Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. zemědělský manažer USE vedoucí zemědělského podniku
 2. zemědělský obchod USE zemědělsko-obchodní vztahy
 3. zemědělský odpad
 4. zemědělský podnik
 5. zemědělský poradce
 6. zemědělský poradní výbor ES USE zemědělský výbor ES
 7. zemědělský pozemek USE zemědělská nemovitost
 8. zemědělský přebytek
 9. zemědělský příděl USE zemědělská kvóta
 10. zemědělský příjem
 11. zemědělský produkt USE zemědělský výrobek
 12. zemědělský projekt
 13. zemědělský region
 14. zemědělský řídící výbor ES USE zemědělský výbor ES
 15. zemědělský rok USE marketingový rok
 16. zemědělský rozvoj USE zemědělská politika
 17. zemědělský rozvojový plán USE rozvojový plán podniku
 18. zemědělský sektor USE agrární sektor
 19. zemědělský trh
 20. zemědělský trh Společenství
 21. zemědělský úvěr
 22. zemědělský vedlejší produkt
 23. zemědělský vůz
 24. zemědělský výbor ES
 25. zemědělský výkaz
 26. zemědělský výnos USE výnos zemědělských plodin
 27. zemědělský výrobek
 28. zemědělsky využívaná půda
 29. zemědělský výzkum
 30. zemědělský zpracovatelský průmysl
 31. zemědělství USE agrární sektor
 32. ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŽIVA
 33. zemědělství středomořské oblasti
 34. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
 35. zeměměřičství USE kartografie
 36. zeměpis
 37. zeměpisná mobilita USE geografická mobilita
 38. zeměpisná pohyblivost USE geografická mobilita
 39. zeměpisné označení USE označení původu
 40. zeměpisné rozdělení obyvatelstva
 41. zeměpisné rozložení obyvatelstva USE zeměpisné rozdělení obyvatelstva
 42. zeměpisný atlas USE atlas
 43. zemětřesení
 44. Zemgale
 45. zeminy a kámen
 46. zemní plyn
 47. zemní stavební práce USE stavební technologie
 48. zemský parlament USE regionální parlament
 49. zen-buddhismus USE budhismus
 50. zen-buddhista USE buddhista
 51. žena
 52. žena v domácnosti
 53. ženatý muž USE manželé
 54. ženevská jednání USE omezení zbrojení
 55. ženevská konvence USE mezinárodní humanitární právo
 56. ženská antikoncepce USE antikoncepce
 57. ženská organizace USE ženské hnutí
 58. ženská otázka
 59. ženská práce USE práce žen
 60. ženská pracovní síla
 61. ženská práva USE práva žen
 62. ženská prostituce USE prostituce
 63. ženská sestra USE porodní asistentka
 64. ženské hnutí
 65. ženské lékařství USE gynekologie
 66. zesílená spolupráce USE užší spolupráce
 67. zeslabení ozonové vrstvy USE znečišťování stratosféry
 68. zesnutí USE smrt
 69. zestátnění USE vyvlastnění
 70. ZEU USE Západoevropská unie
 71. zfalšované volby USE volební podvod
 72. zhodnocení měny USE revalvace
 73. zhodnocení výzkumu USE způsob vyhodnocení
 74. zhoršení hospodářství USE hospodářská recese
 75. zhoršování životního prostředí
 76. žid
 77. židovská víra USE judaismus
 78. židovské náboženství USE judaismus
 79. židovské právo
 80. židovský stát USE Izrael
 81. židovství USE judaismus
 82. Žilinský
 83. Zimbabwe
 84. Zimbabwská republika USE Zimbabwe
 85. zimní stadion USE sportovní vybavení
 86. žíně USE textilní vlákno
 87. zinek
 88. zinkový odpad USE kovový odpad
 89. zirkon USE neželezný kov
 90. zisk
 91. získání státního občanství USE státní občanství
 92. získání zbraně USE osobní zbraň
 93. získávání dat USE pořizování dat
 94. získávání dokumentů
 95. získávání přírodních statků USE primární sektor
 96. získávání vědomostí USE osvojování vědomostí
 97. ziskové rozpětí USE obchodní rozpětí
 98. ziskovost
 99. žito
 100. živá drůbež
 101. živá zvířata
 102. živé rostliny
 103. živitel rodiny
 104. živnost
 105. živnostenská daň
 106. živnostenské podnikání USE živnost
 107. živnostenský dohled USE pracovní inspekce
 108. živnostenský soud USE pracovní soud
 109. živnostenský soudce USE pracovní soud
 110. živnostenský spolek USE profesní organizace
 111. živnostník
 112. živočišná bílkovina
 113. živočišná říše
 114. živočišná výroba
 115. živočišné zdroje
 116. živočišný odpad USE zemědělský odpad
 117. živočišný olej
 118. živočišný tuk
 119. živočišný výrobek
 120. živočišný výrobek
 121. život školy USE školní život
 122. životní minimum
 123. životní náklady
 124. životní podmínky
 125. životní pojištění
 126. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 127. životní rytmus USE životní podmínky
 128. životní standard USE životní úroveň
 129. životní styl USE životní podmínky
 130. životní úroveň
 131. životní vůle
 132. životnost výrobku
 133. životopis
 134. živý jazyk
 135. zjednodušené řízení USE zkrácené řízení
 136. zjednodušení celní kontroly USE zjednodušení celních postupů
 137. zjednodušení celních postupů
 138. zjednodušení legislativy
 139. zjednodušení práva USE zjednodušení legislativy
 140. zjednodušení právních předpisů USE zjednodušení legislativy
 141. zjišťovací mise USE vyšetřovací mise
 142. zjišťování účinnosti USE analýza dopadu
 143. zjišťování volebních výsledků USE sčítání hlasů
 144. zkapalnění USE fyzikální proces
 145. zkapalňování uhlí USE zpracování uhlí
 146. zkoušení USE ověřování znalostí
 147. zkouška
 148. zkouška alkoholu v krvi USE bezpečnost silničního provozu
 149. zkrácené řízení
 150. zkrácené trestní řízení USE trestní řízení
 151. zkrácení daně
 152. zkrácení pracovní doby
 153. zkreslení soutěže USE omezování soutěže
 154. zkušební doba
 155. zlatá parita USE devizová parita
 156. zlatnické výrobky USE bižuterie a zlatnické výrobky
 157. zlato
 158. Zlatonosné pobřeží USE Ghana
 159. zlatý standard
 160. zlepšení hospodářské situace USE hospodářský rozvoj
 161. zlepšení lesa USE rozvoj lesnictví
 162. zlepšení pracovních podmínek USE zlidštění práce
 163. zlepšení tržních podmínek USE regulace trhu
 164. zlepšení životních podmínek USE životní podmínky
 165. zlepšovací návrh USE vynález
 166. zlepšovací patent USE patent
 167. zlepšování bydlení
 168. zlepšování obydlí USE zlepšování bydlení
 169. zlepšování produkce USE zdokonalování výroby
 170. zlepšování půdy
 171. zlepšování životního prostředí USE kvalita životního prostředí
 172. zletilost
 173. zletilý USE dospělý
 174. zlevněná jízdenka USE jízdenka
 175. zlevněné zboží USE prodejna levným zbožím
 176. zlidštění práce
 177. Zlínský
 178. zločin USE trestný čin
 179. zločin padělatelství USE padělání peněz
 180. zločin proti jednotlivci USE trestný čin proti osobám
 181. zločin proti lidskosti USE trestný čin proti lidskosti
 182. zločin proti životnímu prostředí USE trestný čin proti životnímu prostředí
 183. zločin ve smyslu mezinárodního práva USE trestný čin proti lidskosti
 184. zločinnost USE trestná činnost
 185. zločinnost mládeže
 186. zlomenina USE úraz
 187. žlutá zimnice USE infekční nemoc
 188. změkčovač USE plastifikátor
 189. změkčovadlo USE plastifikátor
 190. změna dohody USE revize dohody
 191. změna ekonomického systému USE hospodářská reforma
 192. změna klimatu
 193. změna místa USE změna zaměstnání
 194. změna oboru USE změna zaměstnání
 195. změna orientace na zahradnictví USE přechod k zahradnictví
 196. změna politického režimu
 197. změna politického systému USE změna politického režimu
 198. změna povolání USE změna zaměstnání
 199. změna práce USE změna zaměstnání
 200. změna pracovního poměru USE změna zaměstnání