instituce)
 100. sazba DPH
 101. sazba pro cestující USE osobní tarif
 102. sazby za přenosy USE komunikační sazby
 103. saze USE uhlík
 104. sazební zařazení USE nomenklatura celního sazebníku
 105. sazebník USE ceník
 106. sazebník komunikací USE komunikační sazby
 107. sázení USE hazardní hry
 108. sázky USE hazardní hry
 109. sběr dat
 110. sběr informací USE sběr dat
 111. sběr mléka USE mléčná farma
 112. sběr plodů USE sklizeň
 113. sběrový papír USE papír
 114. sbírka nařízení USE úřední list
 115. sbírka písemností USE archiv
 116. sbírka zákonů USE úřední list
 117. sbližování legislativy USE přibližování legislativy
 118. sbližování měn USE hospodářské sbližování
 119. sbližování národních ekonomik USE hospodářské sbližování
 120. sbližování politik
 121. sbližování výkonnosti hospodářství USE hospodářské sbližování
 122. Sbor nápravné výchovy USE vězeňský personál
 123. sbor soudců USE soudce
 124. sborník USE publikace
 125. sborník z konference USE konferenční sborník
 126. Sbrinz USE tvrdý sýr
 127. scanner USE skener
 128. Schengenská dohoda
 129. Schengenská úmluva USE Schengenská dohoda
 130. Schengenský informační systém
 131. schodek platební bilance USE pasivní platební bilance
 132. schopnost komunikace
 133. schopnost vést administrativní agendu USE stylistické schopnosti
 134. schopnost vést písemnou agendu USE stylistické schopnosti
 135. schopnost vyjednávat USE vyjednávací schopnosti
 136. Schumanova deklarace USE dějiny evropského integračního procesu
 137. Schumanův plán USE dějiny evropského integračního procesu
 138. schůze dolní komory USE schůze parlamentu
 139. schůze horní komory USE schůze parlamentu
 140. schůze parlamentu
 141. schůze poslanecké sněmovny USE schůze parlamentu
 142. schůze Senátu USE schůze parlamentu
 143. schůzka ministrů
 144. schůzka na mezinárodní úrovni USE mezinárodní schůzka
 145. schválené rozpočtové prostředky USE příděl rozpočtových prostředků
 146. schválení dopravních tarifů USE schválení tarifů
 147. schválení návrhu zákona USE schválení zákona
 148. schválení projektu USE hodnocení projektu
 149. schválení restriktivních praktik
 150. schválení rozpočtu
 151. schválení sazebníků USE schválení tarifů
 152. schválení tarifů
 153. schválení výdajů USE potvrzení výdajů
 154. schválení zákona
 155. schvalovací řízení USE homologace
 156. scientologie USE náboženská sekta
 157. scintigrafie USE lékařská diagnóza
 158. sčítání dobytka USE agrocenzus
 159. sčítání hlasů
 160. sčítání lidu
 161. sčítání obyvatelstva USE sčítání lidu
 162. sčítání rostlinné výroby USE agrocenzus
 163. sčítání užitkových zvířat USE agrocenzus
 164. sčítání zemědělského inventáře USE agrocenzus
 165. SCS USE společný celní sazebník
 166. SD (Soud prvního stupně) USE Soud prvního stupně Evropských společenství
 167. SD (Soudní dvůr) USE Soudní dvůr Evropských společenství
 168. sdělení USE informace
 169. sdělovací kabel USE elektrický kabel
 170. sdělovací prostředky
 171. sdílení pracovních míst
 172. SDR USE zvláštní práva čerpání
 173. sdružené maloobchodní podnikání
 174. sdružené pojištění USE pojištění motorových vozidel
 175. sdružení
 176. Sdružení afrických a malgašských států USE země AAMS
 177. Sdružení evropských průmyslových a zaměstnavatelských svazů USE BusinessEurope
 178. Sdružení jižní Asie pro regionální spolupráci USE Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráci
 179. Sdružení mezinárodní letecké dopravy USE IATA
 180. Sdružení národů jihovýchodní Asie USE ASEAN
 181. sdružení nezávislých států USE konfederace států
 182. Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu USE hromadné stravování
 183. sdružení podniků USE smíšený koncern
 184. sdružení za lidská práva USE hnutí za lidská práva
 185. sdružení zemědělských podniků
 186. sdružovací právo USE svoboda spolčování
 187. sdružování měst a obcí
 188. search engine USE internetový vyhledávací stroj
 189. SEATO
 190. sebeobrana
 191. sebeurčení
 192. sebeurčení národů USE sebeurčení
 193. sebevražda
 194. Sebta USE Ceuta
 195. šedá ekonomika USE stínová ekonomika
 196. šedá literatura
 197. šedá litina USE litina
 198. sedativní prostředek USE uklidňující prostředek
 199. sedativum USE uklidňující prostředek
 200. sedimentární petrografie USE petrologie