Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. traktory
 2. tralová síť USE rybářská síť
 3. trám USE stavební dřevo
 4. tramvaj USE kolejové vozidlo
 5. tramvajenka USE jízdenka
 6. tramvajový vůz USE kolejové vozidlo
 7. transevropská síť
 8. transfer lidí USE deportovaná osoba
 9. transfer obyvatel USE přesun obyvatelstva
 10. transfer technologie
 11. transferní ceny USE účtování vnitropodnikových cen
 12. transformace dat USE digitalizace dokumentů
 13. transformace ekonomiky USE ekonomická transformace
 14. transformace národního hospodářství USE ekonomická transformace
 15. transformace školství USE reforma školství
 16. transformátor USE elektrické stroje
 17. transformátorový plech USE plech
 18. transfuze USE krevní transfuze
 19. transgenní organismus USE geneticky modifikovaný organismus
 20. transgenní rostlina USE geneticky modifikovaná rostlina
 21. transgenní živočich USE geneticky modifikovaný živočich
 22. transitní poplatek
 23. transkontinentální doprava USE mezikontinentální doprava
 24. transliterace
 25. transnacionální korporace USE transnacionální společnost
 26. transnacionální společnost
 27. Transpac USE přenosová síť
 28. transplantace orgánů
 29. transplantát USE transplantace orgánů
 30. transport energie USE přeprava energie
 31. transport zajatců USE deportovaná osoba
 32. transsexuál USE sexuální menšina
 33. transurany USE plutonium
 34. tranzistor USE elektronická součástka
 35. tranzit
 36. tranzit osob USE tranzit
 37. tranzit uvnitř Společenství
 38. tranzit zboží USE tranzit
 39. tranzitér USE dopravce
 40. tranzitní dopravce USE dopravce
 41. trata USE převoditelný cenný papír
 42. trauler USE rybářská loď
 43. trauma USE úraz
 44. traumatický šok USE úraz
 45. traumatismus USE úraz
 46. travní porost
 47. Trenčínský
 48. Trentino-Alto Adige USE Tridentsko-Horní Adiže
 49. třešeň USE peckovina
 50. trest USE trestní sankce
 51. tresť USE zchutňující látka
 52. trest smrti
 53. trestná činnost
 54. trestné činy proti bezpečnosti republiky USE trestné činy proti bezpečnosti státu
 55. trestné činy proti bezpečnosti státu
 56. trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných USE trestné činy proti bezpečnosti státu
 57. trestné činy proti republice USE trestné činy proti bezpečnosti státu
 58. trestní odpovědnost
 59. trestní odpovědnost mladistvých
 60. trestní oznámení USE trestní řízení
 61. trestní právo
 62. trestní právo
 63. trestní právo hmotné USE trestní právo
 64. trestní právo procesní USE trestní řízení
 65. trestní proces USE trestní řízení
 66. trestní řád USE trestní řízení
 67. trestní rejstřík
 68. trestní řízení
 69. trestní sankce
 70. trestní soud
 71. trestní stíhání
 72. trestní zákon USE trestní zákoník
 73. trestní zákoník
 74. trestní žaloba USE žaloba v trestním řízení
 75. trestný čin
 76. trestný čin opomenutím USE trestný čin z nedbalosti
 77. trestný čin proti lidskosti
 78. trestný čin proti majetku
 79. trestný čin proti osobám
 80. trestný čin proti vlastnictví USE trestný čin proti majetku
 81. trestný čin proti životnímu prostředí
 82. trestný čin proti životu a zdraví USE trestný čin proti osobám
 83. trestný čin z nedbalosti
 84. třetí fáze HMU
 85. třetí stupeň USE střední vzdělání
 86. třetí svět USE rozvojové země
 87. třetí země
 88. třetí země Středomoří
 89. trh
 90. trh cenných papírů USE finanční trh
 91. trh cennými papíry USE finanční trh
 92. trh Evropské unie USE eurotrh
 93. trh kupujícího USE nákupní monopol
 94. trh nemovitostí
 95. trh práce
 96. trh práce
 97. trh s byty USE trh nemovitostí
 98. trh s nemovitostmi USE trh nemovitostí
 99. trh s pozemky
 100. trh Společenství
 101. trh zboží
 102. trhání ovoce USE sklizeň
 103. trhavina USE výbušnina
 104. trhem požadovaná úroveň USE tržní zvyklosti
 105. trhové normy USE tržní zvyklosti
 106. tricium USE radioaktivní materiály
 107. třída nejchudších USE sociálně znevýhodněná vrstva
 108. třída pracujících USE dělnická třída
 109. třídění odpadu USE recyklace odpadu
 110. třídění podniků
 111. Tridentsko-Horní Adiže
 112. tříděný odpad USE recyklace odpadu
 113. třídní boj
 114. třídní kniha USE školní docházka
 115. tříměsíční zkušební lhůta USE zkušební doba
 116. TRIMS
 117. třináctý plat USE prémie
 118. Trinidad a Tobago
 119. tripartita USE tripartitní konference
 120. tripartitní jednání USE tripartitní konference
 121. tripartitní konference
 122. třípětinová většina USE kvalifikovaná většina
 123. TRIPS
 124. třísková deska USE aglomerované dřevo
 125. tříštění strany USE politické rozštěpení
 126. třístranný obchod USE kompenzační obchod
 127. tritikale
 128. tritium USE vodík
 129. trivium USE základní vzdělávání
 130. Trnavský
 131. trockismus USE krajní levice
 132. Trojka
 133. trolejbus USE autobus
 134. tropická cyklóna USE větrná smršť
 135. tropická nemoc
 136. tropická rostlina
 137. tropické dřevo
 138. tropické ovoce
 139. tropické pásmo
 140. tropické plodiny USE tropické zemědělství
 141. tropické zemědělství
 142. tropický les
 143. tropický plod USE tropické ovoce
 144. tropický prales USE tropický les
 145. třtinový cukr
 146. trubicová žárovka USE osvětlovací technika
 147. trubka
 148. truhlářské nářadí USE nářadí
 149. truhlářství
 150. Truk USE Federativní státy Mikronésie
 151. trust
 152. trvalé bydliště USE trvalý pobyt
 153. trvale neobdělaná půda USE trvale neobdělávaná půda
 154. trvale neobdělávaná půda
 155. trvale udržitelná doprava USE trvale udržitelná mobilita
 156. trvale udržitelná mobilita
 157. trvale udržitelné lesní hospodářství USE udržitelné lesní hospodářství
 158. trvale udržitelné zemědělství USE udržitelné zemědělství
 159. trvale udržitelný rozvoj
 160. trvalé vzdělávání USE celoživotní vzdělávání
 161. trvalka USE monokulturová plodina
 162. trvalý pobyt
 163. trvalý rozvoj USE trvale udržitelný rozvoj
 164. trvání studia USE délka studia
 165. trvanlivé mléko
 166. trvanlivý sýr USE tvrdý sýr
 167. trypanozomiáza USE infekční nemoc
 168. tržba USE příjem – platba
 169. tržní analýza USE průzkum trhu
 170. tržní cena
 171. tržní ekonomika
 172. tržní hospodářství USE tržní ekonomika
 173. tržní intervence
 174. tržní kapitalizace
 175. tržní omezení USE protekcionismus
 176. tržní operace USE trh
 177. tržní vývoj USE ekonomické podmínky
 178. tržní zvyklosti
 179. TSE USE onemocnění nervového systému
 180. tuberkulóza USE infekční nemoc
 181. tuberkulóza skotu USE tuberkulóza zvířat
 182. tuberkulóza zvířat
 183. tuha USE uhlík
 184. tuhnutí USE fyzikální proces
 185. tuk
 186. Tulcea
 187. tuleň
 188. tunel
 189. tunel pod kanálem La Manche
 190. Tuniská republika USE Tunisko
 191. Tunisko
 192. turbína
 193. turboalternátor USE elektrické stroje
 194. turbogenerátor USE elektrické stroje
 195. Turecká republika USE Turecko
 196. Turecko
 197. turismus USE cestovní ruch
 198. turista USE cestující
 199. turistická infrastruktura USE infrastruktura cestovního ruchu
 200. turistická kancelář USE cestovní kancelář