Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. žaloba na nečinnost
 2. žaloba na nečinnost Společenství USE žaloba na nečinnost
 3. žaloba na neplatnost USE žaloba na zrušení
 4. žaloba na nezákonné rozhodnutí správního orgánu
 5. žaloba na občanskoprávní odpovědnost
 6. žaloba na zrušení
 7. žaloba na zrušení rozhodnutí institucí ES
 8. žaloba o náhradu škody v adhezním řízení
 9. žaloba pro nesplněné povinnosti ze smlouvy
 10. žaloba pro porušení smlouvy
 11. žaloba pro porušení smlouvy státem USE žaloba pro porušení smlouvy
 12. žaloba pro určení odpovědnosti
 13. žaloba v trestním řízení
 14. žaloba ve správním soudnictví USE správní žaloba
 15. žaloba zaměstnance USE žaloba zaměstnance institucí ES
 16. žaloba zaměstnance institucí ES
 17. záloha
 18. záloha na mzdu USE mzda
 19. záloha za znečišťující produkt USE záruka za znečišťující produkt
 20. zálohová platba
 21. zálohová srážka USE srážky ze mzdy
 22. zálohy
 23. založení podniku USE budování podniku
 24. založení společnosti
 25. založení strany
 26. záložna USE družstevní banka
 27. záložní armáda USE zálohy
 28. záložní jednotky USE zálohy
 29. žaludeční vřed USE nemoc trávicího ústrojí
 30. Zambie
 31. Zambijská republika USE Zambie
 32. zámek USE stavební památky
 33. zaměnitelný výrobek
 34. záměr zájmu Společenství
 35. zaměstnanci
 36. zaměstnanci sekretariátu
 37. zaměstnanec
 38. zaměstnanec ES
 39. zaměstnanec ES kategorie A USE správní úředník
 40. zaměstnanec ES kategorie B USE asistent
 41. zaměstnanec ES kategorie C USE asistent
 42. zaměstnanec ES kategorie D USE asistent
 43. zaměstnanec ES kategorie LA USE správní úředník
 44. zaměstnanec mezinárodní organizace
 45. zaměstnanec obchodu
 46. zaměstnanecká samospráva USE samospráva pracovníků
 47. zaměstnanecké akcie
 48. zaměstnanecké vlastnictví USE vnitřní privatizace
 49. zaměstnanecký příspěvek USE sociální příspěvek
 50. zaměstnání ve službách USE služby obyvatelstvu
 51. zaměstnanost USE politika zaměstnanosti
 52. zaměstnanost
 53. ZAMĚSTNANOST A PRÁCE
 54. zaměstnanost žen USE práce žen
 55. zaměstnávání mladých USE práce mládeže
 56. zaměstnávání žen USE práce žen
 57. zaměstnavatel
 58. zamítnutí návrhu zákona USE schválení zákona
 59. zamítnutí rozpočtu
 60. zamítnutí zákona USE schválení zákona
 61. zamoření pobřeží ropou USE znečišťování pobřeží
 62. zamoření půdy USE znečišťování půdy
 63. zámořská území USE zámořské teritorium
 64. zámořská území Francie USE francouzská zámořská území
 65. zámořská území Francouzské republiky USE francouzská zámořská území
 66. zámořské departementy Francie USE francouzské zámořské departementy
 67. zámořské teritorium
 68. zámořské země a území
 69. zámořské země a území
 70. zámořské země a území Nizozemska USE nizozemské zámořské země a území
 71. zámořské země a území Spojeného království USE Britské zámořské země a území
 72. zámořské země Nizozemského království USE nizozemské zámořské země a území
 73. zámořský departement
 74. zámořský departement Francouzská Guyana USE Francouzská Guyana
 75. zámořský departement Guadeloupe USE Guadeloupe
 76. zámořský departement Martinik USE Martinik
 77. zámořský departement Réunion USE Réunion
 78. zanedbaná čtvrť USE zanedbaná městská část
 79. zanedbaná městská část
 80. zanedbané předměstí USE zanedbaná městská část
 81. zánět dolních cest dýchacích USE onemocnění cest dýchacích
 82. zánět horních cest dýchacích USE onemocnění cest dýchacích
 83. zánik pracovně právního vztahu USE skončení pracovního poměru
 84. zánik pracovního poměru USE skončení pracovního poměru
 85. zánik smlouvy
 86. zánik společnosti
 87. zánik strany USE založení strany
 88. Zanzibar USE Tanzanie
 89. zaopatřovací příspěvek USE rodinné přídavky
 90. zaostalý člověk USE mentálně postižený člověk
 91. zaostávající oblast USE znevýhodněná oblast
 92. zaostávání v oblasti digitálních technologií USE digitální propast
 93. zaostávání ve škole
 94. západní Afrika
 95. západní Asie USE Blízký a Střední východ
 96. západní Balkán
 97. Západní Berlín USE Německo
 98. západní břeh Jordánu USE palestinská autonomní území
 99. Západní Estonsko
 100. západní Evropa
 101. Západní Finsko
 102. Západní Makedonie
 103. západní Midlands
 104. západní Německo USE Německo
 105. Západní Řecko
 106. Západní Sahara
 107. Západní Samoa USE Samoa
 108. západní Švédsko USE Västsverige
 109. Západní Trácie USE Východní Makedonie a Thrákie
 110. Západní Zadunají
 111. Západní Zealand USE Sjælland
 112. Západoafrická celní a hospodářská unie USE Západoafrická ekonomická a měnová unie
 113. Západoafrická ekonomická a měnová unie
 114. Západoafrická hospodářská a celní unie USE Západoafrická ekonomická a měnová unie
 115. Západoafrická měnová unie USE Západoafrická ekonomická a měnová unie
 116. Západoafrické hospodářské společenství USE Západoafrická ekonomická a měnová unie
 117. Západoevropská unie
 118. Západoevropské obranné společenství USE Západoevropská unie
 119. západoevropské státy USE západní Evropa
 120. západoevropské země USE západní Evropa
 121. Západopomořanské vojvodství
 122. zápal plic USE onemocnění cest dýchacích
 123. zápis do obchodního rejstříku USE obchodní rejstřík
 124. zápis do volebního seznamu
 125. zápisné USE školné
 126. záplavy USE povodeň
 127. zápočet doby studia USE uznání studia
 128. zapojení do aktivního života USE vstup do zaměstnání
 129. zapojení do pracovního režimu USE vstup do zaměstnání
 130. zaprášení plic USE nemoc z povolání
 131. zapůjčení dokumentu USE dodání dokumentu
 132. zařazení do pracovního procesu USE vstup do zaměstnání
 133. záření z mobilních telefonů USE neionizující záření
 134. zářič
 135. zářivka USE osvětlovací technika
 136. zářivková trubice USE osvětlovací technika
 137. zařízení jaderných elektráren USE jaderná technologie
 138. zařízení pod tlakem USE tlakové zařízení
 139. zařízení pro osvětlení USE signalizační zařízení
 140. zařízení zabraňující znečištění
 141. zárodek USE zárodek a plod
 142. zárodek a plod
 143. žárovka USE osvětlovací technika
 144. žárovzdorný materiál USE tepelně odolný materiál
 145. zaručená cena
 146. zaručená minimální cena
 147. zaručená minimální mzda USE životní minimum
 148. zaručená mzda USE minimální mzda
 149. zaručená práva USE zákonem chráněná práva
 150. zaručené pracovní podmínky USE zákonné pracovní podmínky
 151. zaručený elektronický podpis USE elektronický podpis
 152. zaručený minimální příjem USE životní minimum
 153. zaručený právní nárok USE zákonem chráněná práva
 154. záruční doba na výrobek USE odpovědnost výrobce
 155. záruční sekce Evropského poradního a záručního fondu USE záruční sekce EZOZF
 156. záruční sekce EZOZF
 157. záruční servis USE poprodejní servis
 158. záruční smlouva USE záruka
 159. záruka
 160. záruka na výrobek USE odpovědnost výrobce
 161. záruka úvěru
 162. záruka za znečišťující produkt
 163. žáruvzdorná cihla USE cihla
 164. žáruvzdorný materiál USE tepelně odolný materiál
 165. zásada právní jistoty
 166. zásada předběžné opatrnosti
 167. zásada proporcionality
 168. zásada rovnosti a právní jistoty USE zásada právní jistoty
 169. zásada svědomí USE doložka svědomí
 170. zásada „znečišťovatel platí“
 171. zasahování USE vměšování
 172. Zasavska
 173. zasedací období USE schůze parlamentu
 174. zasílatel USE dopravce
 175. zasílatelství USE dopravní podnik
 176. zásilkový obchod
 177. zásilkový prodej USE zásilkový obchod
 178. záškoláctví USE školní docházka
 179. zaškolení USE zaškolování
 180. zaškolování
 181. zaslání dokumentu USE dodání dokumentu
 182. zásobník elektrické energie
 183. zásobník na uskladnění obilí USE silo
 184. zásobník plynu USE skladování uhlovodíků
 185. zásobovací agentura ESAE USE zásobovací agentura EURATOM
 186. zásobovací agentura EURATOM
 187. zásobování elektřinou USE rozvod elektřiny
 188. zásobování energií
 189. zásobování plynem
 190. zásobování vodou USE rozvod vody
 191. zásobování zbraněmi
 192. zásoby
 193. zásoby Evropského společenství USE komunitární zásoby
 194. zásoby Společenství USE komunitární zásoby
 195. zastaralá kvalifikace USE nedostatečná kvalifikace
 196. zastaralá technologie
 197. zástava USE záruka
 198. zastavení členství v mezinárodní organizaci USE vyloučení z mezinárodní organizace
 199. zastavení hospodářského růstu USE hospodářská recese
 200. zastavení migrace USE kontrola migrací