Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. společnost se smíšeným vlastnictvím
 2. společnost spravující fondy kolektivního investování USE investiční společnost
 3. společnost v obchodních potížích USE podnik v potížích
 4. společnost v potížích USE podnik v potížích
 5. Společný arabský obchod
 6. Společný arabský trh USE Společný arabský obchod
 7. společný celní sazebník
 8. Společný evropský Torus USE Joint European Torus
 9. společný fond
 10. Společný jihoamerický trh USE Mercosur
 11. společný orgán ES
 12. Společný parlamentní výbor EHP
 13. společný podnik
 14. společný podnik Euratom
 15. Společný poradní výbor EHP
 16. společný postoj
 17. Společný program OSN pro HIV/AIDS USE UNAIDS
 18. společný rozpočet
 19. společný trh
 20. Společný trh Jižní Ameriky USE Mercosur
 21. Společný trh Střední Ameriky USE Středoamerický společný trh
 22. Společný trh východní a jižní Afriky
 23. Společný výbor AKT-ES
 24. Společný výbor EHP
 25. společný výbor ES
 26. společný výzkumný program USE komunitární politika pro výzkum
 27. společný zájem
 28. společný zemědělský trh USE společná zemědělská politika
 29. spolek USE sdružení
 30. spolek nezávislých států USE konfederace států
 31. Spolková republika Německo USE Německo
 32. spolková země USE členská země federace
 33. spolkové Německo USE Německo
 34. spolkové zřízení USE federalismus
 35. spolkový prezident USE hlava státu
 36. spolkový stát USE federace
 37. spolupráce EU-NATO
 38. spolupráce Jih-Jih
 39. spolupráce mezi institucemi
 40. spolupráce mezi obcemi USE sdružování měst a obcí
 41. spolupráce mezi orgány ES
 42. spolupráce mezi regiony USE regionální spolupráce
 43. spolupráce mezi Severem a Jihem USE vztahy mezi Severem a Jihem
 44. spolupráce na evropské úrovni USE evropská spolupráce
 45. spolupráce na mezinárodní úrovni USE mezinárodní spolupráce
 46. spolupráce na rozpočtu
 47. spolupráce organizací soukromých s veřejností USE partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem
 48. spolupráce policejních a celních orgánů EU USE policejní spolupráce EU
 49. spolupráce soudních úředníků USE soudní spolupráce EU v trestních věcech
 50. spolupráce v Evropě USE evropská spolupráce
 51. spolupráce v oblasti justice USE soudní spolupráce EU v trestních věcech
 52. spolupráce v oblasti školství USE spolupráce v oblasti vzdělávání
 53. spolupráce v oblasti vzdělání USE spolupráce v oblasti vzdělávání
 54. spolupráce v oblasti vzdělávání
 55. spolupráce v oblasti životního prostředí
 56. spolupráce v zemědělství USE zemědělská spolupráce
 57. spolupráce ve vnitrostátních záležitostech
 58. spolurozhodovací procedura
 59. spolurozhodování
 60. spoluúčast Společenství USE pomoc Společenství
 61. spoluvina
 62. spoluviník USE spoluvina
 63. spoluviník činu USE spoluvina
 64. spoluvlastnictví
 65. spoluzodpovědnost výrobce
 66. spongiformní encefalopatie USE bovinní spongiformní encefalopatie
 67. spontánní potrat USE přerušení těhotenství
 68. sponzor USE sponzorství
 69. sponzoring Společenství
 70. sponzoring strany USE financování strany
 71. sponzorství
 72. spor USE výslech
 73. spor o kompetence USE kompetenční spor
 74. spor o území USE územní spor
 75. Sporady USE Thessalie
 76. spořitelna
 77. sport
 78. sportovec z povolání USE profesionální sport
 79. sportovní akce USE sportovní událost
 80. sportovní asociace USE sportovní organizace
 81. sportovní federace USE sportovní organizace
 82. sportovní hala USE sportovní vybavení
 83. sportovní klání USE sportovní událost
 84. sportovní klub USE sportovní organizace
 85. sportovní letadlo USE letadlo
 86. sportovní letectví USE civilní letectví
 87. sportovní letiště USE letiště
 88. sportovní loď USE loď
 89. sportovní nářadí USE sportovní potřeby
 90. sportovní organizace
 91. sportovní podívaná USE sportovní událost
 92. sportovní potřeby
 93. sportovní rybaření USE sportovní rybářství
 94. sportovní rybářství
 95. sportovní sdružení USE sportovní organizace
 96. sportovní událost
 97. sportovní utkání USE sport
 98. sportovní vybavení
 99. sportovní výstroj USE sportovní potřeby
 100. sportovní výzbroj USE sportovní potřeby
 101. sportovní zařízení USE sportovní vybavení
 102. sportovní zážitek USE sportovní událost
 103. spot market USE promptní trh
 104. spotřeba
 105. spotřeba
 106. spotřeba domácností
 107. spotřeba energie
 108. spotřeba na hlavu
 109. spotřeba potravin
 110. spotřeba vody
 111. spotřebič pro domácnost USE elektrický spotřebič pro domácnost
 112. spotřebitel
 113. spotřebitelská cena
 114. spotřebitelská politika
 115. spotřebitelská poptávka
 116. spotřebitelské chování USE chování spotřebitele
 117. spotřebitelské hnutí
 118. spotřebitelské informace USE informace pro spotřebitele
 119. spotřebitelské informační centrum USE Síť evropských spotřebitelských center
 120. spotřebitelský úvěr USE spotřební úvěr
 121. spotřební chemie USE chemické speciality
 122. spotřební chování USE chování spotřebitele
 123. spotřební daň
 124. spotřební družstvo
 125. spotřební společnost
 126. spotřební úvěr
 127. spotřební výdaje
 128. spotřební zboží
 129. spotřební zboží dlouhodobé spotřeby USE zboží dlouhodobé spotřeby
 130. spřádání USE textilní průmysl
 131. správa celních kvót USE celní kvóta
 132. správa cest USE městské komunikace
 133. správa dokumentů
 134. správa elektronických dokumentů USE elektronická správa dokumentů
 135. správa instituce
 136. správa konkurzní podstaty USE nucená správa
 137. správa obce USE místní orgány státní správy
 138. správa on-line USE elektronická správa
 139. správa pobřeží USE ochrana pobřeží
 140. správa podniku
 141. správa přístavu USE přístavní správa
 142. správa školy USE vedení školy
 143. správa udržitelného lesního hospodářství USE udržitelné lesní hospodářství
 144. správa věcí veřejných
 145. správa zákazníků USE zákazníci
 146. správce daně USE daňové orgány
 147. správce konkurzní podstaty USE nucená správa
 148. správcovská společnost USE holding
 149. spravedlivé obchodování USE spravedlivý obchod
 150. spravedlivý cestovní ruch
 151. spravedlivý obchod
 152. spravedlnost a vnitřní věci USE prostor svobody, bezpečnosti a práva
 153. správní akt USE správní rozhodnutí
 154. správní autonomie USE územní samospráva
 155. správní budova USE administrativní budova
 156. správní celek
 157. správní činnost USE správní opatření
 158. správní delikt
 159. správní disciplinární delikt USE správní delikt
 160. správní dohled
 161. správní dohoda USE správní smlouva
 162. správní dozor USE správní kontrola
 163. správní formality
 164. správní kompetence USE správní pravomoc
 165. správní kontrola
 166. správní náklady USE režijní náklady
 167. správní oblast v severním Srbsku USE Vojvodina
 168. správní odpovědnost
 169. správní odvolání
 170. správní okres USE administrativní členění
 171. správní opatření
 172. správní organizace USE struktura státní správy
 173. správní orgány USE orgány veřejné správy
 174. správní podmínky USE správní formality
 175. správní pokuta USE správní postih
 176. správní pořádkový delikt USE správní delikt
 177. správní postih
 178. správní postupy USE správní formality
 179. správní právo
 180. správní pravomoc
 181. správní přestavba USE správní reforma
 182. správní přestupek USE správní delikt
 183. správní proces USE správní řízení
 184. správní řád USE správní řízení
 185. správní rada
 186. správní reforma
 187. správní režie USE režijní náklady
 188. správní řízení
 189. správní rozhodnutí
 190. správní sankce USE správní postih
 191. správní smlouva
 192. správní soud
 193. správní spolupráce
 194. správní struktura USE struktura státní správy
 195. správní trest USE správní postih
 196. správní úředník
 197. správní územní jednotka USE administrativní členění
 198. správní věda
 199. správní výdaje
 200. správní vyhoštění USE vyhoštění