Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. sovchoz USE státní statek
 2. Sovětský svaz USE Svaz sovětských socialistických republik
 3. šovinismus USE nacionalismus
 4. spací vůz USE kolejové vozidlo
 5. špagety USE těstoviny
 6. spaliny USE spalovací plyny
 7. spalovací motor USE motor
 8. spalovací plyny
 9. spalovací turbína USE turbína
 10. spalování USE chemický proces
 11. spalování odpadu
 12. spalování odpadu s obnovou energie USE spalování odpadu
 13. spalovny odpadu USE spalování odpadu
 14. spam USE nevyžádaná elektronická reklama
 15. španělská chřipka USE infekční nemoc
 16. Španělské království USE Španělsko
 17. španělské regiony
 18. Španělsko
 19. Španěly USE Španělsko
 20. špatná úroda USE ztráta na úrodě
 21. špatná výživa USE malnutrice
 22. špatné počasí USE nepříznivé počasí
 23. spavá nemoc USE infekční nemoc
 24. SPC USE sekretariát Tichomořského společenství
 25. special drawing rights USE zvláštní práva čerpání
 26. specializace obchodu
 27. specializace výroby
 28. specializovaná agentura OSN USE specializovaná instituce OSN
 29. specializovaná instituce OSN
 30. specializovaná komise USE zvláštní výbor
 31. specializované agentury ES USE orgán nebo agentura EU
 32. specializované orgány ES USE orgán nebo agentura EU
 33. specializovaný dělník
 34. specializovaný výbor USE zvláštní výbor
 35. speciální destilace USE destilace
 36. speciální encyklopedie USE encyklopedie
 37. speciální instituce OSN USE specializovaná instituce OSN
 38. speciální komise USE zvláštní výbor
 39. speciální kovy
 40. speciální ložisko USE ložisko
 41. speciální mateřská škola USE speciální vzdělávání
 42. speciální nabídková cena USE snížená cena
 43. speciální ocel USE speciální oceli
 44. speciální oceli
 45. speciální pedagogika USE speciální vzdělávání
 46. speciální polymer
 47. speciální rezervy USE rezervy
 48. speciální škola USE speciální vzdělávání
 49. speciální školství USE speciální vzdělávání
 50. speciální výbor USE zvláštní výbor
 51. speciální vzdělávání
 52. specifická úmrtnost USE úmrtnost
 53. specifikace USE technická specifikace
 54. specifikace nomenklatury celního sazebníku USE vymezení podle čísla
 55. špeditér USE nájemní doprava
 56. špehování USE špionáž
 57. spékané materiály USE prášková metalurgie
 58. spektrofotometrie USE spektrometrie
 59. spektrografie USE spektrometrie
 60. spektrometrie
 61. spekulace USE spekulační prostředky
 62. spekulace s nemovitostmi
 63. spekulace s pozemky USE spekulace s nemovitostmi
 64. spekulační kapitál USE spekulační prostředky
 65. spekulační prostředky
 66. špenát USE listová zelenina
 67. sperktrometrická analýza USE spektrometrie
 68. spermatocidní antikoncepce USE antikoncepce
 69. špičková technika USE nová technologie
 70. špičková technologie USE nová technologie
 71. špičkové materiály USE moderní materiály
 72. spínač USE elektrická zařízení
 73. špionáž
 74. spis USE dokument
 75. spisovatel USE literát
 76. splácení USE umořování
 77. splácení státního dluhu USE umořování veřejného dluhu
 78. splašková voda USE odpadní voda
 79. splaškový kal USE čistírenský kal
 80. splašky USE odpadní voda
 81. splátkový prodej USE prodej na úvěr
 82. splatnost USE platební lhůta
 83. splynutí podniků USE fúze podniků
 84. spodina USE deklasovaná třída
 85. spodní voda
 86. Spodnjeposavska
 87. spoje
 88. Spojené arabské emiráty
 89. Spojené království
 90. Spojené království Velké Británie a Severního Irska USE Spojené království
 91. Spojené národy USE OSN
 92. Spojené národy
 93. Spojené státy
 94. Spojené státy americké USE Spojené státy
 95. Spojené státy mexické USE Mexiko
 96. Spojené státy severoamerické USE Spojené státy
 97. spojení podniků USE fúze podniků
 98. spojka USE výroba optických přístrojů
 99. spokojenost v práci USE uspokojení z práce
 100. spokojenost zákazníků USE zákazníci
 101. spolčovací právo USE svoboda spolčování
 102. společenská aktivita USE společenská činnost
 103. společenská asimilace USE začlenění do společnosti
 104. společenská činnost
 105. společenská integrace USE začlenění do společnosti
 106. společenská mobilita USE sociální mobilita
 107. společenská norma
 108. společenská odpovědnost firem USE sociální odpovědnost podniků
 109. společenská pozice USE společenský status
 110. společenská přeměna USE společenská změna
 111. společenská role
 112. společenská skupina USE společenská třída
 113. společenská smetánka USE horní třída
 114. společenská stratifikace USE společenská struktura
 115. společenská struktura
 116. společenská třída
 117. společenská účast
 118. společenská úloha USE společenská role
 119. společenská vrstva USE společenská třída
 120. společenská změna
 121. společenské důsledky informatizace USE vliv informačních technologií
 122. společenské hnutí USE sociální hnutí
 123. společenské postavení USE společenský status
 124. společenské přizpůsobení
 125. společenské rozvrstvení USE společenská struktura
 126. společenské uspořádání USE společenská struktura
 127. společenské vědy USE humanitní vědy
 128. společensko-hospodářské poměry
 129. společensko-hospodářský aspekt USE společensko-hospodářské poměry
 130. společensko-kulturní skupina
 131. společensko-kulturní událost USE kulturní akce
 132. společenský konflikt
 133. společenský pokrok USE společenský rozvoj
 134. společenský produkt USE domácí produkt
 135. společensky prospěšná činnost USE sociální hospodářství
 136. společenský průzkum USE sociální průzkum
 137. společenský rozbor USE sociální analýza
 138. společenský rozvoj
 139. společenský status
 140. společenský ukazatel
 141. společenský výzkum USE sociální analýza
 142. společenský život
 143. společenstevní migrace USE migrace ve Společenství
 144. společenstevní politika zaměstnanosti USE komunitární politika zaměstnanosti
 145. společenstevní přístavní politika USE společná přístavní politika
 146. společenstevní publikace USE publikace ES
 147. společenstevní výroba USE komunitární výroba
 148. Společenství jihovýchodních asijských národů USE ASEAN
 149. Společenství karibských států USE Caricom
 150. Společenství národů jihovýchodní Asie USE ASEAN
 151. Společenství nezávislých států
 152. Společenství sahelsko-saharských států
 153. Společenství Severních Marian USE ostrovy Mariany
 154. Společenství východní Afriky USE Východoafrické společenství
 155. Společná africko-malgašská organizace USE Společná afro-mauricijská organizace
 156. Společná afro-mauricijská organizace
 157. společná akce
 158. společná bezpečnostní a obranná politika USE EBOP
 159. společná bezpečnostní politika USE společná zahraniční a bezpečnostní politika
 160. společná celní politika
 161. společná cenová politika
 162. společná dceřiná společnost
 163. společná dopravní politika
 164. společná environmentální a sociální odpovědnost USE sociální odpovědnost podniků
 165. společná evropská obranná politika USE EBOP
 166. společná obchodní politika
 167. společná obrana USE EBOP
 168. společná obranná politika USE EBOP
 169. společná organizace trhu
 170. společná příslušnost
 171. společná přístavní politika
 172. společná průmyslová strategie USE průmyslová politika ES
 173. společná rybářská politika
 174. společná schůze USE schůze parlamentu
 175. společná správa obcí
 176. společná strategie
 177. společná zahraniční a bezpečnostní politika
 178. společná zahraniční politika USE společná zahraniční a bezpečnostní politika
 179. společná zemědělská politika
 180. Společné africké a mauricijské organizace USE Společná afro-mauricijská organizace
 181. společné dědictví Společenství USE Acquis Společenství
 182. společné financování
 183. společně hospodařící domácnost USE domácnost
 184. společně hospodařící zemědělci USE společné hospodářství
 185. společné hospodářství
 186. společné pěstování více plodin USE smíšené pěstování
 187. společné pojištění
 188. společné projekty a zařízení EU týkající se jaderné fúze USE Joint European Torus
 189. společné řízení USE spolurozhodování
 190. Společné shromáždění AKT-ES
 191. společné stravování
 192. společné výzkumné středisko
 193. společně žijící rodina USE domácnost
 194. společník
 195. společnost blahobytu USE stát sociálních jistot
 196. společnost kolektivního investování USE investiční společnost
 197. společnost mnoha kultur USE kulturní pluralismus
 198. společnost nadbytku USE spotřební společnost
 199. Společnost národů USE OSN
 200. společnost s ručením omezeným