Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. stranický příspěvek USE financování strany
 2. stranický rozkol USE politické rozštěpení
 3. stranický sjezd USE kongres strany
 4. strategická atomová zbraň USE strategická jaderná zbraň
 5. strategická jaderná zbraň
 6. strategická nukleární zbraň USE strategická jaderná zbraň
 7. strategická obrana
 8. strategická obranná iniciativa USE strategická obrana
 9. strategická rezerva
 10. strategické plánování USE průmyslové plánování
 11. strategické řízení zásob USE strategická rezerva
 12. strategické zásoby USE strategická rezerva
 13. stratosféra USE atmosféra
 14. strava USE výživa
 15. strava podléhající zkáze USE zboží podléhající zkáze
 16. strava pro kojence USE dětská výživa
 17. strava sušená vymražováním USE lyofilizovaný výrobek
 18. strava v solance USE solený výrobek
 19. strava v solném roztoku USE solený výrobek
 20. strava ve slaném nálevu USE solený výrobek
 21. stravovací norma USE potravinová norma
 22. stravovací zvyklosti
 23. stravování USE výživa
 24. strážení životního prostředí USE sledování životního prostředí
 25. střed USE politický střed
 26. Středisko mezinárodního obchodu USE Centrum mezinárodního obchodu
 27. Středisko pro mezinárodní obchod USE Centrum mezinárodního obchodu
 28. Středisko pro rozvoj podnikání
 29. středisko výpočetní techniky USE výpočetní středisko
 30. středisková obec USE venkovská aglomerace
 31. středně velký podnik
 32. střednědobá finanční pomoc
 33. střednědobá předpověď USE střednědobá prognóza
 34. střednědobá prognóza
 35. střednědobé financování
 36. střednědobé ukládání odpadu USE skladování odpadu
 37. střednědobý úvěr
 38. střednědobý výhled USE střednědobá prognóza
 39. střední Afrika
 40. Střední Amerika
 41. Střední Asie
 42. Střední Estonsko
 43. střední Evropa USE východní Evropa
 44. střední farma USE střední zemědělský podnik
 45. Střední Jutsko USE Midtjylland
 46. Střední Maďarsko
 47. Střední Makedonie
 48. střední město
 49. střední Norrland USE Mellersta Norrland
 50. střední odborná škola USE střední vzdělání
 51. střední pedagogická škola USE vzdělávání pedagogů
 52. střední podnik
 53. Střední Portugalsko
 54. střední průmysl USE střední podnik
 55. střední průmyslová škola USE technické vzdělávání
 56. střední Řecko
 57. střední škola USE střední vzdělání
 58. Střední Slovinsko
 59. střední technický kádr
 60. střední třída
 61. střední vrstva USE střední třída
 62. Střední východ USE Blízký a Střední východ
 63. střední vzdělání
 64. Střední Zadunají
 65. střední zdravotnická škola USE zdravotnické školství
 66. střední zemědělský podnik
 67. střední, východní a jihovýchodní Evropa USE východní Evropa
 68. Středoafrická republika
 69. Středoamerická banka ekonomické integrace
 70. Středoamerické organizace USE latinskoamerická organizace
 71. Středoamerický parlament
 72. Středoamerický společný trh
 73. Středočeský
 74. Středoevropská dohoda o volném obchodu USE CEFTA
 75. Středoevropská zóna volného obchodu USE CEFTA
 76. středoevropské a východoevropské země USE země střední a východní Evropy
 77. středomořské pásmo ES USE středomořský region ES
 78. středomořský les USE mediteránní les
 79. středomořský region ES
 80. středoškolský student USE student
 81. středovýchodní a jihovýchodní Evropa USE východní Evropa
 82. Středozemní moře
 83. střela moře-země USE balistická střela
 84. střela země-vzduch USE balistická střela
 85. střela země-země USE balistická střela
 86. střelivo USE střelná zbraň a střelivo
 87. střelná zbraň a střelivo
 88. stres USE psychické vypětí
 89. stříbrné výrobky USE bižuterie a zlatnické výrobky
 90. stříbro
 91. střídání hospodářských kultur USE střídání plodin
 92. střídání plodin
 93. střídání práce USE zlidštění práce
 94. střídání zemědělských plodin USE střídání plodin
 95. střídavé hospodářství USE střídání plodin
 96. střídavé obdělávání půdy USE střídání plodin
 97. střídavý osevní postup USE střídání plodin
 98. stříž USE textilní vlákno
 99. stroj pro opracování USE obráběcí stroj
 100. stroje a zařízení pro barvírny USE textilní stroj
 101. stroje a zařízení pro čistírny USE textilní stroj
 102. stroje a zařízení pro prádelny USE textilní stroj
 103. stroje pro silniční práce USE stavební stroje
 104. stroje pro stavební práce USE stavební stroje
 105. stroje pro zemní práce USE stavební stroje
 106. strojená hnojiva USE průmyslová hnojiva
 107. strojírenská výroba USE strojírenství
 108. strojírenský odpad USE průmyslový odpad
 109. strojírenský průmysl USE strojírenství
 110. strojírenství
 111. strojírenství
 112. strojní čerpadlo USE čerpadlo
 113. strojní zařízení
 114. strojové vibrace USE škodlivé vibrace
 115. strojový jazyk USE programovací jazyk
 116. strojový kód USE programovací jazyk
 117. strojový překlad
 118. strojvůdce USE jízdní personál
 119. strom
 120. struktura distribuční sítě USE distribuce
 121. struktura obyvatel USE složení obyvatelstva
 122. struktura obyvatelstva USE složení obyvatelstva
 123. struktura parlamentu USE složení parlamentu
 124. struktura podniku
 125. struktura populace USE složení obyvatelstva
 126. struktura pracovních sil USE pracovní síla
 127. struktura průmyslu USE průmyslová struktura
 128. struktura Společenství
 129. struktura společnosti USE struktura podniku
 130. struktura státní správy
 131. struktura trhu USE trh
 132. struktura veřejné správy USE struktura státní správy
 133. struktura zaměstnanosti
 134. struktura zemědělské výroby USE zemědělská struktura
 135. strukturální fondy
 136. strukturální nezaměstnanost
 137. strukturální politika
 138. strukturální přestavba USE strukturální úprava
 139. strukturální reforma USE strukturální úprava
 140. strukturální úprava
 141. strukturální výdaje na výzkum
 142. strukturální výkyvy
 143. strukturální změna USE strukturální úprava
 144. strukturní geologie USE geologie
 145. struska USE vedlejší produkty z výroby kovů
 146. studená mísa USE masný výrobek
 147. studená válka
 148. studená vlna USE nepříznivé počasí
 149. studené pásmo
 150. student
 151. studentská kolej USE ubytování studentů
 152. studentská výměna USE školní výměna
 153. studentské hnutí USE hnutí mladých
 154. studie dopadu USE analýza dopadu
 155. studie práce
 156. studie proveditelnosti
 157. studie vlivu USE analýza dopadu
 158. studie vývojových technologii USE výhledové technologické studie
 159. studijní obor USE vzdělávací program
 160. studijní plán USE vzdělávací program
 161. studijní předmět USE vzdělávací program
 162. studijní příspěvek USE stipendium
 163. studijní stipendium USE stipendium
 164. studijní volno
 165. studijní výsledky USE školní výsledky
 166. studijní zpráva USE výzkumná zpráva
 167. studium USE osvojování vědomostí
 168. studium cizinců USE vzdělávání cizinců
 169. studium hospodářských zvířat USE zootechnika
 170. studium při zaměstnání USE distanční vzdělávání
 171. studna USE vodohospodářské stavby
 172. studovna USE knihovna
 173. studující USE student
 174. stuha USE galanterie
 175. štuk USE omítky
 176. štukolustro USE omítky
 177. stupeň energetické účinnosti USE výkonnost energetiky
 178. stupeň nezaměstnanosti USE nezaměstnanost
 179. stupeň vzdělání
 180. stupeň vzdělanosti USE stupeň vzdělání
 181. stupeň znečištění
 182. styky mezi Severem a Jihem USE vztahy mezi Severem a Jihem
 183. styky s veřejností USE vztahy s veřejností
 184. stylistické schopnosti
 185. styren USE uhlovodíky
 186. Štýrsko
 187. subdodávka
 188. subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů USE investiční společnost
 189. subjektivita USE právní postavení
 190. subjektivita podle evropského práva
 191. subkultura USE kulturní rozdíl
 192. sublimačně sušená potravina USE lyofilizovaný výrobek
 193. sublimačně sušená strava USE lyofilizovaný výrobek
 194. subproletariát USE deklasovaná třída
 195. subregionální bezpečnost USE regionální bezpečnost
 196. subsaharská Afrika
 197. subsidiarita USE princip subsidiarity
 198. subsistenční ekonomie
 199. subsistenční hospodaření USE samozásobitelské hospodaření
 200. substituce dovozu