Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. vývozní úvěr
 2. vyvrtávačka USE obráběcí stroj
 3. vyzbrojování vesmíru USE militarizace kosmického prostoru
 4. výživa
 5. výživa dětí USE lidská výživa
 6. výživa zvířat
 7. výživná hodnota USE výživa
 8. výživné USE vyživovací povinnost
 9. výživová hodnota USE výživa
 10. vyživovací povinnost
 11. vyživovaná nerozvedená manželka USE vyživovaná osoba
 12. vyživovaná osoba
 13. vyživované dítě USE vyživovaná osoba
 14. vyživování USE výživa
 15. vyživovaný rodič USE vyživovaná osoba
 16. výzkum
 17. výzkum a duševní vlastnictví
 18. výzkum a vývoj
 19. výzkum hospodářských zvířat USE zootechnika
 20. výzkum nerostných surovin USE průzkum nerostných surovin
 21. výzkum trhu USE průzkum trhu
 22. výzkum životního prostředí
 23. výzkumná laboratoř USE výzkumný ústav
 24. výzkumná metoda
 25. výzkumná práce USE výzkumný program
 26. výzkumná stanice USE výzkumný ústav
 27. výzkumná zpráva
 28. výzkumné pracoviště USE výzkumný ústav
 29. výzkumné zařízení USE vědecký přístroj
 30. výzkumník USE výzkumný pracovník
 31. Výzkumný institut OSN pro otázky odzbrojení
 32. výzkumný model USE simulace
 33. výzkumný pracovník
 34. výzkumný program
 35. výzkumný projekt
 36. výzkumný reaktor USE jaderný reaktor
 37. výzkumný tým USE výzkumný pracovník
 38. výzkumný ústav
 39. vyznamenání
 40. výzva k veřejné soutěži USE vypsání soutěže
 41. vyzvědačství USE špionáž
 42. výzvědná služba USE tajná služba
 43. vzácný plyn
 44. vzájemná hospodářská závislost
 45. vzájemná pomoc
 46. vzájemná pomoc EU ve věcech trestních USE soudní spolupráce EU v trestních věcech
 47. vzájemná pomoc v právních záležitostech USE soudní spolupráce
 48. vzájemná solidarita USE sociální vzájemné pojištění
 49. vzájemná spořitelna USE družstevní banka
 50. vzájemná výpomoc mezi farmáři
 51. vzájemné a vyvážené snižování ozbrojených sil USE snižování ozbrojených sil
 52. vzájemné doplňování se obchodu USE komplementarita obchodu
 53. vzájemné uznání diplomů USE uznání diplomu
 54. vzájemné uznávání odborné kvalifikace USE uznání dokladů o odborné kvalifikaci
 55. vzájemné zúčtování USE účetnictví
 56. vzdání se funkce USE skončení pracovního poměru
 57. vzdělanec USE inteligence
 58. vzdělání USE vzdělávání
 59. vzdělávací politika USE politika vzdělávání
 60. vzdělávací pořady USE distanční vzdělávání
 61. vzdělávací program
 62. vzdělávací spolupráce USE spolupráce v oblasti vzdělávání
 63. vzdělávací systém USE školský systém
 64. vzdělávací ústav USE výchovně vzdělávací zařízení
 65. vzdělávání
 66. VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE
 67. vzdělávání a výchova
 68. vzdělávání cizinců
 69. vzdělávání dospělých
 70. vzdělávání ošetřovatelů USE zdravotnické školství
 71. vzdělávání osob vyžadujících zvláštní péči USE speciální vzdělávání
 72. vzdělávání pedagogů
 73. vzdělávání pracovníků USE profesní příprava
 74. vzdělávání při práci USE příprava při zaměstnání
 75. vzdělávání při zaměstnání USE příprava při zaměstnání
 76. vzdělávání rodičů USE vzdělávání dospělých
 77. vzdělávání žen USE vzdělávání dospělých
 78. vzduch USE atmosféra
 79. vzducholoď USE letadlo
 80. vzduchoplavba USE letecká doprava
 81. vzduchový polštář USE vznášedlo
 82. vzduchový prostor USE vzdušný prostor
 83. vzdušná bezpečnost
 84. vzdušná kontrola USE letecká kontrola
 85. vzdušné pirátství USE pirátství
 86. vzdušné síly USE vojenské letectvo
 87. vzdušnice USE pneumatika
 88. vzdušný prostor
 89. vzestup konjunktury USE hospodářská obnova
 90. vzetí do vazby USE zadržení
 91. vznášedlo
 92. vznětlivá látka USE hořlavina
 93. vznětový motor USE motor
 94. vznik hluku USE hluk
 95. vznik strany USE založení strany
 96. vzorkování
 97. vzorový podnik USE modelový podnik
 98. vzpomínková oslava USE oslava
 99. vzpomínková slavnost USE oslava
 100. vzpoura USE občanská válka
 101. vztah legislativy a exekutivy USE vztah mezi zákonodárnou a výkonnou mocí
 102. vztah mezi církví a státem
 103. vztah mezi legislativou a exekutivou USE vztah mezi zákonodárnou a výkonnou mocí
 104. vztah mezi městem a venkovem
 105. vztah mezi orgány státní a místní moci USE vztah mezi státem a regionem
 106. vztah mezi regionem a EU USE vztah mezi regionem a Evropskou unií
 107. vztah mezi regionem a Evropskou unií
 108. vztah mezi státem a regionem
 109. vztah mezi teorií a praxí USE vztahy mezi školou a profesním životem
 110. vztah mezi VŠ a praxí USE vztahy mezi školou a profesním životem
 111. vztah mezi zákonodárnou a výkonnou mocí
 112. vztah mezinárodního a vnitrostátního práva USE mezinárodní – vnitrostátní právo
 113. vztah regionu a EU USE vztah mezi regionem a Evropskou unií
 114. vztah vnitrostátního a komunitárního práva USE komunitární právo – národní právo
 115. vztahy Jih-Jih USE spolupráce Jih-Jih
 116. vztahy mezi členskými státy ES
 117. vztahy mezi dvěma bloky USE vztahy mezi Východem a Západem
 118. vztahy mezi institucemi
 119. vztahy mezi oběma německými státy USE vnitroněmecké vztahy
 120. vztahy mezi průmyslem a výzkumem
 121. vztahy mezi Severem a Jihem
 122. vztahy mezi školou a praxí USE vztahy mezi školou a profesním životem
 123. vztahy mezi školou a profesním životem
 124. vztahy mezi školou a průmyslem
 125. vztahy mezi VŠ a průmyslem USE vztahy mezi školou a průmyslem
 126. vztahy mezi Východem a Západem
 127. vztahy na vnitřním trhu USE meziodvětvové vztahy
 128. vztahy s třetí zemí USE zahraniční politika
 129. vztahy s veřejností
 130. vztahy se zahraničím USE zahraniční politika
 131. vztahy se zákazníky USE zákazníci
 132. vztahy v zaměstnání USE pracovní vztahy
 133. vzteklina